Förvaltarkommentar Coeli Absolute European Equity – april 2019

Utveckling april

Fondens värde minskade under månaden med -0,5 procent (andelsklass R SEK) jämfört med Stoxx600 (breda Europa-index) som steg med +3,2 procent. För 2019 är motsvarande siffror ackumulerat +13,1 procent respektive +15,9 procent. HedgeNordics NHX Equities index steg med cirka 0,7 procent i april (preliminärt) och för 2019 är motsvarande siffra cirka +4,8 procent.

Aktiemarknader

April var ännu en stark månad för världens aktiemarknader där den främsta motorn var cykliska bolag som tog ett rejält kliv uppåt, drivet av en ökad optimism att tillväxten i världen accelererar. För några månader sedan upplevde vi den sämsta december sedan 1931. Årets inledning är den femte starkaste inledningen någonsin för S&P500 i USA. Det svänger! Värt att notera är att de andra fyra historiska uppgångarna har samtliga infallit antingen i början av börscykeln efter en recession eller i slutet av densamma. Samtidigt med en stark start på året så har volatiliteten i marknaden kommit ned på mycket låga nivåer vilket vi utnyttjat genom att vi köpt mer säljoptioner som försäkring om marknaden går ner. Mer om det under avsnittet korta positioner.

Om man dyker ner på mikronivå rapporterar amerikanska bolag så här långt generellt sett starkare resultat än förväntat (med nedtrimmade förväntningar) både på omsättnings- och vinstnivå. Samtidigt så övertygar inte de senaste veckornas makrosiffror vilket sannolikt betyder att vi antingen får en korrigering nedåt av marknaden eller en acceleration av tillväxten. De stora teknologibolagen som Microsoft (som för några dagar sedan var det andra bolaget någonsin över 1000 mdr USD i börsvärde eller cirka dubbla Sveriges BNP!) och Facebook fortsätter att leverera tillväxtsiffror som om de verkar i ett parallellt universum. Den relativa prismultipeln för amerikanska teknologibolag är tillbaka till peaknivåer från 2009. Värt att nämna är den svaga utvecklingen för läkemedelssektorn som har tappat en procent i år mot S&P500 som har stigit 16 procent. Detta innebär den största divergensen sedan 1993 när Clinton misslyckades med sin sjukvårdsreform och även i år är det helt drivet av amerikansk politik.

När detta marknadsbrev skrivs den 3 maj har cirka 40 procent av bolagen i Europa rapporterat och tre procent netto av dessa har slagit vinstförväntningarna. Det låter blygsamt men är betydligt bättre än fjärde kvartalet som var det svagaste kvartalet på 10 år när det gäller utfall i förhållande till förväntningar. Nedjusteringar av vinstförväntningar har bromsats in och april månad var den bästa månaden sedan september 2018 vad gäller uppjusteringar av vinstestimat i marknaden. Försäljningsutfallen i förhållande till förväntningar är de bästa på åtta kvartal men skillnaden mellan försäljnings- och vinstutfall är den högsta på nio år där försäljningen är stark men marknaden får justera ned förväntningarna för bolagens marginaler. En generellt sett stark löneutveckling är bidragande orsak till detta. På landnivå har Danmark, Sverige och Spanien haft störst andel positiva överraskningar medan Portugal och Schweiz minst. På sektornivå är det medicinteknologi och mjukvara som varit starkast medan finans och olja var de svagaste sektorerna.

Aprils PMI (inköpsindex) kom in medan detta skrivs och det visade på fortsatt rejält svaga signaler från Tyskland som kom in på 44,4 jämfört med föregående månad 44,5 (över 50 indikerar tillväxt). De tyska bilproducenterna fortsätter att ha det riktigt tufft. På den positiva sidan kom Spanien in på 51,8 (50,9), Italien (!) 49,1 (47,4), Frankrike 50,0 (49,7) och Sverige 50,9 (52,8) så en klar försvagning. För Europa som helhet var PMI 47,9 vilket var en viss förbättring jämfört med månaden innan på 47,5. Månadens största överraskning var Grekland som kom in på 56,6 vilket var den högsta siffran bland världens västländer och den högsta nivån på 226 månader eller 19 år. Grattis Grekland – vi hoppas ni är en kanariefågel för hela Europa!

