Comfort Systems USA – ett ledande amerikanskt bolag med bas i Texas

I början av maj flög jag och Andreas till Houston i Texas för bolagsmöten. Det var del av en större resa där vi också besökte Dallas och San Francisco. Bolagen vi träffade i metropolen Houston med 6,6 miljoner invånare var Comfort Systems USA och Sterling Construction. Båda är innehav i vår nystartade globala småbolagsfond Coeli Global Small Cap Select och vi äger även Sterling Construction i vår All-Cap fond Coeli Global Select. I det här inlägget kommer jag dock att fokusera på Comfort Systems, som är ett ledande amerikanskt företag inom mekanisk och elektrisk installation.

Det går bra för Comfort Systems, när bolaget rapporterade siffrorna för första kvartalet 2022 steg omsättningen med 32% jämfört med motsvarande kvartal 2021. Under samma period steg den justerade vinsten per aktie med 24% och bolaget upplever ett starkt momentum i båda installationsdelarna. Comfort Systems har ett skydd mot en eventuell vikande bostadsmarknad genom att fler och fler företag flyttar hem sin tillverkning till USA från utlandet. När man flyttar hem tillverkningen behöver man bygga ut eller bygga nya fabriker, vilket ger Comfort Systems mer affärer. Vi ser samma trend i Norden och norra Europa, att fler bolag flyttar hem tillverkningen närmare sina hemmamarknader för att få bättre kontroll på sina leveranskedjor. Denna aktivitet är en delkomponent i den inflation vi nu upplever, eftersom det är dyrare att producera här hemma jämfört med t ex Kina, men fördelen för bolagen är bättre kontroll på sin tillverkning.

Under våra möten i Texas och Kalifornien ställde vi frågan hur bolagen påverkas av den stigande inflationen. Nästan alla svarade att man upplever viss löneinflation, men inget dramatiskt. Däremot ser man större kostnadsökningar på produktionsmaterial. Comfort Systems hanterar inflationen genom att föra över de ökade kostnaderna för material, transport och löner på beställaren och så länge inflationen inte blir enormt hög kommer det inte få någon större negativ inverkan på bolaget.

Ett tecken på att Comfort Systems upplever en bra period just nu är att deras back-logg (alla beställningar) uppgår till 2,7 miljarder dollar. Detta ska jämföras med den omsättning på 3 miljarder dollar som bolaget precis har rapporterat. Back-loggsiffran är mycket stark, vilket gör oss bekväma med vår investering. Comfort Systems är en amerikansk Champion som excellerar i att driva projektverksamhet och tjäna pengar. Man vet precis vilka projekt man ska ta och i vilken amerikansk delstat man ska vara aktiv, plus att man har lärt sig att inte ta på sig för stora projekt, utan hellre mindre och kortare. Snittsumman för projekten är 800 000 dollar. Fördelen med mindre projekt är att om något går fel blir smällen inte så stor. Källa: Comfort Systems.

När det gäller tillväxten så guidar bolaget för en omsättningstillväxt på 10 procent per år. Skulle man sedan göra ett förvärv så kommer denna siffra att bli högre. Comfort Systems befinner sig nu i en riktigt fin ”sweet spot”, eftersom bolaget bara finns i särskilt utvalda delstater och att de är aktiva i Texas, som är ett av de hetaste ställena i USA just nu med stor inflyttning av både företag och arbetskraft. Det var mitt första besök i delstaten och både jag och Andreas imponerades av den tillväxt som sker här för närvarande.

Andreas och jag träffar CFO William George och SVP Julie Shaeff på Comfort Systems USA i Houston.

När det kommer till ESG gör bolaget den största insatsen inom miljöområdet, då man hjälper kunderna bli mer miljövänliga genom installationer av solpaneler och nya kylanläggningar, som ger stora positiva effekter i form av lägre miljöfarliga utsläpp. Man har även ett stort engagemang i det sociala ansvaret, S:et i ESG, där man arbetar aktivt för att motverka rasism och för att främja mångfalden bland de anställda.

Comfort Systems är ett relativt billigt bolag med hänsyn till att bolaget kan växa sin omsättning med 10% varje år och har en så stark back-logg. Aktien handlas 15,4x vinsten för 2023 och vilket gör bolaget till en attraktiv placering.

Den 13 maj 2022 handlade Comfort Systems 15,4x vinsten för 2023. Med hänsyn till att bolaget växer 10% är det en attraktiv värdering. Källa: Bloomberg.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.