Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv februari 2021

Februari var en bra månad för globalfondens andelsägare, Coeli Global Selektiv steg med 3,88 procent, vilket var 0,72 procent bättre än vårt jämförelseindex. I skrivande stund har majoriteten av våra bolag rapporterat och flertalet kom in som förväntat eller bättre än prognoserna. Bolaget med det bästa resultatet jämfört med prognoserna var vår special situation-aktie Deere & Co, vars vinst per aktie kom in ungefär 50 procent bättre än vad analytikerna hade förväntat. Våra fyra bästa bolag under februari var amerikanska; Martin Marietta, Deere & Co, Fiserv samt Mastercard, som alla gynnas av att pandemin mattas av och ekonomin går tillbaka till ett normalläge. Bolagen som hade den sämsta utvecklingen under månaden var Thermo Fisher, Allegro, Apple och Vonovia, vilka samtliga hade en stark utveckling under 2020 och nu hämtar andan.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?
Största inverkansfaktorn på börserna under februari var att den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan gick upp. Skälet till det är att marknaden förväntar sig att inflationen kommer stiga när den amerikanska ekonomin återhämtar sig efter coronakrisen. Att aktiemarknaden har varit volatil under månaden beror på att aktiemarknaden ogillar räntehöjningar eftersom priset på pengar blir högre. Vår syn är att en stigande långränta från de nivåer vi har idag egentligen är sunt, eftersom det är ett tecken på att ekonomin är under återhämtning. Synkront med att obligationsräntan stiger, går också aktiekurserna på cykliska bolag upp, då marknaden tror på en generell ekonomisk återhämtning. Detta förklarar varför våra cykliska aktier som Deere & Co och Martin Marietta har utvecklats särskilt starkt.

Vi noterar att nyhetsflödet gällande bristen på halvledare i världen fortfarande är intensivt, vilket gynnar våra innehav inom halvledarindustrin. Andra viktiga insatsvaror som marknaden har noterat en brist på är råolja, koppar och nickel, vilket har lyft priset på de här råvarorna och aktiekurserna på bolag kopplade till råvarusektorn. En annan händelse som varit positiv för marknaden är att EU klubbande igenom ett stödpaket på nästan 7000 miljarder kronor för kickstarta ekonomin. Detta stödpaket är positivt för våra bolag i globalfonden och för aktiemarknaden som helhet.

Förändringar i portföljen med kort motivering
Under februari månad gjorde vi en förändring i globalfonden och det var i vår special situations-del, där vi bytte ut spanska BankInter-aktien (efter en kursuppgång på runt 30 procent på några månader) mot holländska BAM Group, som är ett av Hollands ledande byggbolag. BAM Group är ett innehav vi har ägt tidigare mellan 2014-2015 och som vi nu har gått in i igen. Precis som 2014 genomgår BAM Group en omstrukturering där de dels skär kostnader och dels stänger ned olönsamma delar. Vi har haft möte med både VDn och ekonomichefen som båda gav ett gott intryck och vi är nu upp över 20 procent sedan första köpet för några veckor sedan. Aktier är som tåg, man kan stiga av och stiga på igen.

Fondens positionering – marknadstro framåt
Under årets första två månader har en stor del av börsuppgångarna varit fokuserade på cykliska aktier som har följt långräntan uppåt. Under andra kvartalet när uppgången i långräntan väl är avklarad så är vår bedömning att uppgången kommer bli bredare och att många andra sektorer kommer gå bra. Som läget är nu i omvärlden med det stora behovet av stimulanser kommer centralbankerna fortsätta att hålla räntan låg vilket kommer gynna aktiemarknaderna och därmed har 2021 alla förutsättningar att bli ännu ett mycket bra år för fonden.

Coeli Global Selektiv

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Selektiv – R SEK 3,88% 2,90% 48,00% 138,81%
Jämförelseindex 3,16% 4,45% 36,71% 96,51%

USA

USA57.5%

Tyskland

Tyskland7.4%

Frankrike

Frankrike5.3%

Nederländerna

Nederländerna5.0%

Indien

Indien4.8%

Brasilien

Brasilien4.1%

Sverige

Sverige3.9%

Övrigt

Övrigt11.98%
0%20%40%60%80%100%

Teknik

Teknik26.18%

Konsument, stabil

Konsument, stabil22.03%

Industri

Industri17.92%

Finans

Finans14.81%

Konsument, cyklisk

Konsument, cyklisk8.90%

Fastigheter

Fastigheter5.44%

Kommunikation

Kommunikation4.37%

Övrigt

Övrigt0.33%
0%20%40%60%80%100%

 

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Selektiv

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Selektiv

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %
Riskgrad 5 av 7
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World
NTR $ i SEK
Största innehav (%)
FISERV INC 4,3%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 4,2%
MASTERCARD INC. SHS-A- 4,0%
MICROSOFT CORP. 4,0%
HCA HEALTHCARE INC 4,0%

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Läs mer om Coeli Global Selektiv

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.