Fondens utveckling

Fonden hade en svag utveckling totalt i april i förhållande till marknaden trots att våra långa innehav sammantaget gav en positiv avkastning. Anledningarna till detta var;

1. Cykliska bolag var de stora vinnarna i april och vi hade och har fortsatt en mycket mindre exponering till den tillgångsklassen.

2. Ju större börsvärde desto bättre utveckling i april. Lätt överdrivet men det är de stora bolagen som är vinnarna i april och vi har en stor andel allokerat mot de mindre bolagen bland våra långa innehav och större bolag och index i den korta portföljen.

3. En svensk krona som fortsätter sin kollaps och påverkar våra svenska innehav negativt när vi räknar om till euro. Som nämnts tidigare hedgar vi inte de underliggande tillgångarna och de utvecklar sig därför fritt mot euron som är nomineringsvalutan i fonden.

4. Vår aggregerade position på cirka 20 procent i tyska fastigheter hade en negativ avkastning under månaden på temat sälj defensiva och köp cykliska aktier.

Det är naturligtvis frustrerande att vi inte haft en bättre avkastning i april men det är oundvikligt att vi hamnar i sådana här ”zoner” en eller flera gånger under ett år där våra bolag och aktier hämtar kraft för nya uppgångar. Överlägset starkaste bidragsgivare till fondens utveckling i april var Getinge som nu går från klarhet till klarhet och steg 23 procent under månaden och hela 70 procent 2019, vilket gör den till bästa storbolagsaktie på Stockholmsbörsen och fondens största bidragsgivare så här långt 2019 (näst bästa aktie i OMX30 är Boliden +41 procent och sämst är Swedbank -22 procent).

På den negativa sidan var som nämnts tidigare våra tyska fastigheter. Den senaste veckan har en viss återhämtning skett och när detta marknadsbrev skrivs har vi precis avslutat ett samtal med ledningen i Aroundtown som nu är vårt största innehav i sektorn. Aktien handlas idag med cirka 10 procents rabatt i förhållande till dagens substansvärde, ett värde som hade en tillväxt på 22 procent 2017. Vi tycker det är fullt rimligt att förvänta sig att få 20 procent i avkastning från aktiekurs inklusive utdelning kommande 12 månader och det kopplat till en synnerligen låg risk. I och med detta handlas aktien till substansvärdet för utgången av 2019 vilket inte känns utmanande givet bolagets styrka både strategiskt, operationellt och inte minst finansiellt.

Långa Innehav

Innan vi går in på specifika innehav i fonden passar vi på att repetera hur vi arbetar med att skapa värden över tid.

Investeringsprocessen ”Nature of Value Creation” som vi ser det uppstår oftast i en eller flera av följande situationer som vi aktivt arbetar med att finna:

1. ”Sum-of-the parts” – Typiskt sett vill du normalt inte vara investerad här då du alltid får en rabatt från marknaden på grund av en oattraktiv struktur men om ledningen gör rätt saker och arbetar aktivt med att synliggöra värdena till exempel via spin-offs eller avyttringar kan det vara intressant.

2. Omstrukturering – Förbättra avkastningen på kapitalet och justera det med rätt kapitalstruktur. Förbättra marginaler och reducera sysselsatt kapital är viktiga parametrar för oss. Ett gediget arbete av företagsledningen bör leda till kraftiga kurslyft i framtiden.

3. Tillväxt – Här söker vi bolag som har en väldigt stark position inom sitt segment och som på grund av det har investeringsmöjligheter tillgängliga för dem men inte för andra under många år och som har en attraktiv avkastning på sina investeringar som klart överstiger deras egen kapitalkostnad. Attraktiva bolag här handlas på höga multiplar men har också en hög tillväxt under en följd av år.

Anledningen att vi nämner ovanstående är att Getinge för oss är ett skolboksexempel där man 1) spunnit loss Arjo från bolaget 2) aktivt arbetat med att förbättra marginalerna och reducera sysselsatt kapital 3) samt inte minst i deras kärnverksamhet har de nu överraskat positivt flera kvartal på raken med en stark tillväxt. Marknaden har tagit fasta på detta och belönat oss och andra investerare rikligt.

