Förvaltarkommentar Coeli Global Select april 2021

Vi inleder med att tacka alla som var med på vår fondkväll den 4 maj, vi hoppas att det var informativt och gav inspiration till ert eget sparande!

Avkastningen för Coeli Global Select under april månad var 0,80 procent, vilket var 0,47 procent sämre än vårt jämförelseindex. Våra tre bästa aktier under april var NVIDIA, Zoetis och Amazon. Bolagen som hade den sämsta avkastningen under månaden var Intel, Renault och HDFC Bank. Överlag var rapporterna från våra bolag bra och de flesta rapporterade bättre än förväntat. Kursreaktionerna var dock blandade, några av bolagens aktiekurser steg under rapportdagen medan några föll tillbaka. Två bolag som lämnade fina och starka rapporter var Apple och Amazon. Apples tillväxt i omsättning landade på hela 53,6 procent i årstakt drivet av en lyckad lansering av iPhone 12 och stark efterfrågan på deras övriga produkter. Motsvarande tillväxttal i omsättning för Amazon var 43,6 procent. Amazon som idag har över 1,2 miljoner anställda växte både inom e-handel och datacenter. På vår hemsida kan ni läsa mer om Apples kanonrapport samt om vår investering i Intel.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?
Vi kan med glädje notera att vaccinet biter på covid-19 och att antalet sjukdomsfall nu är på nedgång, vilket har gynnat aktiemarknaderna. Sammantaget förbättras nu läget för ekonomierna på många fronter. Under april föll den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan med 0,2 procent, något som verkade till aktiemarknadens fördel. Vi får dock se om nedgången i räntan blir tillfällig eftersom inflationssiffran för mars i USA poppade upp till 2,6 procent, vilket är den högsta siffran på ett år. Följetången med brist inom halvledare fortsätter och våra innehav Intel och TSMC kör på full kapacitet för att mätta behovet. TSMC har meddelat att det kommer dröja till 2022 innan situationen har förbättrats och detta gynnar alla våra innehav inom halvledarsegmentet. Ett annat tecken på att marknaden tror på en återgång till ett normaltillstånd i våra ekonomier är att priserna på koppar, aluminium och järnmalm är på historiskt höga nivåer. Detta påverkar tillverkande bolag som använder olika metaller som insatsvaror, eftersom de får högre inputkostnader och därför kan tvingas höja priserna mot oss konsumenter allteftersom.

Förändringar i portföljen med kort motivering
Under april månad gjordes inga förändringar i globalfonden.

Fondens positionering – marknadstro framåt
Globalfonden har en bra balans mellan stabila tillväxtbolag och billigare cykliska bolag. Några bolag vi särskilt vill lyfta fram som har en fin uppsida är våra specialsituations-aktier BAM, Renault, Traton, Carrier och Intel. Det vi gillar med dessa investeringar är att bolagens framtid är i deras/VDs egna händer och de aktierna är mindre beroende av den allmänna makromiljön. Bolagen handlas på en låg värdering för 2022 års vinster och en kraftig rabatt mot sina konkurrenter (BAM, Renault och Traton handlas på mellan 4-7x vinsten, Intel på 12x och Carrier på runt 18x). När de här aktierna börjar röra sig uppåt kommer det bli ett bra bidrag till avkastningen.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK0,80%7,94%49,61%150,50%
Jämförelseindex1,27%12,30%40,61%111,28%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.