Unika investeringsmöjligheter med god avkastningspotential

De bästa investeringsmöjligheterna är ofta otillgängliga och ligger utanför den vanliga investeringssfären. När vi är riktigt övertygade om att en sådan investeringsmöjlighet kan bli framgångsrik vill vi på Coeli ge både våra kunder och oss själva möjligheten att investera. Det innebär därmed att vi sitter i samma båt som våra kunder och delar den potentiella uppgång eller nedgång som en investering för med sig. Det är främst investeringar i onoterade bolag, private equity-strukturer samt fastigheter där samtliga erbjuder en hög avkastningspotential. Det blir som en extra krydda i en redan stark portfölj. Dessutom hjälper vi utvalda företag att ta nästa steg i sin utveckling och främjar entreprenörskap.

Är ditt bolag i behov av kapital och vill samtidigt skapa avkastning till våra kunder? Här finns mer information.

 

Har du +5mkr och vill ta del av spännande och unika investeringsmöjligheter?

Tel: 08 506 223 00
Mail: info@coeli.se

Tidigare unika investeringsmöjligheter

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

CIP II

CIP II

Kapitalresning februari-april 2021

238 miljoner kronor

CIP II

Genom Coelis historik och nätverk inom finansmarknaderna får vi tillgång till unika investeringsmöjligheter där vi ses som en strategiskt bra partner. Dessa investeringar är främst inom onoterade bolag, private equity-strukturer samt fastigheter med den gemensamma nämnaren att de erbjuder en hög avkastningspotential. De unika investeringsmöjligheterna öppnar sig i princip aldrig för allmänheten utan transaktionerna sker i slutna nätverk. Under hösten 2020 har Coelikoncernen identifierat fler högintressanta bolag än vanligt där vi önskar placera vår överlikviditet. Efter mycket arbete har vi nu skapat en möjlighet att även bjuda med ett fåtal av våra kunder att investera i bolagen tillsammans med oss på Coeli. CIP II AB har investerat i Northmill Bank, MEDS, AppJobs, Babyshop, Truecaller och Squid.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Gladsheim Fastigheter

Gladsheim Fastigheter

Kapitalresning november 2020

70 miljoner kronor

Gladsheim Fastigheter

Gladsheim Fastigheter AB är ett relativt nystartat, onoterat fastighetsbolag för hyresrätter med fokus på hög utdelning och stark värdetillväxt till sina investerare. Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder. Gladsheim grundades under 2018 av VD David Dahlgren, tidigare VD på börsnoterade Amasten, och medgrundare är CFO Fredrik Gynnerstedt, med erfarenhet som CFO i flera börsnoterade bolag. Målsättningen att notera bolaget inom en femårsperiod.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Storskogen

Storskogen

Kapitalresning maj-juni 2020

450 miljoner kronor

Storskogen

Storskogen Group är ett investmentbolag som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag i framförallt Sverige. Bolag som är mycket lönsamma och har en stark position på sin marknad men där det av olika anledningar är dags för en ny ägare. Bolag som ofta ligger i mindre orter långt bort från storstadens puls och med engagerade medarbetare som är dedikerade sitt arbete och sin byggd. Därav namnet Storskogen.

Storskogen fortsätter sin tillväxtresa mot börsen och avslutade i juni 2020 en nyemission. Coeli var en av två aktörer som hjälpte Storskogen att attrahera nya investerare. Emissionen övertecknades på 2,1 miljarder kronor och stängde på 1,8 miljarder kronor.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Gladsheim Fastigheter

Gladsheim Fastigheter

Kapitalresning april-maj 2020

85 miljoner kronor

Gladsheim Fastigheter

Gladsheim Fastigheter AB är ett relativt nystartat, onoterat fastighetsbolag för hyresrätter med fokus på hög utdelning och stark värdetillväxt till sina investerare. Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder. Gladsheim grundades under 2018 av VD David Dahlgren, tidigare VD på börsnoterade Amasten, och medgrundare är CFO Fredrik Gynnerstedt, med erfarenhet som CFO i flera börsnoterade bolag. Målsättningen att notera bolaget inom en femårsperiod.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Coeli Europiska Möjligheter

Coeli Europeiska Möjligheter

Kapitalresning April 2020

120 miljoner kronor

Coeli Europeiska Möjligheter

Coeli Europeiska möjligheter är en aktiefond som allokerar i aktier med ett fritt placeringsmandat. Förvaltarteamet investerar i 8-12 bolag på den europeiska marknaden med tonvikt på mindre och medelstora bolag. Fonden har även möjlighet att investera i onoterade bolag. Strategin är traditionell stock-picking.

