Spännande besök hos laserbolaget EL.En.

Utanför den vackra staden Florens har det italienska laserbolaget EL.En. (börsvärde 1 BEUR) sitt huvudkontor. Under min höstlovsresa passade jag på att förena nöje med nytta och träffade bolaget som också är ett av våra innehav i Coeli Global Small Cap Select. Vid lanseringen av vår globala småbolagsfond utlovade vi fyra inlägg om innehav i fonden och vi är nu framme vid del fyra i denna serie.

EL.En. tillverkar lasrar för industri- och hälsovårdssektorn samt för restaurering av gamla föremål. Vid slutet av 2021 stod hälsovård för 54,5% av omsättningen och industri 45,5%. Två sektorer som skiljer sig från varandra och där försäljningen drivs av olika källor. Det ger i sin tur en god diversifieringseffekt i intäktsströmmarna. Bolaget grundades 1981 av Leonardo Masotti som tyvärr gick bort nyligen. Idag är hans fru Barbara Bazzocchi fortfarande styrelseledamot och en av de större ägarna i bolaget. Den största ägaren är VD Andrea Cangioli som via sina bolag kontrollerar cirka 22% av ägandet. Under min nästan tre timmar långa vistelse hos EL.En. besökte jag bland annat produktionen där jag visades runt av Enrico Romagnoli på Investor Relations. Efter fabriksbesöket var det dags för en pratstund med VD Andrea Cangioli.

Andrea Cangioli kom in i bolaget 1992 efter sina studier och på den tiden var man 19 anställda. I början arbetade bolaget mer med att följa efter konkurrenternas produkter och att vara en ”smart follower”. Efter några år började bolaget fokusera på egen R&D vilken ledde till att EL.En. själva började utveckla produkter. Idag är bolaget ledande inom vissa laserområden och man har vuxit till över 1 900 anställda i Italien, Tyskland, Kina, Polen, Japan, USA och Brasilien.

Bolagets produkter

Inom hälsovårdsområdet arbetar bolaget med varumärken som DEKA, Elesta, ASALASER och ASCLEPION. Lasrarna inom detta område används bland annat till estetisk kirurgi och operationer. Inom Industrisegmentet har bolaget följande varumärken ELEN, OT-LAS, PENTA CHUTIAN och CUTLITE PENTA. Dessa lasrar används till att skära metall och märka detaljer med nummer eller streckkoder för produktionen. Andrea berättade stolt att man använder deras laser till att göra serienummer på motorblocken i Ferraris bilar.

Lasern på bilden ovan används inom hudvård för att till exempel ta bort födelsemärken, pigmentförändringar eller tatueringar.

Vill du se CUTLITE-lasern in action när den skär genom metall kan du kika på detta YouTube-klipp.

EL.En.’s lasrar används också till att restaurera föremål. Det har visat sig att laser är väldigt användbart för att exempelvis renovera kyrkor och gamla föremål.

Ett bra användningsområde för laser är att restaurera gamla föremål.

Tillväxten och prishöjningar

Under mötet berättade Andrea att bolaget jobbar långsiktigt och metodiskt med att växa sin verksamhet. R&D får ta sin tid och bolaget stressar inte fram några produkter utan det viktiga är att det blir bra produkter som kunderna gillar. Den historiska tillväxten i bolaget har varit organisk och bygger mest på volymökning. Historiskt har prishöjningar motiverats med att bolaget ger kunden en ny uppgraderad och bättre produkt. Vid ett fåtal tillfällen har priset höjts utan att lyfta produkten tekniskt. Andrea berättade att bolaget kommer behöva höja priserna i slutet av 2022 eller i början av 2023 med 10–15% för att kompensera för ökade kostnader. Detta kommer att ge fint uppsving i försäljningen då både pris och volym kommer öka eftersom efterfrågan finns där. När det gäller kassaflödet så allokeras det främst till utdelningar samt investeringar i ny teknik och produktion.

Vi har i olika poddar pratat om en återindustrialisering av Europa vilket också är något EL.En. märkt av då efterfrågan från regionen har ökat. Två andra bolag i fonden som rider denna trend av svenska Note och finska Incap. Efterfrågan i Kina är för närvarande svagare på grund av den tuffa Covid-politik som landet driver där man bland annat fortsätter med ”lock-downs” i diverse städer.

10–10 bolag

VD Andrea Cangioli beskriver EL.En. som ett 10–10 bolag och med det menar han 10% omsättningstillväxt och 10% EBIT-marginal. Sedan 2018 har bolaget överträffat sin guidance med råge och i många fall har omsättningen vuxit 12–40% per år. Andrea berättade att bolaget mest sannolikt kommer att guida för en omsättningstillväxt på 10% för 2023. Bolagets omsättning drivs till största del av nyförsäljning och andelen återkommande intäkter är relativt små. Servicedelen varierar mellan 8–18% av omsättningen beroende på affärsområde.

EL.En. planerar att börsnotera en del av den kinesiska verksamheten och har låtit ett PE-bolag köpa cirka 5% av det kinesiska dotterbolag man nu planerar att börsnotera. Konkurrenterna till EL.En. finns i Schweiz, Japan, Kina och USA men bolaget övertrumfar samtliga av dessa genom att växa snabbare och ha en högre lönsamhet.

Värderingen

Marknaden tror att bolaget kommer växa omsättningen med 16,1 % under 2022 och 8,4% under 2023. Min bedömning är att omsättningstillväxten kommer bli högre för 2023. De bidragande faktorerna är starkare efterfrågan från Europa vilket ger volymtillväxt och prisökningar. Det gör in sin tur att vi tror att omsättningstillväxten kommer att landa på minst 15% för 2023. Med den goda tillväxten i bolaget har vi inga problem att betala 15x vinsten (24 månader Blended-Forward) för detta entreprenörsdrivna kvalitetsbolag.

Här står jag tillsammans med VD Andrea Cangioli och IR Enrico Romangnoli framför den svenska och italienska flaggan vid bolagets huvudkontor i Florens.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.