Stark tillväxt i brasilianska betalningsbolag

Vi har investerat i två brasilianska betalningsbolag, Pagseguro och Stone, som båda kategoriseras som ”disruptive fintech-bolag”. Med ”disruptive fintech-bolag” menar vi bolag som med hjälp av ny teknologi kan gå in och störa (disrupt) existerande aktörer inom finanssektorn. Både Pagseguro och Stone har haft fantastisk tillväxt, de senaste åren har de vuxit från ingenting till att ha 7 procents marknadsandel vardera. I Sverige har vi fintech-bolagen Klarna, Lendo och iZettle som på allvar konkurrerar med SEB, Handelsbanken, Swedbank och Resurs Bank. Det är tillgången till ny teknologi som gör det möjligt för nya bolag att konkurrera med de gamla jättarna.

Pagseguro är marknadsledande inom betalningar till så kallade mirco-merchants (småhandlare) och bolaget erbjuder ett helt nätverk av tjänster inom detta ekosystem. Bolaget har också startat bankverksamhet för micro-merchants och tillväxten har varit enorm. Bara det senaste kvartalet fick bolaget in 470 000 nya kunder till banken. Det är som om alla invånarna i Malmö, Helsingborg och Landskrona beslöt sig för att bli kunder i en nystartad bank på en gång. Pagseguro har målsättningen att vara ”the bank for the un-banked” och det finns en enorm potential eftersom nästan 30 procent av Brasiliens befolkning på 200 miljoner inte har någon bank.


Bildtext: Som vanligt vill vi träffa bolagen som vi investerar i och här möter vi betalningsbolaget Stone i Paris september 2019. I mitten står Augusto som är President i Stone och ansvarar för tillväxtstrategin.

Vårt nyaste innehav Stone fokuserar just nu på Small and Medium Enterprises (små och medelstora handlare) i Brasilien. Det som har gjort att Stone har lyckats växa och ta marknadsandelar från etablerade spelare som Cielo, Getnet och Rede är, förutom bra produkter, att deras kundservice är i världsklass. Med deras ”hubb-strategi” servar de kunden där kunden har sin affär. Stone har mer än 300 hubbar i Brasilien och de växer med två nya hubbar varje vecka. Under fjärde kvartalet 2019 kommer Stone lansera betalningstjänster mot micro-merchants och ta upp konkurrensen mot Pagseguro och MercadoPago (Mercardo Libres betalningsbolag). Vi ser att det finns utrymme för både Pagseguro och Stone att växa eftersom det finns en potential på mer än 10 miljoner nya kunder i Brasilien. Båda bolagen har vuxit kraftigt under de senaste åren trots att Brasilien under 2016 och 2017 hade en negativ BNP-tillväxt.


Bildtext: Trots att Brasilien hade negativ BNP-tillväxt under 2015 och 2016 kunde Pagseguro och Stone växa med mer än 60 procent i omsättning varje år. Diagrammet visar och hur den största betalningsaktören Cielo tappar i tillväxt till förmån för fintech-disruptarna Stone och Pagseguro.
Källa: Bloomberg, Stone och Pagseguro.

Pagseguro och Stone är bra komplement till betalningsbolagen Mastercard, Visa och Global Payment som vi också har i globalfonden. Det vi gillar med betalningsbolagen är den ocykliska tillväxten. Just nu känns det speciellt bra att äga dessa bolag eftersom cykliska bolag faller på börsen i takt med att Inköpschefsindex (PMI) och BNP-tillväxten faller runt om i världen.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.