Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Stor potential i vändning – men avvakta

Hela årets uppgång är utraderad efter senaste veckans svacka. Stockholmsbörsen är därmed sämst i klassen, med eller utan kronförsvagningen. Så är det dags att köpa förlorarna? Inte riktigt ännu. Börshumöret har vänt nedåt sedan i somras och sedan en vecka tillbaka är årets börsuppgång utraderad för Stockholmsbörsen (-3 procent hittills i år).

 

Krönikan publicerades först i Omni Ekonomi.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltningschef

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.