Technoprobe – en italiensk Champion med ett härligt entreprenörskap

I slutet av april besökte vi Technoprobe som är ett av våra italienska innehav i halvledarsektorn. På samma investerarresa besökte vi även WDP utanför Bryssel och Carel som har sitt huvudkontor i Padova utanför Venedig. I detta blogginlägg lägger jag dock fokus på Technoprobe, som är ett väldigt spännande bolag.

Andreas och jag träffar Technoprobes CFO Andrea Tornaghi vid bolagets anläggningar utanför Milano (Andrea står mellan mig och Andreas). Längst till vänster står vår ciceron Christopher Seidenfaden från Mediobanca.

Technoprobe gjorde entré på den italienska börsen i februari och har sedan dess haft en bra utveckling trots en tråkig börs. Vi har köpt bolaget till både Coeli Global Small Cap Select och Coeli Global Select, och vi bedömer att bolaget kommer kunna ge ett bra bidrag till fondernas avkastning.

Technoprobe tillverkar Probecards som man använder för att testa att chippen fungerar efter tillverkning. Varje chipmodell som testas har ett unikt Probecard som bara passar till just det chippet. För varje chip som till exempel TSMC ska tillverka beställs cirka tre hundra Probecards.  Förutom att TSMC är kunder hos bolaget så säljer man också sina testkort till andra stora halvledartillverkare som Intel, Samsung, SK Hynix och Qualcom. Technoprobes produkt är en nyckelkomponent i tillverkningen eftersom alla chip måste testas innan de kan monteras i en smartphone, laptop, desktop eller annan elektronik.

Roberto Crippa förklarar för Andreas hur man testar chippet efter tillverkning.

Technoprobe tillverkar bara Probecards för testning av logikchip. Ett logikchip är antingen en CPU (processor till en dator) eller en GPU (processor till grafikkortet). Skälet till att man har specialiserat sig på logikchip är att lönsamheten är högre och att det finns mer pengar att tjäna inom det området.

Italienska Technoprobe har egentligen bara en konkurrent och det är det amerikanska bolaget FormFactor. Under vårt möte med Andrea Tornaghi (CFO) och Roberto Crippa (Vice President och son till grundaren) frågade vi hur förutsättningarna är att driva ett bolag utanför Milano jämfört med Silicon Valley. Svaret blev att bolaget inte ser några problem utan i stället upplevde många fördelar med att vara baserade i norra Italien. I Milano finns det tillgång till många välutbildade ingenjörer, samtidigt som kostnaderna för lönerna är betydligt lägre.

Vi ställde också frågan hur det är att jobba med Intel, Samsung och TSMC. Intel upplevs som ett lite långsammare bolag som jobbar processbaserat. TSMC upplever man som det mest innovativa, som även testar nya produkter ganska snabbt. Samsung tycker man befinner sig någonstans mitt emellan Intel och TSMC gällande processer och att utveckla nya produkter.

Marknaden för Probecards är värd cirka BUSD 1,2 och ju mer avancerade chippen blir desto mer Probecards behövs för att testa chippen. Probecarden är ett förbrukningsmaterial och priset ligger mellan USD 250 000 – 500 000 beroende på modell.

Vi vill lyfta fram ett spännande förvärv som Technoprobe gjorde 2018 och det är Microfabrica som bolaget köpte för MUSD 30. Varje Probecard består av nålar och på de mest avancerade testkorten kan det finnas upp till 80 000 nålar som testar chippen. Det är tekniken från Microfabrica som gör det möjligt att få plats med så många nålar på en liten testyta. Här på YouTube-länken kan ni se hur man tillverkar nålarna för chiptestning.

Technoprobe kommer klara en inflationsmiljö bra eftersom bolaget köper in relativt lite material till sina Probecards. Man har välutbildade ingenjörer som redan idag har ganska bra betalt, vilket innebär att de anställda har en ”kudde” innan de kommer gå till ledningen för att begära påökt. Den enda egentliga inflation bolaget har upplevt är inom energi där kostnaden för el har gått upp.

Det vi gillar med Technoprobe är att man är verksam i en attraktiv och lönsam nisch med få konkurrenter. Bolaget gjorde en greenshoe vid börsintroduktionen då bolaget tog in 10% extra kapital. Detta kapital ska man använda för att kunna växa sin verksamhet genom att utveckla eller förvärva nya teknologier. Det vi också vi gillar med denna Tech-Champion är att bolaget har en huvudägare av kött och blod, familjen Crippa. Med familjen som ägare kan vi kännas oss trygga med att det entreprenörskap som en gång skapade bolaget finns kvar som en drivkraft för att växa bolaget ytterligare.

Jag och Roberto Crippa håller upp en 300 mm silicon wafer skiva med chip som ska testas med Technoprobes Probecard.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.