När vi skrev om Getinge i vårt månadsbrev i november 2018 sa vi att aktien kunde dubblas inom två år från dåvarande nivåer kring 80kr. Vid det tillfället fanns det 15 rekommendationer från olika analytiker varav endast en (!) hade köp. Minsta negativa nyhet slog våldsamt på aktiekursen, aktien var underviktad av institutioner och var dessutom hårt blankad. Det var helt enkelt en jobbig aktie att äga. Vi hade gjort och har fortsatt göra mycket analysarbete på bolaget och på grund av det kunnat agera snabbt och gå emot när det uppstått bra möjligheter.

Nu har aktien stigit drygt 70 procent i år (23 procent i april) och är överlägsen etta bland storbolagen vad gäller kursutvecklingen. 14 av 15 analytiker missade fullständigt årets aktie YTD (rekord?) och endast tre har köp på den idag. När de flesta parametrar nu pekar åt rätt håll ser vi hur allt fler analytiker och investerare tvingas vända på klacken. Bolaget visade i sin Q1-rapport på en imponerande tillväxt, förbättrade bruttomarginaler (sedan botten i Q3 2018), en god kontroll över rörelsekostnaderna och fortsatt succesiv minskning av sitt rörelsekapital.

Under månaden har vi även gjort mer arbete och egna analyser kring bolagets pågående rättsprocesser. Vi är idag mer övertygade om att den provision på 1,8 miljarder SEK som Getinge reserverade föregående år bör vara tillräcklig. Om Getinge fortsätter att prestera under de kommande kvartalen skall riskpremien fortsätta komma ned vilket ger högre vinstmultiplar och en högre aktiekurs. Vi tror också fortsatt att konsensus ligger för lågt i sina estimat, särskilt när vi blickar bort ett par år.

Två budskap som vi vill skicka med i detta månadsbrev är att 1) egen analys skapar mervärde och vi får ett försprång mot marknaden och därmed exponentiellt bättre möjligheter till överavkastning och 2) om man letar efter bolag med betydande uppsida är det väldigt sällan en enkel resa och man får genomlida en del turbulens på vägen. Är analysen rätt är det oftast värt att investera.

Under våren har vi byggt upp en position i tyska DEAG (Deutsche Entertainment AG), ett bolag som arrangerar konserter och nöjesevent. 2018 arrangerade man 4 000 konserter och shower och sålde mer än 5 miljoner biljetter. Förutom den långsiktiga trenden där människor är beredda att lägga ner mer pengar på upplevelser och mindre på köp av till exempel kapitalvaror genomförs också en strategiförändring där bolaget börjat anordna egna evenemang som har klart högre lönsamhet än större rock-/popkonserter (kärnaffären).

Jämfört med för några år sedan har man en större andel försäljning genom egna kanaler och tjänar därmed mer pengar per såld biljett (Value Creation – Omstrukturering). I balansräkningen hittar vi även en fastighet som sannolikt är värd klart mer än vad den är bokförd till och som högst troligt kommer att avyttras i framtiden. DEAG har också höga underskottsavdrag och behöver inte betala skatt på flera år (Value Creation – ”Sum-of-the-parts”). I framtiden lär vi även se flera förvärv vilket är klart värdeskapande för en affärsmodell av DEAG:s karaktär (Value Creation – Tillväxt). Sammantaget tycket vi att summan av delarna i DEAG är värt betydligt mer än vad aktiekursen återspeglar. Det i kombination med en ledning som är väldigt ”på” och intresserade av att skapa värden åt sig själv och övriga aktieägare.

Marknaden värderar DEAG:s fria kassaflöden idag till endast cirka 8x 2020e. En dubblering av aktiekursen till 8-9 euro skulle innebära en multipel på 12-13 gånger fritt kassaflöde 2021e vilket är fullt realistiskt om ledningen lyckas med det som ligger framför dem. DEAG är nu ett kärninnehav för oss och aktien steg med 11 procent under april. Sammantaget i år har investeringen bidragit med cirka en procent till fondens utveckling. En annan som nyligen köpt aktier i bolaget är Michael Novogratz, en känd hedgefondmiljardär som äger runt 5 procent av aktierna. Keep Rocking som vi säger i branschen!

