Coeli Fastighet II AB (publ) förvärvar två fastigheter

Coeli Fastighet II AB (”Coeli”) har den 13 juli 2020 ingått avtal om förvärv av samt tillträtt två fastigheter. Fastigheten Filtret 5 är belägen i Borås och fastigheten Kärrliljan 1 ligger i Hässelby Villastad i Stockholm.

Filtret 5 har en uthyrningsbar area om 2 540 kvm och Kärrliljan 1 har en uthyrningsbar area om 2 340 kvm. Båda fastigheterna är fullt uthyrda till Plantagen. Hyresintäkterna för Filtret 5 uppgår till cirka 2,7 MSEK och hyresintäkterna för Kärrliljan 1 uppgår till cirka 2,9 MSEK årligen. Coeli kommer under innehavstiden att förädla fastigheterna.

Vi är glada att kunna kommunicera två ytterligare förvärv i Coeli Fastighet II som vi har rest pengar till under 2019 och 2020. Vi har flera andra spännande investeringar i vår pipeline och hoppas kunna kommunicera fler affärer till bolaget inom kort”, säger Jakob Pettersson, ansvarig portföljförvaltare för Coeli Fastighet II AB.

Coeli Fastighet II AB förvärvar kassaflödesdrivna fastigheter där förvaltningen ser god potential till värdeutveckling, både genom möjligheten att öka befintliga hyresintäkter och att få igenom ny detaljplan för att öka exploateringen. Investeringarna är i linje med bolagets strategi och placeringsinriktning. Bolaget äger och förvaltar nu fem fastigheter.

 

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se
Informationen har lämnats för offentliggörande den 13 juli 2020 klockan 15:30 CEST.