God’s gift to banking – indiska HDFC Bank

Veckan efter höstlovet träffade vi våra indiska banker HDFC Bank, RBL Bank och Yes Bank. Vid en tidigare analysresa till Indien, i februari 2017, gjorde vi ett bolagsbesök på Yes Bank och frågade banken vilken av de indiska bankerna som var deras svåraste konkurrent. Mannen som då jobbade på investor relations svarade:

Det måste ju vara HDFC Bank som är ”God’s gift to banking”.

Ett roligt svar av två anledningar. För det första för att indierna är väldigt religiösa och för det andra för att HDFC Bank har bidragit stort till Coeli Global Selektivs avkastning under de 2,5 år som banken varit ett innehav.


Källa: Bloomberg
Under den period (start 2017-05-01 till 2019-11-05) som HDFC Bank har varit ett innehav i Coeli Global Selektiv har avkastningen varit 60 procent i SEK medan vårt jämförelseindex, MSCI All Country World Index Total Return, har gett en avkastning på 37 procent.

HDFC Bank grundades 1994 och är Indiens största privata bank med en marknadsandel på 8 procent. Huvudkontoret ligger i Mumbai och banken hade vid räkenskapsåret 2018/2019 års slut 5 103 bankkontor i Indien. Handelsbanken är den svenska bank som har flest kontor och vid årsslutet 2018 hade de 390 bankkontor. Det intressanta med HDFC Bank och de andra indiska bankerna är att de hela tiden öppnar fler kontor för att växa sin affär samtidigt som tillväxt också sker via digitala kanaler. Jag använder Handelsbanken som exempel eftersom de har en liknande strategi, det vill säga att träffa kunder via smartphones och datorer i kombination med att ha många bankkontor. Den stora skillnaden mellan Indien och Sverige är att antal kontor och anställda i Sverige minskar hela tiden medan situationen i Indien är det motsatta.

Hur tjänar en vanlig bank pengar? I huvudsak kommer intäkterna på två sätt, dels via ränteintäkter (att vi lånar pengar och sätter in pengar på konto) och dels via intäkter från olika avgifter (aktiehandel, valutaväxling, kortavgifter etcetera). Om en bank ökar sin utlåning kommer banken tjäna mer pengar från ränteintäkterna och om en bank får fler kunder så ökar intäkterna från olika avgifter. Mellan 2018 och 2019 ökade HDFC Banks utlåning med 24,5 procent och sin nettovinst med 20,5 procent. När man analyserar en vanlig bank utan höga kreditförluster finns det en enkel tumregel för att prognostisera hur mycket vinsten ska öka. Tumregeln lyder att nettovinsten ofta ökar nästan lika mycket som lånetillväxten. Det kan slå på några procent men stämmer oftast bra.

Det som gör att vi tycker att HDFC Bank tillhör skaran av världens finaste bolag är att de under mer än två decennier har varit otroligt duktiga på att driva en bank med en hög servicenivå. En nyckel till framgång är den stora produktportfölj som de erbjuder sina kunder. HDFC Bank har också en stram centraliserad kreditprövningsprocess som håller nere kreditförlusterna till branschens lägsta. HDFC Bank har lyckats växa sin vinst mellan 15–20 procent varje år de senaste fem åren, trots att de senaste två åren har varit tuffa år för branschen*.
*HDFC Bank årsredovisning 2018/2019 och Handelsbankens årsredovisning 2018.


Källa: Coeli
Andreas, Henrik och vår nya kollega Max Lundberg träffar Srinvasan Vaidyanathan (CFO) och Ashish Parthasarthy (Treasury) från HDFC Bank i Mumbai.

Under vårt besök Indien träffade vi också våra andra banker, Yes Bank som är en special situation och RBL Bank som är en champion. Båda dessa banker har haft en svagare utveckling under 2019 men efter att vi har träffat representanter för båda bankerna känner vi oss konfident att de ska ge en positiv avkastning inom loppet av 6–9 månader.

Författare

Henrik Milton
Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

Köp fond

Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond. Läs mer om oss.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01