Nu finns den amerikanska förvärvsmaskinen Intercontinental Exchange i Coeli Global Selektiv

Ett av våra nyaste innehav i Coeli Global Selektiv är Intercontinental Exchange (ICE), ett bolag som vi har träffat både 2018 och 2019 på Bairds aktiekonferenser i USA. ICE driver ett antal olika börser i världen med fokus på aktiehandel och derivathandel. Vi har alltså köpt in oss i ett aktiebolag som tjänar pengar på att olika aktörer handlar på olika marknadsplatser. Ett annat exempel på ett listat bolag som äger och driver börser är Nasdaq som sköter den svenska börsen. Vi har haft ICE under bevakning en längre tid och nu blev det ett bra läge att köpa in oss i bolaget. ICE har också en måttlig värdering i relation till den stabila verksamhet som de bedriver. Aktien handlas idag till cirka 22x vinsten för 2021 vilket är attraktivt i våra ögon.

ICE drivs av en fantastik VD som heter Jeffrey Specher och som har byggt ICE från i princip ingenting. Han startade ICE i Atlanta år 2000 och på den tiden var det ett litet bolag. Idag är ICE ett stort bolag som vuxit genom smarta förvärv och har idag ett börsvärde på USD 54,5 miljarder. Ingen dålig prestation på 20 år.

ICE är ett globalt företag som driver olika typer av börser i USA, Kanada, Europa och Asien. Bolagets börser täcker in de flesta finansiella instrumenten som futures (finansiella kontrakt inom energi, råvaror och jordbruk), aktier, ränteinstrument, ETF:er och valuta. De har också en verksamhet för clearing av de olika börserna samt att de är leverantör av olika typer av data från börserna. De tjänar också pengar på att bolag gör börsintroduktioner och eftersom de äger en av de största börserna i världen, New York Stock Exchange (NYSE), så erhåller de goda intäkter vid varje introduktion. I år slog ICE till med ytterligare ett viktigt förvärv som gör att de numera också är verksamma inom den amerikanska bolånesektorn. Kombinationen av förvärven Ellie Mae, MERS och Simplifile kommer att ge ytterligare ett cirka 15 procent bidrag till omsättning i ICE. Drivkrafter bakom förvärven är att effektivisera och digitalisera den amerikanska bolånemarknaden, vilken är väldigt stor.


ICE:s omsättning har vuxit genom organisk tillväxt och genom förvärv. Källa: Bloomberg.

Intercontinental Exchange bolagsförvärv mellan år 2012 och 2020


ICE växer sin omsättning genom förvärv och i ovanstående tabell återfinns ICE:s största förvärv som bolaget har gjort mellan åren 2012 och 2020. Källa: Intercontinentals Exchange årsredovisningar från 2012 till 2019.


ICE:s aktiekurs från börsintroduktionen 2005 till idag (2020-09-15). Källa: Bloomberg.

ICE:s aktiekurs har ökat med i genomsnitt 22 procent i USD varje år sedan börsintroduktionen 2005. Det som framgår av aktiegrafen är att aktiekursen har stigit mycket från och med 2013 och förklaringen ligger i deras många olika förvärv som har bidragit till att omsättningen ökat. Nästa år kommer omsättningen öka ytterligare cirka 15 procent i och med förvärvet av bolåneinstitutet Ellie Mae. Vi ser flera anledningar till att omsättningen kommer fortsätta öka då ICE har som mål att digitalisera hela bolåneaffären. Kombinationen av ICE:s stabila verksamhet och en rimlig värdering på P/E 22 (för nästa års vinster) gör att vi tycker ICE är en stark champion-aktie till vår globalfond.

Författare

Henrik Milton
Fondförvaltare Coeli Global Selektiv

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01