Ett unikt samarbete

Coeli x Downing

Coeli presenterar stolt ett unikt samarbete tillsammans med det brittiska Private Equity-teamet Downing Development Capital, en marknadsledande investerare inom hälso- och sjukvård med 12 års erfarenhet av investeringar i sektorn. Detta samarbete ger Coelis kunder exklusiv tillgång till Private Equity-möjligheter inom hälso- och sjukvården i Storbritannien.

TÄNK PÅ ATT historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Aktuell investeringsmöjlighet

Investeringsmöjligheten utgörs av en Buy and Build inom specialistvården i Storbritannien, där Målbolaget specialiserar sig på bedömning, behandling och rehabilitering av vuxna som drabbats av neurologiska sjukdomar så som multipel skleros eller Parkinsons sjukdom. Marknaden är fragmenterad och underinvesterad med höga inträdesbarriärer, och kännetecknas av positiva tillväxttrender samt möjligheter att generera attraktiva vinstmarginaler.


3-5x inom 4-5 år

Uppskattad värdeutveckling

Samarbete


  • Coelis första samarbete med Downing fokuserar på en Buy and Build-investering i ett specialistföretag inom neurorehabilitering som fokuserar på bedömning, behandling och rehabilitering av vuxna med olika förvärvade eller progressiva neurologiska tillstånd.
  • Marknaden är fragmenterad och underinvesterad med höga inträdesbarriärer och kännetecknas av positiva tillväxttrender samt möjligheter att generera attraktiva vinstmarginaler.
  • Samarbeten med Downing kommer att sikta på typiska Private Equity-avkastningar på mellan 3x – 4x investerat kapital över en period på 4 – 5 år.
  • Genom att samarbeta med Downing får Coelis kunder tillgång till en investerare med djupgående kunskap och ett omfattande nätverk av kontakter inom brittisk hälso- och sjukvård.

  Coeli x Downing

  Kontakta oss

  Om du vill veta mer om vårt samarbete med Downing och de underliggande investeringsmöjligheterna, är du varmt välkommen att kontakta oss.

  Fyll i dina uppgifter här

  Ansvarig från Coeli

  Monica Bergvall

  Head of Direct Investments, Private Equity

  Det strategiska samarbetet med Downing baseras på Monica Bergvalls djuplodande investerings- och sektorerfarenhet från Private Equity-investeringar inom UK Healthcare. Monica är ansvarig för Coelis Private Equity-verksamhet och har cirka 20 års erfarenhet där hon tillbringat hälften av sin karriär i UK med att utvärdera och investera i medelstora företag. Under denna tid samarbetade hon med och följde flera av Downings seniora teammedlemmars karriärer. 

  Risker

  Det finns som alltid risker kopplat till en investering. Några av de risker som finns kring onoterade investeringar, som vanligtvis inte förknippas med noterade bolag är: att det är låg likviditet i aktien; inlåsning av aktien då den inte kan säljas lika enkelt som andra noterade tillgångar som har en öppen handel; att bolaget inte lyckas nå sina tillväxtmål; att bolaget går i konkurs samt att det inte finns samma insyn av information för en onoterad investering som ett noterat bolags aktie. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

  Om Coeli

  Coeli grundades 1994 och är en aktiv investerare, förvaltare och rådgivare med förtroendet att förvalta cirka 50 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner. Vi förvaltar kapital inom aktier, obligationer, hedgefonder samt är aktiva ägare och gör direktinvesteringar inom fastigheter och Private Equity.

  Med en etablerad partnerskapsmodell och en stark plattform av finansiella tjänster så attraherar vi några av de främsta förvaltarna, bolagen och investeringsteamen på marknaden och säkerställer att dessa drivs av samma mål som våra kunder och investerare – att skapa stora värden.

  Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

  Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

  Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

  Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.