Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv juli 2020

Det må vara sommar men börserna är sällan stilla. Juli blev en bra månad för fonden som var upp 1,97 procent, vilket var 2,72 procent bättre än vårt jämförelseindex. Överlag har vi hittills haft en mycket bra rapportsäsong och så gott som alla våra innehav har slagit förväntningarna. Tre aktier har utvecklats speciellt starkt: a) det amerikanska sjukhusföretaget HCA som, tvärt emot förväntningarna om ett nollresultat för kvartalet, generade mer vinst än förra året, b) den taiwanesiska halvledartillverkaren TSMC som dels rapporterade ett bra resultat och som troligen också kommer få stora beställningar från Intel som till en ökad grad verkar ha problem med sig egen tillverkning, c) det amerikanska sjukhusutrustningsföretaget Thermo Fisher rapporterade en ökad försäljning på grund av corona, trots förväntan om minskad omsättning. Den svagaste aktien den här månaden var det holländska företaget ASML som levererar utrustning till bland annat Intel och som kan komma att se minskad efterfrågan på grund av Intels problem.

Händelser och trender i marknaden som dominerar utvecklingen

Mycket av det som händer på börsen just nu handlar om hur mycket företagen påverkas av coronakrisen. De flesta företagen är så klart förlorare men vi ser även vinnare, exempelvis inom hälsovård (beskrivet ovan) och teknik. Om vi jämför starka och svaga spelare inom en industri kan vi se tydliga trender på att de starka företagen gynnas då e-handelssidornas algoritmer automatiskt väljer ut deras varumärken när du går in på en e-handels hemsida. Ett bra exempel på detta är L’Oréal inom kosmetik. Vi skulle inte bli förvånade om många av våra företag kommer rapportera markant högre vinster 2021 än vad de hade 2019.

Förändringar i portföljen

För några månader sedan tog vi en kortsiktig position, en så kallad ”Special Situation”, i svenska bostadsbyggaren JM. Många ledande experter förutspådde att bostadspriserna i Sverige skulle falla 10-15 procent på ett års sikt på grund av coronakrisen, en syn som var reflekterad i aktien. Vår syn var det motsatta – huspriserna ska inte ned, de ska upp då de stora finansiella lättnaderna kommer skapa en enorm likviditet vilket i sin tur kommer leda till stigande priser för många reala tillgångar inklusive bostadsfastigheter. Vi fick rätt och efter en uppgång på runt 50 procent på två månader tackade vi för kaffet och har nu sålt av JM. Under månaden både köpte och sålde vi också dryckestillverkaren Coca-Cola då vår bedömning var att deras kvartalsrapport kommer leda till en stigande kurs. Mätt i amerikanska dollar gjorde vi runt 10 procent på den aktien under några veckor.

Fondens positionering

Fonden ligger bra i marknaden, den ökar i stigande marknader och håller emot bra när börsen har lite sämre dagar. Just nu tittar vi extra på den globala fastighetssektorn för att se om det finns fler spännande investeringar inom den branschen.

Coeli Global Selektiv

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Selektiv – R SEK 1,97% 1,46% 44,80% 105,13%
Jämförelseindex -0,75% -7,37% 32,82% 70,54%

Andreas Brock, CFA

Förvaltare av Coeli Global Selektiv

Henrik Milton

Förvaltare av Coeli Global Selektiv

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %
Riskgrad 6 av 7
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World
NTR $ i SEK
Största innehav (%)
VONOVIA SE /NAMEN 4,5%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,4%
HCA HEALTHCARE INC 4,3%
SIKA LTD 4,2%
MASTERCARD INC. SHS-A- 4,2%

 

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Läs mer om Coeli Global Selektiv

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.