Vi ser att halvledarindustrin är på väg att vända

Vi har sedan december 2018 ägt det tyska bolaget Siltronic AG som är verksamt inom halvledarindustrin. Bolaget tillverkar kiselskivor (engelska silicon wafers) som i sin tur används för att tillverka minnen och logikkretsar till bland annat datorer, smartphones, 5G-teknik, servrar och självkörande bilar. Siltronic befinner sig först i värdekedjan vid produktionen av logik- och minneskretsar och i denna del av värdekedjan finns det bara sex aktiva bolag i världen. Av de mer kända bolagen som köper Siltronics produkter hittar vi Intel, NVIDIA, AMD, och Texas Instruments. Vi följer Siltronics bolagsrapportering och får nu signaler på att industrin håller på att vända. Det som gjort att halvledarindustrin har haft en tuff period är handelskriget mellan Kina och USA och att de i likhet med många andra aktörer hade stora lager när efterfrågan blev svagare. Tillverkning av halvledare (engelska semiconductors) är en av de viktigaste industrierna i världen eftersom vi använder ”datorer” dagligen i våra liv.

Vi väljer att utnyttja denna vändning i industrin och har därför sålt Siltronic för att istället köpa bolag högre upp i värdekedjan som har bättre marknadspositioner och högre marginaler - ASML, NVIDIA och TSMC. ASML tillverkar maskiner som producerar minnen och logikkretsar. Det som är speciellt med ASML är att de är ledande i världen inom sin nisch och har få konkurrenter. Vi har tidigare ägt ASML vilket då genererade god avkastning till fonden.

För dataspelsnördar är NVIDIA ett känt bolag då de tillverkar de populära grafikkorten Geforce som ger en fantastisk spelupplevelse. NVIDIA:s logikkretsar används också i serverhallar för att lagra och bearbeta data, till infotainment-system i bilar och till datorer för självkörande bilar.

TSMC från Taiwan är den ledande kontraktstillverkaren av minnen och logikkretsar i världen. Det som skiljer TSMC från de övriga är att de inte designar sina egna produkter utan bara tillverkar dem åt AMD, NVIDIA med flera.


Bolagsdata på analytikernas genomsnittliga omsättnings- och vinstprognoser. För att vi ska göra en investering i ett bolag vill vi att både omsättning och vinst ska öka.

Bolagsbesök hos ASML som är världsledande inom sitt område i halvledarindustrin, maj 2019

ASML är den ledande tillverkaren för utrustning till halvledarindustrin och är baserad i Veldhoven som ligger precis bredvid Eindhoven i Nederländerna. Från Eindhoven kommer Philips som är en av världens största tillverkare av konsumentelektronik. ASML är faktiskt en avknoppning från Philips och ett fantastiskt exempel på hur ett avknoppat bolag på egen hand kan bli världsledande genom att fokusera på sin verksamhet och teknologi.


Källa: Coeli
Bolagsdata på analytikernas genomsnittliga omsättnings- och vinstprognoser. För att vi ska göra en investering i ett bolag vill vi att både omsättning och vinst ska öka.

Varför är ASML värt ett bolagsbesök? ASML är en europeisk pärla utan några större konkurrenter. ASML tillverkar maskiner som framställer logikkretsar och minnen till datorer, smartphones, uppkopplade bilar, serverhallar med mera. När det kommer till den nya tekniken för framställning av halvledare, EUV, så är ASML ensamma i världen om att ha denna. För den äldre tillverkningstekniken DUV så konkurrerar bolaget med Nikon och Canon, men ASML dominerar med en marknadsandel på 80 procent.


Källa: ASML
Bilden visar en av de nyaste produkterna från ASML. En EUV-maskin (ASML NXE-3400 system) som kan tillverka väldigt små halvledarkretsar för användning i smartphones, datorer, 5G-utrustning med mera.

De tre stora kunderna på logiksidan som har beställt EUV-maskiner är Intel, TSMC och Samsung. Just nu gör TSMC stora strategiska investeringar som innebär att de har köpt EUV-maskiner som ska komma i bruk 2020. Genom den nya tillverkningstekniken i EUV-maskinen kommer de kunna tillverka mindre och snabbare kretsar. Det är bra eftersom vi vill att våra smartphones inte ska växa i storlek men ska vara snabbare och klara av att hantera flera appar på en gång.

Trots att det råder en handelskonflikt mellan Kina och USA är det bra fart i ASML:s fabriker. Detta år kommer bolaget att leverera 30 EUV-maskiner till Intel, Samsung och TSMC, vilket är den högsta nivån som man någonsin har uppnått för sina leveranser. TSMC har beställt 18 EUV-maskiner och som vi har sagt ovan så bygger TSMC upp strategisk tillverkningskapacitet för att vara bäst i världen på tillverkning. När det gäller Intel är de numer ett av de få stora företagen kvar som gör allt själva, det vill säga designar och tillverkar. När det gäller framtida order tror ASML att efterfrågan för de avancerande EUV-maskinerna kommer vara uppemot 40 till 50 stycken per år. Detta gör att ASML:s dominans ökar ännu mer eftersom de är ensam tillverkare i världen av dessa maskiner.

En sak värt att notera är att det inte finns några framgångsrika kinesiska företag i industrin. Det är istället bolag från Taiwan, Sydkorea, Japan och USA som dominerar. När det gäller bolag från Europa är ASML egentligen det enda framgångsrika bolaget inom industrin.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.