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman

Coeli Investment Partners

Kapitalresning februari-juni 2020

85 miljoner kronor
Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Coeli Fastighet II

Coeli Fastighet II

Kapitalresning 2019-2020

400 miljoner kronor

Coeli Fastighet II

I Sverige pågår idag en stor strukturell förändring med både en historiskt kraftig befolkningstillväxt och en omfattande urbanisering i framförallt stora och medelstora svenska städer. Vi vill att våra kunder ska få ta del av de möjligheter som uppstår i och med denna förändring.

Vi köper utvecklingsfastigheter såsom industrifastigheter och kommersiella fastigheter där hyresintäkter bidrar till stabila kassaflöden. Samtidigt finns det potential för ytterligare avkastning då fastigheterna har geografiska lägen som är attraktiva för bostadsutveckling. De fastigheter vi förvärvar är belägna i områden som har potential att utvecklas till trivsamma och trygga kvarter med bostäder, affärer och utomhusmiljöer. En utveckling som vi genom våra fastighetsinvesteringar är med och driver.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

CNI Nordic 6

CNI Nordic 6

Kapitalresning 2019

65 miljoner kronor

CNI Nordic 6 AB

CNI Nordic 6 AB erbjuder sina aktieägare en investeringsmöjlighet i ett portföljkoncept baserat på investeringar i onoterade tillväxtbolag som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare. CNI Nordic 6 AB fokuserar på entreprenörsdrivna bolag vars produkter och/eller tjänster vid investeringstillfället har vunnit acceptans på relevanta marknader och står inför en period av tillväxt i omsättning och lönsamhet.

Det typiska investeringsobjektet har vid investeringstillfället en skalbar affärsmodell och ett begränsat konjunkturberoende. Med skalbar affärsmodell avses ett företag, vars verksamhet relativt lätt och utan alltför stora kapitaltillskott kan utökas och anpassas efter skiftande behov. Investeringsverksamhetens geografiska fokus är Sverige och norra Europa.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Gladsheim Fastigheter

Gladsheim Fastigheter

Kapitalresning 2019

221,3 miljoner kronor

Gladsheim Fastigheter

Gladsheim Fastigheter AB är ett relativt nystartat, onoterat fastighetsbolag för hyresrätter med fokus på hög utdelning och stark värdetillväxt till sina investerare. Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder. Gladsheim grundades under 2018 av VD David Dahlgren, tidigare VD på börsnoterade Amasten, och medgrundare är CFO Fredrik Gynnerstedt, med erfarenhet som CFO i flera börsnoterade bolag. Målsättningen att notera bolaget inom en femårsperiod.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Storskogen

Storskogen

Kapitalresning 2019

153,4 miljoner kronor

Storskogen

Storskogen Group är ett investmentbolag som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag i framförallt Sverige. Bolag som är mycket lönsamma och har en stark position på sin marknad men där det av olika anledningar är dags för en ny ägare. Bolag som ofta ligger i mindre orter långt bort från storstadens puls och med engagerade medarbetare som är dedikerade sitt arbete och sin byggd. Därav namnet Storskogen.

Storskogen fortsätter sin tillväxtresa mot börsen och avslutade i juni 2020 en nyemission. Coeli var en av två aktörer som hjälpte Storskogen att attrahera nya investerare. Emissionen övertecknades på 2,1 miljarder kronor och stängde på 1,8 miljarder kronor.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

CNI Nordic 5

CNI Nordic 5

Kapitalresning 2018

89,6 miljoner kronor

CNI Nordic 5 AB

CNI Nordic 5 AB erbjuder sina aktieägare en investeringsmöjlighet i ett portföljkoncept baserat på investeringar i onoterade tillväxtbolag som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare. CNI Nordic 5 AB fokuserar på entreprenörsdrivna bolag vars produkter och/eller tjänster vid investeringstillfället har vunnit acceptans på relevanta marknader och står inför en period av tillväxt i omsättning och lönsamhet.

