Nu skjuts det ”gröna skott” i ekonomin

Jag har varit med om det här förut, att se små positiva tecken på att ekonomin vänder till en positiv utveckling efter en kraftig nedgång. Förra gången jag upplevde ”gröna skott” i ekonomin var när jag jobbade i Köpenhamn 2008 och hade en karismatiskt dansk hedgefondförvaltare som chef. Det var då jag för första gången hörde termen ”green shoots” som lite slarvigt översatt betyder att ekonomin skjuter gröna skott för att kunna växa och blomstra igen. Danskens svenska förvaltningsassistent gjorde Google-sökningar på termen ”green shoots” för att se hur många träffar han fick. Många träffar på söksträngen ”green shoots” var då ett positivt utfall. Idag finns några ”gröna skott” som indikerar att vi nu är på väg ut ur detta elände med coronaviruset. Aktiemarknaden har varit mycket snabb med att en positiv utgång av coronakrisen och stigit mycket på kort tid. En fråga jag fått vid många kundmöten är ”har inte aktiemarknaderna kommit tillbaka för snabbt och för starkt?”. Både Andreas och jag tycker att aktiemarknaden för det mesta har rätt och även denna uppgång har varit motiverad. Aktiemarknadens jämviktslägen är ingen exakt vetenskap och kan hända att marknaden har ”överskjutit något” men vi tror ändå att marknaden har hittat ett nytt jämviktsläge som verkar vara motiverat.

Ryanairs flygtrafik var ned 99,6 procent i april och antalet passagerare var under april månad 40 000 (!), vilket i det närmaste är lika med noll. I februari flög Ryanair 10,5 miljoner passagerare med en kabinfaktor på 96 procent (källa: investor.ryanar.com). Mitt första ”gröna skott” är att Ryanair har aviserat att från och med första juli ska de vara igång med 40 procent av sin totala flygkapacitet. När folk börjar flyga igen kommer våra betalningsbolag Visa, Mastercard, Fiserv och Global Payment få en ökad omsättning. En flygbiljett betalas ofta med ett kreditkort där transaktionen antingen går i Visas eller Mastercards nätverk. Andra bolag i vår globalfond som kommer att få en ökad omsättning är L’Oréal och Estée Lauder som gynnas när resenärerna handlar i flygplatsernas taxfreebutiker.


Andreas och jag besöker Mastercards huvudkontor i november 2018 som ligger på 2000 Purchase Street utanför New York.

Den 15 maj hade vi Teams-möte med adidas, som faktiskt skrivs med litet a i början. adidas berättade att försäljningen har minskat rejält i fysiska butiker i mars av den enkla anledningen att de flesta butikerna har varit stängda. Däremot har bolagets e-handel vuxit med 35 procent i första kvartalet. Glädjande nog har det funnits ett sug efter adidas produkter, coronaviruset till trots, vilket den ökade e-handeln visade. Mitt andra ”gröna skott” är att adidas berättade att de nu öppnar sina butiker i Europa medan de i Kina redan varit öppna ett tag.

Mitt tredje ”gröna skott” är att Tyskland den 15 juni öppnar sina gränser mot Österrike, Schweiz och Frankrike. Sedan 16 mars i år har det bara varit tillåtet för lastbilschaufförer att korsa gränserna med sina lastbilar (källa: euronews.com).

Det ska bli intressant att se vad det nya normala blir när det värsta har lagt sig. Gissningsvis kommer affärsflygandet att minska strukturellt eftersom vi nu har lärt oss att det är enkelt att hålla ett videomöte via Microsofts Teams eller Zoom. Min gamla danska chef, han som var hedgefondförvaltare, skulle nu vara ”kort” i flygbolagsaktier för att tjäna pengar på en nedgång och vara ”lång” i Microsoft eftersom bolaget skulle tjäna mer pengar på grund av ökat antal Teamsmöten och att datacenterdelen Azure kommer att blomstra.

Det finns pessimistiska makroekonomer som tror att det kommer att ta väldigt lång tid att komma igenom coronakrisen. Jag tycker de missar är att människan har en väldigt stark drivkraft och strävan efter att alltid få det bättre. Vissa saker kommer förmodligen att bli annorlunda efter denna kris men vi kommer tillbaka och aktierna kommer att söka nya all-time-high-nivåer när de väl har ”sniffat till sig” nya positiva vinstförändringar.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.