Stor potential i vändning – men avvakta

Hela årets uppgång är utraderad efter senaste veckans svacka. Stockholmsbörsen är därmed sämst i klassen, med eller utan kronförsvagningen.

Så är det dags att köpa förlorarna? Inte riktigt ännu. Börshumöret har vänt nedåt sedan i somras och sedan en vecka tillbaka är årets börsuppgång utraderad för Stockholmsbörsen (-3 procent hittills i år). Drivkrafterna är kända, stigande långräntor som pressar aktievärderingarna och tilltagande geopolitisk oro. Stockholmsbörsen är därmed sämst i klassen oberoende om man tar hänsyn till kronförsvagningen eller ej. Mätt i svenska kronor har den amerikanska börsen stigit med 16 procent och den europeiska motsvarigheten med 9 procent. Mest har dock den tekniktunga amerikanska Nasdaq-börsen stigit med en uppgång på cirka 30 procent hittills i år, mycket tack vare AI-hajpen.

7 amerikanska teknologibolag står för hela årets uppgång

Dominansen blir ännu tydligare i ljuset av att endast sju amerikanska teknologibolag står för hela årets uppgång i det ledande världsindexet MSCI All Country World Index som består av cirka 3 000 bolag. Räknas uppgången bort för Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, Nvidia och Tesla har världsindex (mätt i dollar) i stället fallit i värde. Håller det i sig året ut är det åttonde året i rad som USA:s andel av världsindex ökar.

USA sticker ut finanspolitiskt

Trots att p/e-värderingen för amerikanska bolag är 18 och motsvarande siffra för världsindex exklusive USA är 12 är det fullt möjligt att amerikanska aktier fortsätter att utvecklas bättre än omvärlden ännu en tid. Även om länderna i västvärlden har fört en liknande centralbankspolitik med kraftiga åtstramningar sticker USA ut finanspolitiskt. När inflationen är hög brukar statsbudgetarna hållas strama för att inte riskera att elda på inflationen ytterligare, något som känns igenom både här i Sverige och generellt i övriga Europa.

Bidenadministrationen har i stället gjort det motsatta och ökat budgetunderskottet kraftigt för att göra USA och amerikanska bolag till vinnare på klimatomställningen och i den strategiska dragkampen med Kina. Därför är och förblir den amerikanska tillväxten högre vilket är positivt för både amerikanska bolag och för dollarn.

Ingenting varar för evigt och det kommer en tid när det är dags att sälja vinnarna och köpa förlorarna. Både den svenska börsen och den svenska kronan ligger högt upp på förlorarlistan. En genomsnittlig svensk småbolagsfond har sjunkit närmare 40 procent sedan toppen för snart två år sedan. Det medför att den behöver stiga med 60 procent för att den investerare som investerade på toppen ska få tillbaka sina investeringar. Ett extremare exempel är nordiska fastighetsfonder som fallit med cirka 60 procent sedan toppen för snart två år sedan. En återhämtning till toppnoteringen skulle därmed kräva en uppgång på inte mindre än 140 procent. Även om det inte är toppnivåerna som vi bör ta sikte på visar siffrorna på att det finns stor potential när det vänder.

När är det dags att köpa förlorarna?

Mitt bästa tips är att förbereda sig men att inte trycka på köpknappen riktigt ännu. Det finns en överhängande risk att förlorarna förblir förlorare ännu en tid, varför vi behåller vår undervikt mot den svenska aktiemarknaden i våra diskretionära mandat. Utvecklingen på räntemarknaden kommer vara den bästa vägvisaren. Vändningen kommer sannolikt när centralbankernas åtstramning vunnit över inflationen, när långräntorna faller tillbaka med kraft, vilket gissningsvis sker någon gång under första halvåret 2024.

Krönikan publicerades först i Omni Ekonomi.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltningschef

Erik Lundkvist

KapitalförvaltningschefErik Lundkvist har arbetat på Coeli sedan 2004 och har mer än 15 år i branschen. Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik är även auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm och medverkar i Coelis Husvy varje månad.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.