Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Select augusti 2021

Augusti var en intensiv rapportmånad med fina kvartalsrapporter från våra bolag. Vår portfölj av världens finaste bolag fortsatte att leverera starkt och avkastningen för Coeli Global Select under augusti månad blev 3,21 procent, vilket var 0,37 procent bättre än vårt jämförelseindex. De starkaste bidragen kom från NVIDIA, BAM Group samt ASML. Två av tre av månadens bästa aktier, NVIDIA och ASML, är verksamma inom den glödheta halvledarsektorn. NVIDIA rapporterade till exempel en försäljningsökning på 68 procent och en vinstökning på långt över 200 procent, medan ASML kunde rapportera en dubblering av deras kundorder jämfört med förra året. Vill ni läsa mer om den spännande halvledarsektorn så finner ni en längre analys om ASML här, samt en videointervju om hela industrin här.

Den tredje aktien som gick bra under månaden var vår special situations aktie, BAM Group. BAM är ett holländskt byggbolag som har haft stora problem men som nu utvecklas till det bättre. Vill ni läsa mer om vår analys av den aktien finner ni en sammanfattning här.

Trots en i för övrigt stark månad hade både Mastercard och Magazine Luiza fallande aktiekurser. Brasilianska Magazine Luizas aktiekursfall är svårt att förklara då bolaget hade en otrolig rapport, men Mastercard har troligen haft en svagare utvecklingen på grund av oron för deltavarianten av coronaviruset och de effekter som det kan leda till när det gäller internationellt resande.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Det finns ett gammalt talesätt som säger att börserna stiger längs en vägg av oro, och enkelt förklarat betyder det att börsen alltid är orolig för något. Det här är en liknelse som vi tycker stämmer bra in på börsens beteende och vi skulle själva vilja sammanfatta det som att börsen tenderar att ha lite hypokondriskt beteende. Just nu är börsen orolig för ytterligare spridning av deltavarianten och det kommer många analyser om hur situationen utvecklas både i USA samt Israel. Vi är inga immunologer men vi känner tilltro till att världen och våra företag kommer lösa även det här problemet.

Förändringar i portföljen med kort motivering

Under augusti månad gjordes inga förändringar i globalfonden.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Augusti var en bra rapportmånad för globalfonden och tonen på kvartalssamtalen fortsätter att vara optimistiska inför framtiden. Nästa rapportsäsong börjar redan om en månad, så vi använder den här perioden mellan rapporterna så effektivt som möjligt – besöker bolag och letar efter nya spännande idéer till globalfonden. Vi har under den senaste veckan gjort runt 15 möten med olika företagsledare, men mer om det i nästa månadsbrev.

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Select – R SEK 3,21% 23,16% 62,44% 185,82%
Jämförelseindex 2,84% 21,69% 40,95% 128,94%

USA

USA57.9%

Sverige

Sverige10.0%

Schweiz

Schweiz9.8%

Indien

Indien4.9%

Frankrike

Frankrike4.7%

Nederländerna

Nederländerna4.3%

Italien

Italien2.8%

Övrigt

Övrigt5.6%
0%20%40%60%80%100%

Konsument, stabil

Konsument, stabil32.9%

Teknik

Teknik30.2%

Industri

Industri15.0%

Finans

Finans11.2%

Kommunikation

Kommunikation5.1%

Konsument, cyklisk

Konsument, cyklisk3.5%

Fastigheter

Fastigheter1.8%

Övrigt

Övrigt0.5%
0%20%40%60%80%100%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %
Riskgrad 5 av 7
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World
NTR $ i SEK
Största innehav (%)
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4,2%
MICROSOFT CORP. 4,1%
HCA HEALTHCARE INC 4,1%
SIKA LTD 3,7%
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,5%

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Select

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.