Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Global Small Cap Select

Coelis globala småbolagsfond investerar i världens finaste entreprenörer

Coeli Global Small Cap Select investerar globalt i världens finaste entreprenörer och är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning på småbolag. Fondens målsättning är att skapa en hög positiv avkastning över tid för andelsägarna, med en balanserad aktierisk. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta 30–50 bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter och en attraktiv värdering. En viktig del i arbetet med att hitta de mest drivna entreprenörerna är att göra företagsbesök och träffa ledningen och andra företagsrepresentanter.

Aktivt förvaltad global småbolagsfond

  • Koncentrerad portfölj, alltid mellan 30–50 bolag med ett börsvärde mellan USD 200 miljoner till USD 6 miljarder
  • En portfölj med “världens finaste entreprenörer”, bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter med exceptionell entreprenörsanda
  • Aktivt förvaltad med minst 2/3 investerade i ”Champions” och maximalt 1/3 i ”Special situations”
  • En ”Champion” är ett marknadsledande bolag i sin industri med hög lönsamhet och god tillväxt
  • En ”Special Situation” är ett bolag som marknaden tvivlar på men som vi tror står inför en positiv förändring
  • Småbolagsfonden har ett ESG fokus och är en ljusgrön fond (artikel 8 enligt SFDR) som aktivt väljer ut bolag med en investeringsbar ESG profil. Förvaltarna arbetar aktivt för att positivt påverka bolagens hållbarhetsarbete
  • Fonden exkluderar bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, betting, olja & gas (> 5% av omsättning) eller som bryter mot internationella normer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption

Fondfakta

Startdatum

2022-03-28

Förvaltare

Andreas Brock & Henrik Milton

Inriktning

Aktiefond

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK
(I SEK) = 20 000 000 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 1,4 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI ACWI Small Cap Net Total Return USD Index)
(I SEK) = 0,7 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI ACWI Small Cap Net Total Return USD Index)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Swing factor

Ingen
Hem Våra fonder Aktiefonder Coeli Global Small Cap Select