Vi ser att halvledarindustrin är på väg att vända

Vi har sedan december 2018 ägt det tyska bolaget Siltronic AG som är verksamt inom halvledarindustrin. Bolaget tillverkar kiselskivor (engelska silicon wafers) som i sin tur används för att tillverka minnen och logikkretsar till bland annat datorer, smartphones, 5G-teknik, servrar och självkörande bilar. Siltronic befinner sig först i värdekedjan vid produktionen av logik- och minneskretsar och i denna del av värdekedjan finns det bara sex aktiva bolag i världen. Av de mer kända bolagen som köper Siltronics produkter hittar vi Intel, NVIDIA, AMD, och Texas Instruments. Vi följer Siltronics bolagsrapportering och får nu signaler på att industrin håller på att vända. Det som gjort att halvledarindustrin har haft en tuff period är handelskriget mellan Kina och USA och att de i likhet med många andra aktörer hade stora lager när efterfrågan blev svagare. Tillverkning av halvledare (engelska semiconductors) är en av de viktigaste industrierna i världen eftersom vi använder ”datorer” dagligen i våra liv.

Vi väljer att utnyttja denna vändning i industrin och har därför sålt Siltronic för att istället köpa bolag högre upp i värdekedjan som har bättre marknadspositioner och högre marginaler – ASML, NVIDIA och TSMC. ASML tillverkar maskiner som producerar minnen och logikkretsar. Det som är speciellt med ASML är att de är ledande i världen inom sin nisch och har få konkurrenter. Vi har tidigare ägt ASML vilket då genererade god avkastning till fonden.

För dataspelsnördar är NVIDIA ett känt bolag då de tillverkar de populära grafikkorten Geforce som ger en fantastisk spelupplevelse. NVIDIA:s logikkretsar används också i serverhallar för att lagra och bearbeta data, till infotainment-system i bilar och till datorer för självkörande bilar.

TSMC från Taiwan är den ledande kontraktstillverkaren av minnen och logikkretsar i världen. Det som skiljer TSMC från de övriga är att de inte designar sina egna produkter utan bara tillverkar dem åt AMD, NVIDIA med flera.


Bolagsdata på analytikernas genomsnittliga omsättnings- och vinstprognoser. För att vi ska göra en investering i ett bolag vill vi att både omsättning och vinst ska öka.

Bolagsbesök hos ASML som är världsledande inom sitt område i halvledarindustrin, maj 2019

ASML är den ledande tillverkaren för utrustning till halvledarindustrin och är baserad i Veldhoven som ligger precis bredvid Eindhoven i Nederländerna. Från Eindhoven kommer Philips som är en av världens största tillverkare av konsumentelektronik. ASML är faktiskt en avknoppning från Philips och ett fantastiskt exempel på hur ett avknoppat bolag på egen hand kan bli världsledande genom att fokusera på sin verksamhet och teknologi.


Källa: Coeli
Bolagsdata på analytikernas genomsnittliga omsättnings- och vinstprognoser. För att vi ska göra en investering i ett bolag vill vi att både omsättning och vinst ska öka.

Varför är ASML värt ett bolagsbesök? ASML är en europeisk pärla utan några större konkurrenter. ASML tillverkar maskiner som framställer logikkretsar och minnen till datorer, smartphones, uppkopplade bilar, serverhallar med mera. När det kommer till den nya tekniken för framställning av halvledare, EUV, så är ASML ensamma i världen om att ha denna. För den äldre tillverkningstekniken DUV så konkurrerar bolaget med Nikon och Canon, men ASML dominerar med en marknadsandel på 80 procent.


Källa: ASML
Bilden visar en av de nyaste produkterna från ASML. En EUV-maskin (ASML NXE-3400 system) som kan tillverka väldigt små halvledarkretsar för användning i smartphones, datorer, 5G-utrustning med mera.

De tre stora kunderna på logiksidan som har beställt EUV-maskiner är Intel, TSMC och Samsung. Just nu gör TSMC stora strategiska investeringar som innebär att de har köpt EUV-maskiner som ska komma i bruk 2020. Genom den nya tillverkningstekniken i EUV-maskinen kommer de kunna tillverka mindre och snabbare kretsar. Det är bra eftersom vi vill att våra smartphones inte ska växa i storlek men ska vara snabbare och klara av att hantera flera appar på en gång.

Trots att det råder en handelskonflikt mellan Kina och USA är det bra fart i ASML:s fabriker. Detta år kommer bolaget att leverera 30 EUV-maskiner till Intel, Samsung och TSMC, vilket är den högsta nivån som man någonsin har uppnått för sina leveranser. TSMC har beställt 18 EUV-maskiner och som vi har sagt ovan så bygger TSMC upp strategisk tillverkningskapacitet för att vara bäst i världen på tillverkning. När det gäller Intel är de numer ett av de få stora företagen kvar som gör allt själva, det vill säga designar och tillverkar. När det gäller framtida order tror ASML att efterfrågan för de avancerande EUV-maskinerna kommer vara uppemot 40 till 50 stycken per år. Detta gör att ASML:s dominans ökar ännu mer eftersom de är ensam tillverkare i världen av dessa maskiner.

En sak värt att notera är att det inte finns några framgångsrika kinesiska företag i industrin. Det är istället bolag från Taiwan, Sydkorea, Japan och USA som dominerar. När det gäller bolag från Europa är ASML egentligen det enda framgångsrika bolaget inom industrin.

Författare

Henrik Milton
Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

Köp fond

Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond. Läs mer om oss.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01