Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen nedan är avsedd som marknadsföring

Läs fondens prospekt, faktablad och årsberättelse här innan beslut att investera i den aktuella fonden.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Select maj 2022

Under maj månad såg vi en stabilisering av aktiemarknaderna på grund av att vi nu upplever en viss inbromsning av inflationen. Som en effekt av detta har uppgången i den amerikanska tioårsräntan avstannat och ligger nu och hovrar runt tre procent. Skälet till att vi nämner detta är att inflationen och räntan är just nu de enskilt viktigaste faktorerna för att bestämma aktiemarknadernas utveckling. Under maj månad minskade globalfonden med 3,68% i värde vilket var 3,47% sämre än vårt jämförelseindex.

Trots utvecklingen på aktiemarknaderna så går våra bolag i fonden väldigt bra. Estée Lauder rapporterade i början av maj och omsättningen växte med 10 procent i årstakt. Det starka resultatet visar att vi är ute ur coronapandemin och har börjat handla i butikerna igen. En annan rapport värd att lyfta fram är ett av våra techbolag Truecaller, som ökade sin omsättning med hela 116 procent jämfört med samma period förra året. Tyvärr har bolaget råkat ut för ”dålig media”, vilket har gjort att aktien stundtals har varit under press.

De aktier som gick starkast under månaden var Fortnox, Traton och Sterling Construction. På den negativa sidan så finner vi SIKA, S&P Global samt Apple.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Det som har påverkat aktiemarknaderna mest under första halvåret är inflationen, d v s prisökningar på olika varor och tjänster. Vi kan dela upp inflationen i två delar baserat på vad källorna är. Den första delen av inflationen kommer från prisökningarna utifrån pandemin som härjade under 2020 och 2021. På grund av nedstängningarna ser bolagen över sina leveranskedjor och börjar flytta produktionen från Asien till Europa och USA. Att tillverka något i Europa eller USA är generellt sett dyrare än Asien varför priserna har ökat. Vi hade också problem med att frakterna blev dyrare och mer besvärliga.

Pandemin gjorde dessutom det svårt för arbetskraft att flytta mellan gränserna, vilket har skapat brist och drivit upp lönerna. Den andra delen av inflationen som vi upplever idag kom snabbt och har sitt ursprung i att Ryssland har anfallit Ukraina. Kriget har bland annat drivit upp priserna på transporter då diesel och olja har blivit dyrare. Ukraina är en stor råvaruleverantör inom jordbrukssektorn och just nu hindrar den ryska blockaden i Svarta havet fraktfartygen att lämna hamnarna vilket driver upp priserna på jordbruksprodukter. Ett av de stora bakomliggande skälen till inflationen är vi måste byta ”inköpsställen”. Vi måste köpa våra varor och tjänster på andra ställen där priserna är 8–10% högre än hos våra gamla leverantörer.

Den stigande räntan på grund av inflationen har satt press på värderingarna på aktiebolagen. När vi som aktieanalytiker lägger in en högre kalkylränta i den diskonterade kassaflödesmodellen går priset på aktien ned och det är precis det som har hänt på aktiemarknaden under första halvåret. Under vår analysresa till USA i maj kunde vi konstatera att våra bolag kan hantera inflationen på ett bra sätt. Våra Champions har pricing power och de har börjat höja priserna för att skydda både omsättningstillväxten och vinstmarginaler.

Här kan du läsa om ett bolagsbesök vi gjorde på vår senaste resa till Texas i USA.

Förändringar i portföljen

Under maj månad gjorde vi inga förändringar i portföljen.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Den senaste rapportperioden har visat att alla våra bolag går bra. Vi rider nu den ompositionering som vi gjorde av våra innehav under första kvartalet. Vi har en stark och solid portfölj som kommer kunna leverera avkastning till er andelsägare under resterande delar av året.

Nyheter

Vi har startat en ny fond, Coeli Global Small Cap Select, som är en global småbolagsfond. Vi använder samma investeringsprocess för denna fond som för Coeli Global Select. Målet med småbolagsfonden är att vi ska skapa en hög positiv avkastning till er andelsägare och medverka till en hållbar utveckling av våran värld. Mer information om fonden hittar du här.

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Select – R SEK -3,68% -14,17% 43,13% 156,81%
Jämförelseindex -0,21% -5,77% 43,36% 131,08%

USA

USA57.9%

Sverige

Sverige10.0%

Schweiz

Schweiz9.8%

Indien

Indien4.9%

Frankrike

Frankrike4.7%

Nederländerna

Nederländerna4.3%

Italien

Italien2.8%

Övrigt

Övrigt5.6%
0%20%40%60%80%100%

Konsument, stabil

Konsument, stabil32.9%

Teknik

Teknik30.2%

Industri

Industri15.0%

Finans

Finans11.2%

Kommunikation

Kommunikation5.1%

Konsument, cyklisk

Konsument, cyklisk3.5%

Fastigheter

Fastigheter1.8%

Övrigt

Övrigt0.5%
0%20%40%60%80%100%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
Fondkategori Aktier globalt
ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
Riskgrad 5 av 7
ISIN LU113329463
Öppen för handel Dagligen
PPM-nummer 422709
Jämförselseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

* Den prestationsbaserade avgiften är 10% av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som MSCI All Country World Daily Index (NTR), och beräknas enligt “high watermark”- principen.

 

 

Största innehav (%)
MICROSOFT CORP. 4,7%
MASTERCARD INC. SHS-A- 4,6%
ASML HOLDING NV 4,6%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. 4,5%
S&P GLOBAL SHS 4,5%

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Select

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.