Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Select april 2021

Vi inleder med att tacka alla som var med på vår fondkväll den 4 maj, vi hoppas att det var informativt och gav inspiration till ert eget sparande!

Avkastningen för Coeli Global Select under april månad var 0,80 procent, vilket var 0,47 procent sämre än vårt jämförelseindex. Våra tre bästa aktier under april var NVIDIA, Zoetis och Amazon. Bolagen som hade den sämsta avkastningen under månaden var Intel, Renault och HDFC Bank. Överlag var rapporterna från våra bolag bra och de flesta rapporterade bättre än förväntat. Kursreaktionerna var dock blandade, några av bolagens aktiekurser steg under rapportdagen medan några föll tillbaka. Två bolag som lämnade fina och starka rapporter var Apple och Amazon. Apples tillväxt i omsättning landade på hela 53,6 procent i årstakt drivet av en lyckad lansering av iPhone 12 och stark efterfrågan på deras övriga produkter. Motsvarande tillväxttal i omsättning för Amazon var 43,6 procent. Amazon som idag har över 1,2 miljoner anställda växte både inom e-handel och datacenter. På vår hemsida kan ni läsa mer om Apples kanonrapport samt om vår investering i Intel.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?
Vi kan med glädje notera att vaccinet biter på covid-19 och att antalet sjukdomsfall nu är på nedgång, vilket har gynnat aktiemarknaderna. Sammantaget förbättras nu läget för ekonomierna på många fronter. Under april föll den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan med 0,2 procent, något som verkade till aktiemarknadens fördel. Vi får dock se om nedgången i räntan blir tillfällig eftersom inflationssiffran för mars i USA poppade upp till 2,6 procent, vilket är den högsta siffran på ett år. Följetången med brist inom halvledare fortsätter och våra innehav Intel och TSMC kör på full kapacitet för att mätta behovet. TSMC har meddelat att det kommer dröja till 2022 innan situationen har förbättrats och detta gynnar alla våra innehav inom halvledarsegmentet. Ett annat tecken på att marknaden tror på en återgång till ett normaltillstånd i våra ekonomier är att priserna på koppar, aluminium och järnmalm är på historiskt höga nivåer. Detta påverkar tillverkande bolag som använder olika metaller som insatsvaror, eftersom de får högre inputkostnader och därför kan tvingas höja priserna mot oss konsumenter allteftersom.

Förändringar i portföljen med kort motivering
Under april månad gjordes inga förändringar i globalfonden.

Fondens positionering – marknadstro framåt
Globalfonden har en bra balans mellan stabila tillväxtbolag och billigare cykliska bolag. Några bolag vi särskilt vill lyfta fram som har en fin uppsida är våra specialsituations-aktier BAM, Renault, Traton, Carrier och Intel. Det vi gillar med dessa investeringar är att bolagens framtid är i deras/VDs egna händer och de aktierna är mindre beroende av den allmänna makromiljön. Bolagen handlas på en låg värdering för 2022 års vinster och en kraftig rabatt mot sina konkurrenter (BAM, Renault och Traton handlas på mellan 4-7x vinsten, Intel på 12x och Carrier på runt 18x). När de här aktierna börjar röra sig uppåt kommer det bli ett bra bidrag till avkastningen.

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Select – R SEK 0,80% 7,94% 49,61% 150,50%
Jämförelseindex 1,27% 12,30% 40,61% 111,28%

USA

USA59.5%

Tyskland

Tyskland9.7%

Frankrike

Frankrike5.5%

Nederländerna

Nederländerna5.2%

Brasilien

Brasilien4.9%

Indien

Indien4.8%

Sverige

Sverige4.6%

Övrigt

Övrigt8.8%
0%20%40%60%80%100%

Teknik

Teknik26.5%

Konsument, stabil

Konsument, stabil21.6%

Industri

Industri17.9%

Finans

Finans14.8%

Konsument, cyklisk

Konsument, cyklisk11.2%

Fastigheter

Fastigheter5.6%

Kommunikation

Kommunikation2.4%

Övrigt

Övrigt0.1%
0%20%40%60%80%100%

 

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %
Riskgrad 5 av 7
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World
NTR $ i SEK
Största innehav (%)
MICROSOFT CORP. 4,4%
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4,0%
HCA HEALTHCARE INC 3,9%
VONOVIA SE /NAMEN 3,8%
MASTERCARD INC. SHS-A- 3,8%

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Läs mer om Coeli Global Select

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.