Coeli förstärker investeringsområdet Private Equity

Coeli växer inom området Private Equity och välkomnar Jonathan Engman som ny Associate Director. Jonathan kommer att spela en viktig roll i Coelis fortsatta tillväxt och utveckling kopplat till framtida direktinvesteringar inom Private Equity. Affärsområdet fokuserar på onoterade investeringar och går in i partnerskap med både externa Private Equity team och direkt i mellanstora bolag i väldefinierade nischer, med höga ambitionsnivåer om hållbar tillväxt.

Jonathan har arbetat med företagstransaktioner hela sin karriär, först inom Investment Banking och senast som Head of M&A på ett börsnoterat investmentbolag. Han har en master i företagsfinansiering från Lunds universitet.

"Det känns otroligt kul att vara på plats och att få vara med på Coelis fortsatta utvecklingsresa. Jag ser fram emot att använda min expertis och erfarenhet för att stödja teamet", säger Jonathan Engman, Associate Director på Coeli.

"Vi är mycket glada över att välkomna Jonathan. Hans expertis och erfarenhet kommer att bidra till vår framtida tillväxtstrategi och vår förmåga att stötta både fler externa team och entreprenörer på deras tillväxtresor och därmed skapa unika investeringsmöjligheter för våra kunder”, säger Monica Bergvall, Head of Private Equity på Coeli.

Associate Director Private Equity

Jonathan Engman, Associate Director på Coeli.

 

Coeli grundades 1994 och är en aktiv investerare, fondförvaltare och förmögenhetsrådgivare med förtroendet att förvalta cirka 50 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner. Coeli förvaltar kapital inom aktier, obligationer, hedgefonder samt är aktiva ägare och gör direktinvesteringar inom fastigheter och Private Equity. Med en etablerad partnerskapsmodell och en stark plattform av finansiella tjänster så attraherar Coeli några av de främsta förvaltarna, bolagen och investeringsteamen på marknaden och säkerställer att dessa drivs av samma mål som våra kunder och investerare – att skapa stora värden.

Kontakta oss för mer information

Monica Bergvall

Head of PE Direct Investments

Monica Bergvall

Head of PE Direct Investments15 års erfarenhet inom Private Equity-industrin i både Sverige och London. Hon har bland annat arbetat för Duke Street och Sovereign Capital där hon har ansvarat för deras respektive Healthcare team, samt Procuritas Capital och Ratos där hon både genomfört investeringar och arbetat tillsammans med ledningsgrupper i flertalet nischade buy-and-build resor. Några bolagsresor hon har arbetat på är veterinärkonsolideringen av Linneus group i UK, Medtanken, TFS, Natureplanet och Byens Bilpleje.

Jonathan Engman

Associate Director

Jonathan Engman

Associate DirectorVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Denna information är enbart ämnad som allmän information och utgör inget erbjudande, utfästelse eller rekommendation att göra en investering. Informationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.