John Deere – Vår nya special situations aktie som vi ser stor tillväxt potential i

En ny special situations-aktie i fonden är John Deere, en aktie som vi framgångsrikt har ägt tidigare och som vi nu är investerade i.

John Deeres aktiekurs 2015-2020 (pilarna indikerar vilka tidsperioder vi har ägt aktien som en special situation)
Källa: Bloomberg

John Deere är den ledande traktortillverkaren i USA och är ”traktorernas Rolls Royce”. Företaget tillverkar maskiner inom både jordbruk, bygg- och skogsindustrin, men huvuddelen är mot jordbruk där företaget har en marknadsandel på 20-30 procent i många europeiska länder och upp emot 60 procent i USA. Deere är ett stort globalt företag med över 70,000 anställda och totalt 70 fabriker varav 23 fabriker i USA och Kanada.


Källa: John Deere, Coeli analys


Källa: John Deere, Coeli analys

John Deeres jordbruksmaskinsförsäljning är framförallt inriktad mot de tyngre maskinerna (200 hästkrafter och mer) och inom det här segmentet kan vi se att den marknaden hade sin höjdpunkt runt år 2012/2013, det vill säga för runt 8 år sedan. Vi är idag på mycket låga nivåer rent historiskt och en prisuppgång på produkter likt sojabönor och vete hade kunnat ge en ordentlig studs uppåt i försäljningen.


Källa: John Deere, Coeli analys

Anledningen till att vi har investerat i aktien är faktiskt inte den här potentiella vändningen i försäljningsvolymer (som vi såklart hoppas skall hända), utan vår investeringstes är baserad på två faktorer:

  1. Vinsten kommer troligen öka – Företaget har en målsättning att nå en EBIT-marginal på 15 procent om några år. Det här är något som aktiemarknaden verkar tvivla på men där vi å andra sidan tror på John Deere. Vi uppskattar vinsten per aktie att öka till runt 15 USD/aktie runt 2023, vilket är nästan 50 procent, mer än vad företaget gjorde 2019. Det är inte många företag som vi känner till som står inför en sådan potentiell explosiv vinstökning.
  2. Vinstmultipeln kan öka – John Deere håller på att göra en omställning från ett rent hårdvaruföretag som ”bara” tillverkar maskiner till ett företag som säljer både hårdvara och mjukvara (det vill säga datorprogram, se bild nedan) och därför bedömer vi att det finns möjlighet att vinstmultipeln ökar från ett P/E på 15-16x till närmare 20-25x.

Om både vinsten ökar och vinstmultipeln expanderar ser vi en stor möjlighet att aktien står på över 300 USD/aktie om bara några år. Det var därför vi köpte aktien på runt 220 dollar/aktie för några veckor sedan och med lite tur så kommer aktien att växa som ett skott till himlen! (Sorry, var bara tvungen att göra en jordbruksliknelse!)


Källa: John Deere

Författare

Andreas Brock, CFA
Fondförvaltare Coeli Global Selektiv

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01