 I slutet av april höll Immunovia en presentation där man gav marknaden en uppdatering kring milstolparna inför den kommersiella lanseringen. Om cirka en månad får vi reda på resultatet av det optimeringsarbete som bolaget genomfört med sin algoritm. Vi har höga förhoppningar på att det faller väl ut och att vi kan ta nästa steg mot den första försäljningen av bolagets tester. Det är viktigt att poängtera att detta inte är ett Fas 3-beslut där utfallet är svart eller vitt. Detta är diagnostik och det värsta som kan hända nu är en ytterligare försening, men vi har inga sådana indikationer. Får vi rätt kommer Immunovia vara en betydande motor för fondens utveckling resterande del av året (och därefter). Aktien har stigit cirka 25 procent i år. Det är bra men bleknar mot Exact Science i USA som vi nämnt vid ett antal tillfällen i egenskap av en relevant peer till Immunovia. De har sannolikt en sämre teknologi än Immunovia men ligger några år före. Sommaren 2016 var börsvärdet 500m USD, i samma härad som Immunovias idag. Senaste stängningskurs gav 13,5 mdr USD eller cirka 25x upp på mindre än tre år. Vi har inte den förväntansbilden men däremot ett antal x kommande år. Immunovia har goda förutsättningar att bli ett mycket stort bolag.

Crunchfish-aktien är minst sagt slagig men vi gör bedömningen att det är värt att ta det i utbyte mot en förväntad betydande avkastning framöver. Vi har under april fortsatt analysera bolaget och förfinat vår modell. Risken är av naturliga skäl stor och vi tror att marknaden har svårigheter (precis som vi) att göra antaganden om intäktströmmarna. Vår bästa uppskattning är att Crunchfish går break-even 2020 (det vill säga klart positivt resultat i Blippit som man äger till 50 procent) och med en betydande vinst 2021. Samtidigt finns det många osäkerhetsmoment och det är viktigt att bolaget kan leverera på sina ”milstolpar”. Har vi någorlunda rätt är värdet på Crunchfish klart högre än vad dagens pris återspeglar och då finns mycket stor uppsida i aktien från dagens nivåer. Positionen är mindre än vad vi typiskt sett siktar på storleksmässigt och det på grund av en högre risknivå, men den upparbetade vinsten av vårt innehav i fonden är redan betydande.

Korta Innehav

Den korta portföljen var den enskilt viktigaste komponenten till fondens blygsamma resultat för april. Jämfört med våra långa innehav är de korta aktiepositionerna betydligt mer ”marknadsaktier” då det av likviditetsskäl är större bolag så vi snabbt kan manövrera (det vill säga komma in eller ut). Vi hade ingen kort position som stack ut rejält positivt under månaden och våra korta terminer i tyska DAX och svenska OMX låg bakom knappt 60 procent av det negativa resultatet i kortboken i april. Våra (gamla) säljoptioner ytterligare knappt 15 procent. Det var alltså ingen enskild olycka utan det faktum att OMX och DAX (stora bolag med mycket cykliskt inslag) gick oväntat starkt i april.

Vi har nu reducerat de individuella kortpositionerna och köpt mer säljoptioner vilket känns helt rätt med dagens låga värderingar (på säljoptioner).  Om marknaden snabbt kommer ned 10 procent ökar värdet på optionerna 4-5x.

Exponering

Nettoexponeringen var i genomsnitt 76 procent med en bruttoexponering på 141 procent under månaden. I nyckeltalen ingår onoterade innehav med drygt 4 procent. Vid månadens utgång var motsvarande siffror 71 procent och 144 procent.

Summering

Det finns en hel del positiva händelser i världen just nu, inte minst i Europa. Vi har bolagsrapporter som börjar överraska positivt, problemländer som Italien har lägre räntekostnader jämfört med de senaste åren, Grekland vaknar långsamt till liv, bilindustrin ser snart ut att komma igång efter att ha varit nere i en mycket djup svacka och inflöden av kapital in i Europas aktiemarknader från USA var i april positiv för första gången på flera kvartal.

