Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv juli 2020

Det må vara sommar men börserna är sällan stilla. Juli blev en bra månad för fonden som var upp 1,97 procent, vilket var 2,72 procent bättre än vårt jämförelseindex. Överlag har vi hittills haft en mycket bra rapportsäsong och så gott som alla våra innehav har slagit förväntningarna. Tre aktier har utvecklats speciellt starkt: a) det amerikanska sjukhusföretaget HCA som, tvärt emot förväntningarna om ett nollresultat för kvartalet, generade mer vinst än förra året, b) den taiwanesiska halvledartillverkaren TSMC som dels rapporterade ett bra resultat och som troligen också kommer få stora beställningar från Intel som till en ökad grad verkar ha problem med sig egen tillverkning, c) det amerikanska sjukhusutrustningsföretaget Thermo Fisher rapporterade en ökad försäljning på grund av corona, trots förväntan om minskad omsättning. Den svagaste aktien den här månaden var det holländska företaget ASML som levererar utrustning till bland annat Intel och som kan komma att se minskad efterfrågan på grund av Intels problem.

Händelser och trender i marknaden som dominerar utvecklingen

Mycket av det som händer på börsen just nu handlar om hur mycket företagen påverkas av coronakrisen. De flesta företagen är så klart förlorare men vi ser även vinnare, exempelvis inom hälsovård (beskrivet ovan) och teknik. Om vi jämför starka och svaga spelare inom en industri kan vi se tydliga trender på att de starka företagen gynnas då e-handelssidornas algoritmer automatiskt väljer ut deras varumärken när du går in på en e-handels hemsida. Ett bra exempel på detta är L’Oréal inom kosmetik. Vi skulle inte bli förvånade om många av våra företag kommer rapportera markant högre vinster 2021 än vad de hade 2019.

Förändringar i portföljen

För några månader sedan tog vi en kortsiktig position, en så kallad ”Special Situation”, i svenska bostadsbyggaren JM. Många ledande experter förutspådde att bostadspriserna i Sverige skulle falla 10-15 procent på ett års sikt på grund av coronakrisen, en syn som var reflekterad i aktien. Vår syn var det motsatta – huspriserna ska inte ned, de ska upp då de stora finansiella lättnaderna kommer skapa en enorm likviditet vilket i sin tur kommer leda till stigande priser för många reala tillgångar inklusive bostadsfastigheter. Vi fick rätt och efter en uppgång på runt 50 procent på två månader tackade vi för kaffet och har nu sålt av JM. Under månaden både köpte och sålde vi också dryckestillverkaren Coca-Cola då vår bedömning var att deras kvartalsrapport kommer leda till en stigande kurs. Mätt i amerikanska dollar gjorde vi runt 10 procent på den aktien under några veckor.

Fondens positionering

Fonden ligger bra i marknaden, den ökar i stigande marknader och håller emot bra när börsen har lite sämre dagar. Just nu tittar vi extra på den globala fastighetssektorn för att se om det finns fler spännande investeringar inom den branschen.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK1,97%1,46%44,80%105,13%
Jämförelseindex-0,75%-7,37%32,82%70,54%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.