Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Coeli Circulus lanseras för alla sparare tillsammans med Avanza

Idag lanserar Avanza fonden Avanza Impact by Circulus tillsammans med fondteamet bakom Coeli Circulus. Det är en aktivt förvaltad aktiefond som har som mål att hitta bolag som har lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. Fonden förvaltas av Christofer Halldin, Joakim By och Simon Park. Samarbetet ger även småsparare en unik möjlighet att investera i Coeli Circulus.

Förvaltarteamet har haft stor framgång med sin tematiska investeringsprocess och fokus på små, unika och innovativa bolag. Med ett starkt hållbarhetsarbete har de under många år skapat både överavkastning och bidragit till en mer hållbar utveckling.

”Det är här möjligheterna finns – att investera i bolag som löser de stora globala utmaningarna, framför allt i mikro- eller småbolag som har möjlighet att växa under lång tid framöver. Det är här man har möjlighet att skapa både god avkastning och samtidigt vara med och bidra till lösningarna på framtidens hållbarhetsproblem”, säger Christofer Halldin, förvaltare.

Coeli skapar värden genom rådgivning och förvaltning för förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices och några av världens största institutioner. Genom samarbetet med Avanza får nu även mindre sparare tillgång till fonden.

”Samarbetet med Coeli Circulus gör att vi nu kan erbjuda våra kunder en spännande investeringsmöjlighet i Avanza Impact by Circulus som investerar i bolag som arbetar för att lösa jordens hållbarhetsutmaningar. Ett viktigt område där investeringsbehovet är enormt och där vi ser en ökad efterfrågan från våra kunder”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

”Den globala omställningen till en mer hållbar värld är vår tids största strukturella förändring och medför ett enormt investeringsbehov. Det vi kallar ”Världens största inköpsorder” ändrar förutsättningarna, skapar nya vinnare och förlorare och som i sin tur skapar intressanta investeringsmöjligheter. Christofer, Joakim och Simon har med sina framgångsrika förvaltarbakgrunder uthålligt skapat långsiktiga värden utöver det vanliga till sina kunder och det är med tillförsikt vi fortsätter den resan med Coeli Circulus” säger Lukas Lindkvist, VD på Coeli.

Kontakt:
Christofer Halldin, förvaltare Coeli Circulus. E-post: christofer.halldin@coeli.se 

Christofer Halldin

Förvaltare, Coeli Circulus

Joakim By

Förvaltare, Coeli Circulus

Simon Park

Förvaltare, Coeli Circulus

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring och är enbart ämnat som allmän information. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.