Det diskuteras om att ECB borde återköpa aktier som Japan gjort sedan 2010. Delar av Europa kommer få sin största skattestimulans på tio år under 2019 med olika policys i blanda annat Tyskland och Frankrike. Larry Fink, VD för BlackRock som är världens största kapitalförvaltare, uttalade sig under månaden och noterade att investerare är alldeles för försiktiga och vi tror på en global ”melt up” framöver, det vill säga starka aktiemarknader. Vi noterar att ”melt up” inte nämnts så många gånger under en enskild månad sedan januari 2018. Uppgången i marknaderna i år kallas även för ”the Flowless recovery” då många investerare stått utanför och tittat på. Goldman Sachs bullish-indikatorer blinkar grönt på de flesta fronter och firman rekommenderar fortsatt ”risk on”.  Det har varit ett tydligt inslag av FOMO, ”Fear of Missing Out”, 2019 där aktiva förvaltare generellt sett minskat sin aktierisk eller hållit fast vid en låg exponering från slutet av 2018. Samtidigt så drivs marknaderna av olika kvant, vol-och trendföljande strategier som ökar exponeringen ju lägre volatilitet det finns i marknaden. Det var också de som hämningslöst sålde aktier sista kvartalet 2018. Nedanstående graf visar att investerare är netto korta VIX (volatilitet, index som går att handla). När VIX-indexet gått ned under 2019 har de alltså skapat vinster. De tvära kast som skett på marknaderna de senaste åren har varit starka indikatorer på vändpunkter i marknaden. Bilden nedan visar att vi skulle kunna stå inför en nedgång. En sak som är säker är att priset på optioner har kommit ned rejält eftersom volatiliteten kommit ned.

Starkast utveckling i april har varit olika cykliska aktier. Om man dyker ner ytterligare en nivå kan man läsa om Sandvik som inte känt av någon nedgång alls i konjunkturen och bilproducenter som har det fortsatt kämpigt. Det som är lite märkligt är att på räntemarknaden ser vi ännu inga tecken på en uppgång i den ekonomiska aktiviteten (stigande ränta). Detsamma gäller skillnaden mellan ”Economic Surprise Index” och aktiemarknaden. Något måste börja ge med sig, antingen en acceleration av aktiviteten eller en nedgång i framförallt cykliska aktier.

Så frågan som infinner sig är vad gör vi med vårt kapital på kort sikt? Vi har minskat netto- och bruttoexponering något och det är uteslutande icke-kärninnehav som har avyttrats och korta aktiepositioner som avvecklats.

På bolagsnivå har vi de senaste veckorna varit i kontakt med nästan samtliga av våra innehavs företagsledningar och det ser bra eller mycket bra ut. Ovanligt många av våra bolag kommer att vara ute och presentera sig för investerare i maj vilket såklart borde vara positivt.

Om marknaden kommer ned enligt ovanstående resonemang så sker det sannolikt snabbt (allt sker med hög hastighet nuförtiden!) och i en marknad med lägre likviditet kan en betydande del av årets uppgång försvinna. Jämfört med 2018 så bedömer vi att världen är i något bättre skick så vi kommer utnyttja läget och öka risken i portföljen, precis som vi delvis gjorde i oktober, under de sista dagarna 2018 och de första i 2019. Vi tror alltså inte på en längre nedgångsperiod. Kom ihåg också att aktier är en vintersport. De senaste 50 åren är S&P500 upp 6,5 procent mellan november-april och endast 1,2 procent maj-oktober. Vi har ingen stark åsikt om vi ska upp eller ned kommande veckor, men inom kort vet vi sannolikt svaret och vi är beredda och förberedda på att agera baserat på de båda alternativen.

När detta skickas till marknadsavdelningen har den kinesiska börsen på morgonen haft den största nedgången på tre år efter att Trump twittrat i helgen.

Vi avslutar med en sann klassiker, men den har nog aldrig passat bättre in än de senaste 16 månaderna vilket sammanfaller med vår fonds livslängd.

Tack än en gång för förtroendet och vi kör på!

Mikael Petersson

5 maj 2019

Mikael Petersson

Förvaltare

Mikael Petersson

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2017.
  • Mer än 26 års erfarenhet av finansbranschen.
  • BSc från Lunds Universitet.

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli European och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.