Det typiska investeringsobjektet har vid investeringstillfället en skalbar affärsmodell och ett begränsat konjunkturberoende. Med skalbar affärsmodell avses ett företag, vars verksamhet relativt lätt och utan alltför stora kapitaltillskott kan utökas och anpassas efter skiftande behov. Investeringsverksamhetens geografiska fokus är Sverige och norra Europa.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Coeli Fastighet I

Coeli Fastighet I

Kapitalresning 2017-2018

276,3 miljoner kronor

Coeli Fastighet I

I Sverige pågår idag en stor strukturell förändring med både en historiskt kraftig befolkningstillväxt och en omfattande urbanisering i framförallt stora och medelstora svenska städer. Vi vill att våra kunder ska få ta del av de möjligheter som uppstår i och med denna förändring.

Vi köper utvecklingsfastigheter såsom industrifastigheter och kommersiella fastigheter där hyresintäkter bidrar till stabila kassaflöden. Samtidigt finns det potential för ytterligare avkastning då fastigheterna har geografiska lägen som är attraktiva för bostadsutveckling. De fastigheter vi förvärvar är belägna i områden som har potential att utvecklas till trivsamma och trygga kvarter med bostäder, affärer och utomhusmiljöer. En utveckling som vi genom våra fastighetsinvesteringar är med och driver.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman

Globala Möjligheter

Kapitalresning 2017

150 miljoner kronor
Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman

Orlångsjö

Kapitalresning 2017

40 miljoner kronor
Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Coeli Private Equity 2016

Coeli Private Equity 2016

Kapitalresning 2016-2017

51,1 miljoner kronor

Coeli Private Equity 2016

Coeli Private Equity 2016 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Coeli Private Equity XI

Coeli Private Equity XI

Kapitalresning 2016

40 miljoner kronor

Coeli Private Equity XI

Coeli Private Equity 20XI AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Coeli Private Equity 2015

Coeli Private Equity 2015

Kapitalresning 2015

70,5 miljoner kronor

Coeli Private Equity 2015

Coeli Private Equity 2015 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Coeli Private Equity 2014

Coeli Private Equity 2014

Kapitalresning 2014

52,4 miljoner kronor

Coeli Private Equity 2014

Coeli Private Equity 2014 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Coeli Private Equity 2013

Coeli Private Equity 2013

Kapitalresning 2013

124,1 miljoner kronor

Coeli Private Equity 2013

Coeli Private Equity 2013 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Coeli Private Equity 2012

Coeli Private Equity 2012

Kapitalresning 2012

107,2 miljoner kronor

Coeli Private Equity 2012

Coeli Private Equity 2012 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Coeli Private Equity 2011

Coeli Private Equity 2011

Kapitalresning 2011

115,3 miljoner kronor

Coeli Private Equity 2011

Coeli Private Equity 2011 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Coeli Private Equity 2010

Coeli Private Equity 2010

Kapitalresning 2010

108,8 miljoner kronor

Coeli Private Equity 2010

Coeli Private Equity 2010 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Coeli Private Equity 2009

Coeli Private Equity 2009

Kapitalresning 2009

47,3 miljoner kronor

Coeli Private Equity 2009

Coeli Private Equity 2009 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Coeli Private Equity 2008

Coeli Private Equity 2008

Kapitalresning 2008

105,2 miljoner kronor

Coeli Private Equity 2008

Coeli Private Equity 2008 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Coeli Private Equity 2007

Coeli Private Equity 2007

Kapitalresning 2007

164,6 miljoner kronor

Coeli Private Equity 2007

Coeli Private Equity 2007 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

 

Coelis Senior Analytiker Alexander Wahlman
Mer om

Coeli Private Equity 2006

Coeli Private Equity 2006

Kapitalresning 2006

128,8 miljoner kronor

Coeli Private Equity 2006

Coeli Private Equity 2006 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

 

Hör av dig till oss.

Är du intresserad av att höra om vilka som är våra nästa unika investeringsmöjligheter och hur du kan vara med på resan? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller kontakta oss på info@coeli.se.

Hem Unika investeringsmöjligheter