Mamma Mia, Here we go again – ännu en fantastisk rapport från Apple

ABBA sjöng ”Mamma Mia” i sin berömda låt och jag känner precis likadant när jag läser Apples otroliga rapport från igår kväll. Omsättningen ökade med 54 procent, jämfört med samma kvartal förra året och kom in 16 procent bättre än vad analytikerna hade väntat. I absoluta tal var omsättningen 12 miljarder dollar högre än väntat, vilket är en otrolig siffra med tanke på att Apple är kanske det mest följda bolaget i världen. Det är tydligt att den globala konsumenten uppskattar och köper Apples produkter till en grad som ingen kunnat förutse. Resultatet var också bättre än väntat och vinst per aktie kom in runt 41 procent bättre än väntat. Mycket imponerande var också att försäljningen (ännu en gång) ökade i alla geografier, alla produktkategorier.

På konferenssamtalet berättade Tim Cook att den nya iPhone 12-modellen, som är 5G kompatibel, är en starkt bidragande faktor till de fina siffrorna och telefonen har intagit toppförsäljningspositioner i både USA och Kina. Det här innebär att det finns en stark ”produktcykel” i de här kvartalssiffrorna, vilket är viktigt att ta med sig när man tänker på företagets vinst för helåret 2021. Andra delar likt deras datormodeller och även ”services”, det vill säga deras olika tjänster likt App Store, molntjänster, musik och TV, växer mycket. Att services går starkt är viktigt då den här typen av intäkter är mer återkommande än vanlig produktförsäljning vilket skapar en stabilitet i företagets vinster.

Källa: Bolagsdata

Vår investeringsfilosofi är som ni vet att investera i en samling av världens finaste bolag. Vi kallar dessa företag för Champions och tillsammans bildar de en samling av de finaste och mest spännande organisationer som finns. I gårdagens pressrelease kan vi läsa att Apple planerar att investera runt 3 500 miljarder kronor i USA över de kommande fem åren, satsningar som kommer stärka företagets konkurrenskraft ännu mer. Otroliga siffror för en otrolig Champion.

P.S. Jag glömde berätta att företaget har en nettokassa på 83 miljarder dollar, det vill säga lika mycket som hela marknadsvärdet för Atlas Copco…Mamma Mia!

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.