Äntligen en vecka fylld med fysiska bolagsmöten – Del 1

Äntligen var det dags att sticka ut och träffa bolag efter att ha varit isolerade i nästan 18 månader på grund av coronapandemin. Under loppet av en vecka i slutet av augusti och början av september gjorde vi 14 olika fysiska bolagsmöten i Stockholm, Göteborg, Malmö och Trelleborg. I detta blogginlägg tar vi upp de mest spännande mötena och har delat upp det på två inlägg för att ni läsare inte ska tröttna på allt snack om bra bolag.

 

MEDICOVER

Med två sprutor vaccin i vänsterarmen drog vi i väg på det första mötet och träffade Fredrik Rågmark CEO på Medicover. Det är ett stort bolag med över 32 000 anställda, med verksamhet i Tyskland, Ukraina, Polen och Rumänien. Det svensklistade Medicover har två divisioner; Diagostic Service och Healthcare Service, vilka är ungefär lika stora om man ser till omsättningen. De senaste fem åren har bolaget ökat omsättningen varje år med 15 till 25 procent. Varje entré på en ny marknad föregås av en mycket noggrann analys och bedömning av den affärsmässiga risken. Då man är ett privat vårdbolag föredrar man att vara aktiv på marknader med stor andel privat finansiering av vård. Medicover är ett intressant bolag inom hälsovård som vi kommer att ha koll på framöver och Fredrik gav oss ett bra intryck av detta fina bolag.

Vårt första möte under analysveckan var med Fredrik Rågmark på Medicover.

 

SDIPTECH

Efter mötet med Medicover träffade vi serieförvärvaren Sdiptech AB, som har sitt kontor på samma gata som oss i Stockholm. Sdiptech är ett spännande bolag som har gjort fyra förvärv hittills i år och driver sin verksamhet på tre affärsområden. Under mötet med bolaget fick vi höra om förvärven av engelska Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd, som bland annat tillverkar laddstoplar för den brittiska marknaden som exempelvis detaljhandelskedjan Tesco och Heathrow flygplats.  Bolaget har vuxit tvåsiffrigt varje år sedan 2016 genom sina intressanta uppköp. Vi fick ett bra intryck av denna spännande förvärvsmaskin och dess CFO Bengt Lejdström. Värt att notera är att Indutrades tidigare VD Johnny Halvarsson är med i Sdiptechs styrelse. Han har säkert mycket att bidra med gällande att växa genom bolagsförvärv.

På Sdiptechs kontor på Nybrogatan i Stockholm träffade vi CFO Bengt Lejdström och IR My Lundberg.

 

A-CAST

Det sista bolaget vi träffade under första dagen av vår analysresa var A-cast, som redan är ett innehav i globalfonden. Detta är ett spännande bolag som vi tecknade på IPO och som har framtiden för sig, det är förmodligen det bolag i globalfonden med den största tillväxtpotentialen. A-cast som tjänar pengar på att distribuera poddar och sälja annonser i dem, räknar med att växa 60% varje år fram till 2024. Deras kunder är olika poddare (t ex Jocke och Jonna) och man distribuerar till bland annat svenska Spotify. Den totala adresserbara marknaden för bolaget är USD 30 miljarder globalt och då man under 2020 hade en omsättning på cirka USD 70 miljoner förstår ni att A-cast kan växa nästan hur mycket som helst.

Vi träffade CFO Emily Villatte på A-casts huvudkontor på Kungsgatan i Stockholm

 

INSTALCO

Dag 2 inleddes med Instalco som är verksamma inom infrastruktur. Under mötet träffade vi den tillträdande CEO Robin Boheman och IR Fredrik Trahn. Instalco är likt Sdiptech sammansatt av olika förvärv och totalt har Instalco köpt 100 bolag under sju års tid. Trots att bolaget bara är sju år gammalt så har man bolag i sin portfölj som är 80 år gamla. Vi fick ett bra intryck av Instalco bland annat baserat på den disciplinerade förvärvsstrategin. Både Robin och Fredrik påtalade vikten av att köpa kvalitetsbolag enbart inom el, VVS, teknikkonsulter, ventilation, kyla och industri. Förutom att Instalcos ledning letar förvärvskandidater så låter man även dotterbolagens verkställande direktörer söka efter köpobjekt. När det gäller prislappen så betalar man 3-5x EBTIDA för ett bolag och under mötet framgick det att Bravida också köper på samma multipel. Ett nytt affärsområde sedan 2020 är teknikkonsulter och denna verksamhet ligger i ett nytt affärsområde som heter Intec. En del av den organiska tillväxten kommer från synergier i form av ”kors-försäljning” mellan bolagen inom koncernen och har blivit en av hörnstenarna i affärsmodellen. Robin berättade att i en del projekt kan upp till sex olika Instalco-bolag vara inblandade. Både jag och Andreas blev imponerade över deras decentraliserade arbetssätt och att man lyckats växa med en stringent förvärvsstrategi.

 

FASTIGHETS BALDER

Dag 3 befann vi oss i Göteborg och det var en av höjdpunkterna på resan. Vi hade möte med CEO och grundaren av Fastighets Balder, Erik Selin. Det som slog mig under mötet med Erik var att han verkade vara otroligt långsiktig i sina affärer och att han inte ville betala för mycket vid förvärv. Erik verkar också ha bra koll på riskerna och han har förmågan att göra de där speciella affärerna som andra kan tveka inför. Ett exempel på det är ett fastighetsbestånd i Köpenhamn som han köpte 2010 när ingen annan vågade. Erik berättade att han t om kunde använda en 100% belåning för den affären i Danmark. Ett annat exempel på hans goda affärer är när han köpte in sig på Sernekes byggnation av Karlatornet i Göteborg, där Erik gjorde en bra deal på hyresrätter, preferensaktier och blev storägare i Serneke Group till ett förmånligt pris. På frågan om han tycker att fastighetspriserna är höga i dag så instämde Erik. Priserna har gått upp så mycket att Balder nästan hellre bygger själva än köper färdiga fastigheter. I driften av sina bolag är han väldigt fokuserat på kassaflödet och Balder har ett synnerligen starkt kassaflöde. Vid årsskiftet 2020 hade Balder en nettoskuld på 83 miljarder och en skuldsättningsgrad på 46,1%. Under åren har skuldkvoten minskat i takt med att värdet på fastigheterna har ökat. Vid årsskiftet hade Balder en genomsnittlig ränta på 1,5% på den skuld man betalar ränta för. Att ha en investment grade rating hos Moody´s och Standard & Poor’s är viktigt för Balder att hålla ned räntekostnaden. Både jag och Andreas är väldigt imponerade av det fina fastighetsbolag som Erik driver.

Möte med Erik Selin på Fastighets Balder, under vår svenska analysresa i slutet av augusti och början av september.

Slut på del 1. Fortsättningen på vår analysresa, del 2, kan ni läsa om i nästa veckas blogginlägg.

Författare

Henrik Milton 
Fondförvaltare Coeli Global Select

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Select är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01