Kristin Gejrots väg från aktieintresserad student till analysansvarig

I snart 12 år har Kristin Gejrot arbetat med analys, investeringar, förvaltning, marknad och omvärldsanalys. Först i flera olika roller kopplat till analys och förvaltning på SEB för att sedan 2021 arbeta som analysansvarig för onoterat på Coeli.

Engagemanget för finans och aktier började långt tidigare än så, när Kristin var 15 år köpte hon sina första aktier.

– Jag insåg tidigt att jag ville syssla med aktier och började investera när jag gick i gymnasiet. Redan då var jag fokuserad på att komma in i förvaltning och fick även stöd och uppmuntran i det från mina föräldrar, säger Kristin Gejrot. Gymnasietiden efterföljdes av studier inom finans i Australien och en master i finansiell ekonomi från Stockholms universitet. Därefter har karriären gått ut på att analysera bolag och människor.

Rollen som analysansvarig för onoterat

− Det fantastiska i det här jobbet är att ingen dag är den andra lik. Det kan vara allt från att skanna av investeringscase eller ett första möte med ett bolag, till att driva en process med ett team och säkerställa att man har gått igenom alla steg. En stor del av mitt jobb handlar också om att göra omvärldsanalyser för att säkerställa att investeringen är hållbar på lång sikt och att därefter jobba med uppföljning och kommunikation. I rollen som analysansvarig för onoterat innehåller dagarna allt från möten med större kunder och bolagsbesök, men framför allt mycket läsning och analys.

− Den största utmaningen min roll är att begränsa sig. Vi kan inte investera i allt, vilket gör att det är viktigt att kunna säga nej. Jag måste hela tiden utmana mig själv och göra en långsiktig analys, både vad gäller bolaget och människorna bakom.
 

Den mest spännande delen i arbetet

Den mest spännande delen i arbetet på Coeli är enligt Kristin, möjligheten att få träffa både bolag och entreprenörer som har utvecklat sin affärsidé från dag ett.

− Den mest spännande delen i mitt jobb är att få vara där det händer, att göra långsiktiga analyser för att därmed följa upp konkreta utfall i resultat. Det kan till exempel vara ett företag som har löst ett problem eller som har gjort något bra. Men även mötet med de människor jag träffar både internt på Coeli och externt är otroligt givande och utvecklande, avslutar Kristin.

Kristin Gejrot

Head of Investor Relations

Kristin Gejrot

Head of Investor RelationsI snart 12 år har Kristin Gejrot arbetat med analys, investeringar, förvaltning, marknad och omvärldsanalys. Först i flera olika roller kopplat till analys och förvaltning på SEB för att sedan 2021 arbeta som analysansvarig för onoterat på Coeli.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.