Coeli Circulus lanseras för alla sparare tillsammans med Avanza

Idag lanserar Avanza fonden Avanza Impact by Circulus tillsammans med fondteamet bakom Coeli Circulus. Det är en aktivt förvaltad aktiefond som har som mål att hitta bolag som har lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. Fonden förvaltas av Christofer Halldin, Joakim By och Simon Park. Samarbetet ger även småsparare en unik möjlighet att investera i Coeli Circulus.

Förvaltarteamet har haft stor framgång med sin tematiska investeringsprocess och fokus på små, unika och innovativa bolag. Med ett starkt hållbarhetsarbete har de under många år skapat både överavkastning och bidragit till en mer hållbar utveckling.

”Det är här möjligheterna finns – att investera i bolag som löser de stora globala utmaningarna, framför allt i mikro- eller småbolag som har möjlighet att växa under lång tid framöver. Det är här man har möjlighet att skapa både god avkastning och samtidigt vara med och bidra till lösningarna på framtidens hållbarhetsproblem”, säger Christofer Halldin, förvaltare.

Coeli skapar värden genom rådgivning och förvaltning för förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices och några av världens största institutioner. Genom samarbetet med Avanza får nu även mindre sparare tillgång till fonden.

”Samarbetet med Coeli Circulus gör att vi nu kan erbjuda våra kunder en spännande investeringsmöjlighet i Avanza Impact by Circulus som investerar i bolag som arbetar för att lösa jordens hållbarhetsutmaningar. Ett viktigt område där investeringsbehovet är enormt och där vi ser en ökad efterfrågan från våra kunder”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

”Den globala omställningen till en mer hållbar värld är vår tids största strukturella förändring och medför ett enormt investeringsbehov. Det vi kallar ”Världens största inköpsorder” ändrar förutsättningarna, skapar nya vinnare och förlorare och som i sin tur skapar intressanta investeringsmöjligheter. Christofer, Joakim och Simon har med sina framgångsrika förvaltarbakgrunder uthålligt skapat långsiktiga värden utöver det vanliga till sina kunder och det är med tillförsikt vi fortsätter den resan med Coeli Circulus” säger Lukas Lindkvist, VD på Coeli.

 

Kontakt:
Christofer Halldin, förvaltare Coeli Circulus. E-post: christofer.halldin@coeli.se

Christofer Halldin

Förvaltare

Christofer Halldin

FörvaltareChristofer förvaltar Coeli Circulus sedan starten augusti 2022. Innan det arbetade han som chef för den aktiva aktie- & ränteförvaltningen hos Handelsbanken (HB) Fonder. Där var han med och utvecklade Handelsbanken Fonder till en av Sveriges mest framgångsrika aktie- och ränteförvaltare under slutet av 2010-talet, då HB Fonder hade störst nettoinflöden på den svenska fondmarknaden flera år i rad. HB Fonder utsågs även under den tiden till både årets förvaltare och årets hållbara förvaltare av aktörer som Prospera, Privata Affärer, Söderberg & Partner, Länsförsäkringar m fl. Innan Christofer utsågs till chef för den aktiva förvaltningen förvaltade han under flera år olika globalmandat. Han har också arbetat sju år, 2007-2013, som förvaltare i USA av både Amerika-, Brasilien- och Latinamerikafonden på HB Fonder.

Joakim By

Förvaltare

Joakim By

FörvaltareJoakim förvaltar Coeli Circulus sedan starten augusti 2022. Innan det arbetade han som förvaltare av Amerika Småbolag hos Handelsbanken Fonder. Han förvaltade Amerika Småbolag från 2015 och vann flera utmärkelser för den goda avkastningen i fonden som också växte kraftigt under hans tid som förvaltare. När Joakim lämnade fonden i början på 2022 hade den över 20 miljarder kronor i förvaltat kapital. Innan han förvaltade Amerika Småbolag ansvarade han bland annat för den bredare fonden Amerika Tema, 2013-2017, och globalfonden Global Tema, 2009-2013, hos Handelsbanken Fonder.

Simon Park

Förvaltare

Simon Park

FörvaltareSimon förvaltar Coeli Circulus sedan starten augusti 2022. Innan det arbetade han som hållbarhetsanalytiker hos Handelsbanken Fonder. Där var han mellan åren 2018 och 2022 med och utvecklade fondbolagets hållbarhetsarbete, med ansvar för att öka mätbarheten för att skapa värden i investeringsprocessen. Simon utnämndes 2021 till en av ”33 under 33: De formar framtidens hållbarhetsarbete” av Aktuell Hållbarhet. Han har också erfarenhet från program hos några av de ledande institutionerna globalt inom hållbarhetsområdet, som cirkulär ekonomi tillsammans med Ellen MacArthur Foundation och klimatvetenskap hos Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.