Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Kristin Gejrots väg från aktieintresserad student till analysansvarig

I snart 12 år har Kristin Gejrot arbetat med analys, investeringar, förvaltning, marknad och omvärldsanalys. Först i flera olika roller kopplat till analys och förvaltning på SEB för att sedan 2021 arbeta som analysansvarig för onoterat på Coeli. Men engagemanget för finans och aktier började långt tidigare än så, när Kristin var 15 år köpte hon sina första aktier.

– Jag insåg tidigt att jag ville syssla med aktier och började investera när jag gick i gymnasiet. Redan då var jag fokuserad på att komma in i förvaltning och fick även stöd och uppmuntran i det från mina föräldrar, säger Kristin Gejrot.

Gymnasietiden efterföljdes av studier inom finans i Australien och en master i finansiell ekonomi från Stockholms universitet. Därefter har karriären gått ut på att analysera bolag och människor.

Rollen som analysansvarig för onoterat

− Det fantastiska i det här jobbet är att ingen dag är den andra lik. Det kan vara allt från att skanna av investeringscase eller ett första möte med ett bolag, till att driva en process med ett team och säkerställa att man har gått igenom alla steg. En stor del av mitt jobb handlar också om att göra omvärldsanalyser för att säkerställa att investeringen är hållbar på lång sikt och att därefter jobba med uppföljning och kommunikation.

I rollen som analysansvarig för onoterat innehåller dagarna allt från möten med större kunder och bolagsbesök, men framför allt mycket läsning och analys.

− Den största utmaningen min roll är att begränsa sig. Vi kan inte investera i allt, vilket gör att det är viktigt att kunna säga nej. Jag måste hela tiden utmana mig själv och göra en långsiktig analys, både vad gäller bolaget och människorna bakom.

Den mest spännande delen i arbetet

Den mest spännande delen i arbetet på Coeli är enligt Kristin, möjligheten att få träffa både bolag och entreprenörer som har utvecklat sin affärsidé från dag ett.

− Den mest spännande delen i mitt jobb är att få vara där det händer, att göra långsiktiga analyser för att därmed följa upp konkreta utfall i resultat. Det kan till exempel vara ett företag som har löst ett problem eller som har gjort något bra. Men även mötet med de människor jag träffar både internt på Coeli och externt är otroligt givande och utvecklande, avslutar Kristin.