God’s gift to banking – indiska HDFC Bank

Veckan efter höstlovet träffade vi våra indiska banker HDFC Bank, RBL Bank och Yes Bank. Vid en tidigare analysresa till Indien, i februari 2017, gjorde vi ett bolagsbesök på Yes Bank och frågade banken vilken av de indiska bankerna som var deras svåraste konkurrent. Mannen som då jobbade på investor relations svarade:

Det måste ju vara HDFC Bank som är ”God’s gift to banking”.

Ett roligt svar av två anledningar. För det första för att indierna är väldigt religiösa och för det andra för att HDFC Bank har bidragit stort till Coeli Global Selektivs avkastning under de 2,5 år som banken varit ett innehav.


Källa: Bloomberg
Under den period (start 2017-05-01 till 2019-11-05) som HDFC Bank har varit ett innehav i Coeli Global Selektiv har avkastningen varit 60 procent i SEK medan vårt jämförelseindex, MSCI All Country World Index Total Return, har gett en avkastning på 37 procent.

HDFC Bank grundades 1994 och är Indiens största privata bank med en marknadsandel på 8 procent. Huvudkontoret ligger i Mumbai och banken hade vid räkenskapsåret 2018/2019 års slut 5 103 bankkontor i Indien. Handelsbanken är den svenska bank som har flest kontor och vid årsslutet 2018 hade de 390 bankkontor. Det intressanta med HDFC Bank och de andra indiska bankerna är att de hela tiden öppnar fler kontor för att växa sin affär samtidigt som tillväxt också sker via digitala kanaler. Jag använder Handelsbanken som exempel eftersom de har en liknande strategi, det vill säga att träffa kunder via smartphones och datorer i kombination med att ha många bankkontor. Den stora skillnaden mellan Indien och Sverige är att antal kontor och anställda i Sverige minskar hela tiden medan situationen i Indien är det motsatta.

Hur tjänar en vanlig bank pengar? I huvudsak kommer intäkterna på två sätt, dels via ränteintäkter (att vi lånar pengar och sätter in pengar på konto) och dels via intäkter från olika avgifter (aktiehandel, valutaväxling, kortavgifter etcetera). Om en bank ökar sin utlåning kommer banken tjäna mer pengar från ränteintäkterna och om en bank får fler kunder så ökar intäkterna från olika avgifter. Mellan 2018 och 2019 ökade HDFC Banks utlåning med 24,5 procent och sin nettovinst med 20,5 procent. När man analyserar en vanlig bank utan höga kreditförluster finns det en enkel tumregel för att prognostisera hur mycket vinsten ska öka. Tumregeln lyder att nettovinsten ofta ökar nästan lika mycket som lånetillväxten. Det kan slå på några procent men stämmer oftast bra.

Det som gör att vi tycker att HDFC Bank tillhör skaran av världens finaste bolag är att de under mer än två decennier har varit otroligt duktiga på att driva en bank med en hög servicenivå. En nyckel till framgång är den stora produktportfölj som de erbjuder sina kunder. HDFC Bank har också en stram centraliserad kreditprövningsprocess som håller nere kreditförlusterna till branschens lägsta. HDFC Bank har lyckats växa sin vinst mellan 15–20 procent varje år de senaste fem åren, trots att de senaste två åren har varit tuffa år för branschen*.
*HDFC Bank årsredovisning 2018/2019 och Handelsbankens årsredovisning 2018.


Källa: Coeli
Andreas, Henrik och vår nya kollega Max Lundberg träffar Srinvasan Vaidyanathan (CFO) och Ashish Parthasarthy (Treasury) från HDFC Bank i Mumbai.

Under vårt besök Indien träffade vi också våra andra banker, Yes Bank som är en special situation och RBL Bank som är en champion. Båda dessa banker har haft en svagare utveckling under 2019 men efter att vi har träffat representanter för båda bankerna känner vi oss konfident att de ska ge en positiv avkastning inom loppet av 6–9 månader.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.