Nu finns den amerikanska förvärvsmaskinen Intercontinental Exchange i Coeli Global Selektiv

Ett av våra nyaste innehav i Coeli Global Selektiv är Intercontinental Exchange (ICE), ett bolag som vi har träffat både 2018 och 2019 på Bairds aktiekonferenser i USA. ICE driver ett antal olika börser i världen med fokus på aktiehandel och derivathandel. Vi har alltså köpt in oss i ett aktiebolag som tjänar pengar på att olika aktörer handlar på olika marknadsplatser. Ett annat exempel på ett listat bolag som äger och driver börser är Nasdaq som sköter den svenska börsen. Vi har haft ICE under bevakning en längre tid och nu blev det ett bra läge att köpa in oss i bolaget. ICE har också en måttlig värdering i relation till den stabila verksamhet som de bedriver. Aktien handlas idag till cirka 22x vinsten för 2021 vilket är attraktivt i våra ögon.

ICE drivs av en fantastik VD som heter Jeffrey Specher och som har byggt ICE från i princip ingenting. Han startade ICE i Atlanta år 2000 och på den tiden var det ett litet bolag. Idag är ICE ett stort bolag som vuxit genom smarta förvärv och har idag ett börsvärde på USD 54,5 miljarder. Ingen dålig prestation på 20 år.

ICE är ett globalt företag som driver olika typer av börser i USA, Kanada, Europa och Asien. Bolagets börser täcker in de flesta finansiella instrumenten som futures (finansiella kontrakt inom energi, råvaror och jordbruk), aktier, ränteinstrument, ETF:er och valuta. De har också en verksamhet för clearing av de olika börserna samt att de är leverantör av olika typer av data från börserna. De tjänar också pengar på att bolag gör börsintroduktioner och eftersom de äger en av de största börserna i världen, New York Stock Exchange (NYSE), så erhåller de goda intäkter vid varje introduktion. I år slog ICE till med ytterligare ett viktigt förvärv som gör att de numera också är verksamma inom den amerikanska bolånesektorn. Kombinationen av förvärven Ellie Mae, MERS och Simplifile kommer att ge ytterligare ett cirka 15 procent bidrag till omsättning i ICE. Drivkrafter bakom förvärven är att effektivisera och digitalisera den amerikanska bolånemarknaden, vilken är väldigt stor.


ICE:s omsättning har vuxit genom organisk tillväxt och genom förvärv. Källa: Bloomberg.

Intercontinental Exchange bolagsförvärv mellan år 2012 och 2020


ICE växer sin omsättning genom förvärv och i ovanstående tabell återfinns ICE:s största förvärv som bolaget har gjort mellan åren 2012 och 2020. Källa: Intercontinentals Exchange årsredovisningar från 2012 till 2019.


ICE:s aktiekurs från börsintroduktionen 2005 till idag (2020-09-15). Källa: Bloomberg.

ICE:s aktiekurs har ökat med i genomsnitt 22 procent i USD varje år sedan börsintroduktionen 2005. Det som framgår av aktiegrafen är att aktiekursen har stigit mycket från och med 2013 och förklaringen ligger i deras många olika förvärv som har bidragit till att omsättningen ökat. Nästa år kommer omsättningen öka ytterligare cirka 15 procent i och med förvärvet av bolåneinstitutet Ellie Mae. Vi ser flera anledningar till att omsättningen kommer fortsätta öka då ICE har som mål att digitalisera hela bolåneaffären. Kombinationen av ICE:s stabila verksamhet och en rimlig värdering på P/E 22 (för nästa års vinster) gör att vi tycker ICE är en stark champion-aktie till vår globalfond.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.