Sterling Construction – en av de roligaste special situations-casen på länge

I kontrast till Europa så finns det inte många listade byggföretag i USA och som sektor är den i vårt tycke ganska dåligt analyserad. Sterling Construction till exempel är ett bolag som egentligen bara två firmor följer - men det är ett bolag som jag har följt i nästan 10 år, kvartal efter kvartal. Företaget berättar mycket tydligt om vad som händer i den amerikanska byggmarknaden och genom att lyssna på dem har jag åstadkommit avkastning genom att dra paralleller till andra större byggföretag. Men vi har aldrig ägt Sterling-aktier tidigare då jag inte har sett någon större uppsida i aktien. Men skam den som ger sig, under sommaren annonserade det här lilla företaget med ett marknadsvärde på bara 4 miljarder SEK att de kommer köpa upp ett lika stort företag vid namn Plateau Excavation för 400 miljoner USD (se bild till höger). Detta är en stor transformativ affär för Sterling och om uppköpet blir framgångsrikt kommer det helt ändra företaget i grunden.


Källa: Bloomberg

Normalt när någonting liknande händer ska aktien hoppa uppåt, och i det här fallet räknade jag med att aktien skulle upp med i alla fall 30 procent. Men nej, inget hände, varken den dagen de annonserade eller följande dagar och veckor. Jag började nästan skaka i kroppen, så exalterad var jag, (alltid en bra indikator att man är något fint på spåret) och det var helt enkelt dags att ta fram Excel-bladet och räkna på den här speciella aktien. Precis som jag beskriver i min bok Vägen till vinnande aktier så finns det mycket att vinna på (och det är väldigt roligt) att sätta sig ned och kalkylera vad den här typen av händelser kan betyda för företaget. Analysen pekade på att aktien (som då handlades runt 12 USD per aktie) har 200 procents uppsida på två år om allt går vägen. Jag och Henrik tog genast ett samtal med Vd:n som är baserad i Texas och kände oss efter samtalet tillräckligt trygga med vår analys för att gå vidare och ta en position i bolaget.


Källa: Bloomberg

Efter att ha handlat oss in i aktien under en veckas tid kom så den första av de förväntade katalysatorerna – när en av de två analytikerna uppdaterade sina siffror och kom till slutsatsen att aktien är värd USD 25 (dubbelt så mycket som vi köpte in den på!). Aktien är i skrivande stund på nästan USD 17 och vi är mycket exalterade inför kommande kvartal.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.