Våra tre halvledarföretag fortsätter ge god avkastning till fonden

De senaste två åren har Coeli Global Select ägt tre av världens ledande företag inom halvledarsektorn: TSMC, ASML och NVIDIA. Under 2020 fick våra andelsägare hög avkastning genom att äga de här bolagen och trion fortsätter ge ett bra bidrag till fondens avkastning även under 2021. I mitt förra inlägg skrev jag om det taiwanesiska bolaget TSMC:s starka kvartalsrapport och den här veckan var det dags för holländska ASML att rapportera.

Bolaget ASML tillverkar de maskiner som produktionsföretag, likt TSMC, använder för att skapa halvledarna (chipen) som vi har i våra datorer, smartphones, skärmar, bilar etc. Bolaget har närmast en monopolställning då de nästan helt saknar konkurrenter, framför allt inom de mest avancerade systemen. På bilden ser ni ASML:s VD Peter Wennink, andra från höger, som vi träffade i San Francisco förra året på Goldmans Sachs aktiekonferens.

ASML säljer alla system (EUV och DUV) som man kan tillverka och de tre bolag som dominerar tillverkningen inom logikchipp (det vill säga ASML:s kunder) är TSMC, Intel och Samsung. Lite förenklat kan man säga att logikchippen utgör cirka 70 procent av den totala produktionen av halvledare och resten som produceras är minneschipp som DRAM och övriga chipp. ASML:s VD Peter Wennink berättade under konferenssamtalet att han bedömer att TSMC, Intel och Samsung kommer fortsätta vara de ledande tillverkarna under många år framöver, eftersom det är så komplext och kapitalintensivt att starta nya fabriker och utveckla produktionen. När det gäller TSMC, Intel och Samsungs satsningar på fabriker i USA så kommer den första fabriken förmodligen stå klar 2024, men enligt Peter är de förmodligen inte helt färdigställda och utbyggda för att möta efterfrågan förrän 2026–2027.

ASML:s kvartalsrapport var riktigt stark, nettovinsten ökade med 38 procent

Under årets andra kvartal hade ASML en försäljning på totalt EUR 4 miljarder och bolaget lyckades skeppa tio av sina EUV system. Värt att notera att är man för första gången levererade den nya versionen av EUV-maskinen (NXE:3600D), som har en 15–20 procent högre output än vad den tidigare modellen EUV modellen (NXE:3400C) har. Bruttomarginalen kom in på 50,9 procent och marginalen påverkades positivt av att bolaget sålde uppgraderingsmjukvaror till redan sålda maskiner. ASML:s generella utmaning är att bruttomarginalen för de nya EUV maskinerna fortfarande inte har kommit upp till samma nivå som den andra generationens DUV, där produktionen är mer etablerad och förfinad. Nettovinsten steg med hela 38 procent i årstakt och vår bedömning är att ökningen i vinst kan fortsätta under kommande år, när bolaget kommer fortsätta växa samt förbättra sina marginaler ytterligare.

Vad gäller aktieåterköp avslutar man sitt gamla program i sommar omfattande EUR 6 miljarder och ersätter det med ett nytt program på EUR 9 miljarder, ett belopp som motsvarar ungefär 3,4 procent av företagets marknadsvärde och som kommer hjälpa aktien uppåt.

Företaget såg ett starkt orderinflöde under kvartalet

ASML hade ett starkt inflöde av nya order och för andra kvartalet bokade man in order för hela EUR 8,3 miljarder, varav 4,9 miljarder var för EUV system. Totalt har man en order backlogg på EUR 17,5 miljarder. Man hade också den största ordern någonsin från tillverkare av DRAM minnen och framåt tror man att omsättningen från minnestillverkarna kan öka med 60 procent. För helåret 2021 guidar ASML för en omsättningstillväxt på 35 procent och bedömer att de kan lyfta bruttomarginalen till mellan 51–52 procent för året.

Framtiden ser ljus ut hela vägen till 2025

Då efterfrågan är så stark gör ASML allt man kan för att bygga ut sin produktionskapacitet och för 2022 guidar man för att tillverka 55 EUV-system. För 2023 siktar man på att tillverka hela 60 system, vilket nästan är en fördubbling på fyra år. Ett annat bevis på den starka tillväxten i industrin är att ASML i november 2018 estimerade att deras omsättning år 2025 skulle vara EUR 24 miljarder, men den stora efterfrågan på produkterna gör att deras omsättning för 2021 mest sannolikt kommer att landa på EUR 18,5 miljarder och en omsättning på EUR 24 miljarder kommer man mest sannolikt nå redan ett år tidigare det vill säga 2024. Bolaget håller en kapitalmarknadsdag den 29 september i London och då kommer vi få ytterligare information om bolagets framtida planer och tillväxt.

ASML:s avkastning i SEK jämfört med vårt jämförelseindex under perioden 1 nov 2019 till 22 juli 2021. Källa: Bloomberg.

Företaget är en riktig Champion

Vi bedömer att vår Champion ASML kommer fortsätta ge ett bra bidrag till globalfondens avkastning. Det är helt uppenbart att bolaget befinner sig i en ”sweet-spot” som ensam leverantör i en av de hetaste industrierna på jorden. För er som vill fördjupa er ännu mer i ASML, klicka vidare till blogginlägget om bolaget som vi skrev i november 2019.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.