Tweed och aktier - Andreas föreläste vid Lunds Universitet

Både Henrik och jag tog examen från Lunds Universitet, jag med inriktning Strategi och Styrsystem, i kombination med studier i mandarin och konstvetenskap, och Henrik med en magisterexamen fokuserad på finans. Vi hade en härlig tid i Lund. Idag har jag även en roll där jag är med och dömer för det svenska CFA institutet i den årliga CFA challenge-tävlingen som arrangeras för svenska universitet. Lund är alltid en stark kandidat i den här tävlingen och jag vill gärna dela med mig om hur aktieinvesteringar fungerar i praktiken.

Min föreläsning var indelad i de tre delarna boken, Coeli och fonden jag förvaltar, samt karriärstips.

När det gäller boken så poängterade jag följande:

- Alltför mycket analys läggs på att estimera nästa års kommande vinster. Bättre att istället fokusera på att fundera på vad som är rätt vinstmultipel.

- När det gäller att bedöma företagens kvalitet finns det mycket information i de finansiella nyckeltalen och kombinerar man den analysen med företagsmöten och besök på industrikonferenser så är man på rätt spår.

Om Coeli och fonden förtydligade jag att Coelis strategi är att addera kundvärde genom aktivt förvaltade fonder likt vår egen. Vår fonds mål är att skapa hög avkastning till en relativt låg risk genom att investera i världens finaste bolag. Kvalitet är  otroligt viktigt för oss.

Slutligen, när det gäller karriärstips så är Henriks och min syn att finansbranschen erbjuder många spännande roller både inom det som kallas sell-side (tänk bank, rådgivning) samt buy-side (tänk fondförvaltning). Det viktigaste är att hitta den roll som passar dig, din personlighet samt dina drivkrafter. Uppmanade även åhörarna att ta risk, att våga göra något annorlunda och att vara kreativa.  The one who dares wins, helt enkelt.

Det var en härlig eftermiddag i Lund med en samling entusiastiska och drivande studenter.  Extra skoj att få föreläsa i Karlssonsalen där jag själv en gång gick på föreläsningar. Jag tror faktiskt att jag behåller tweedkavajen på ett par dagar till!

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.