UnitedHealth – en ekonomisk hälsomaskin!

Under vår vecka i USA träffade vi inte bara teknologibolag i Kalifornien, utan vi  reste också från ett +20-gradigt San Francisco till ett -26-gradigt Minneapolis. Så varför går vi med på ett sådant klimatbyte? Vad är det som lockar så i den här ”lilla” staden i norra USA?

Jo, inte bara älskar ”minneapolianerna” sin nordeuropeiska bakgrund, vilket gör att vi blir väldigt positivt mottagna, utan nästan 5 procent av alla S&P 500-företag har sina huvudkontor i den här staden och i dess närområde. Vårt yrke har en tendens att dra oss tillbaka till den här staden. Ett av dragplåstren i fonden är vårt kärninnehav i UnitedHealth Group (UNH). Det här företaget är så stort att det sägs att det amerikanska sjuksystemet inte fungerar utan UnitedHealth och med de över 300k anställda på UNH  så jobbar i runda slängar var tusende amerikan på UNH. Det är stort.


Henrik och jag träffar representanter från UnitedHealth Group och får en djupdykning i deras fantastiskt framgångsrika Optum business.

Så vad gör UNH och varför äger vi aktier i företaget?

Kortfattat kan vi beskriva UNH som USA:s ledande sjukförsäkringsgrupp. Sjukförsäkringar som idé blev populärt under andra världskriget i USA och under 50- och 60-talet blev det nästan standard för alla privata företag att ge sina anställda en sjukförsäkring. Sen har staten sina egna program också, där Medicare och Mediaid är de två största. I runda slängar lägger en privatperson i USA ungefär 1000 dollar i månaden på sjukförsäkringar. Visst låter det som väldigt mycket men inkomstskatten är låg och servicen man får via försäkringarna verkar helt grymt bra - den genomsnittliga väntetiden för en knäoperation är till exempel tre veckor. Dessutom har USA lyckats utveckla en stor och framgångsrik läkemedelsindustri som ett resultat av alla pengarna som satsas inom det här området. Så innan vi dömer ut den amerikanska sjukvården som något dyrt och ont och börjar rösta på Bernie Sanders, så finns det faktiskt en bra sida också. UnitedHealth är det största av sjukförsäkringbolaget i USA och har en bra mix av både privata och publika kunder (ungefär 30/70 split).

Vi äger den här aktien framförallt av följande tre anledningar:

1. Företaget har ett helt fantastiskt track record av att växa lönsamt och att samtidigt göra bra saker för ”världen”. Det senare ska man inte underskatta som investerare. När man jobbar så mycket mot staten som kund som UNH gör så är det än mer viktigt att påvisa den roll man har som samhällsinstitution.

2. Optum. Av de mer än 2,5 biljoner SEK (det är många nollor det) som UNH omsätter så genereras runt 1/3 i den delen som heter Optum. Optum har dels UNH som intern kund men jobbar också mot andra sjukförsäkringsföretag och det de gör är riktigt häftigt. Tänk dig att du har data från mer än 100 miljoner kunder. Denna data används i program som ger doktorerna råd om vilka mediciner som fungerar bäst för just den här kunden och gör det även enkelt att jämföra priset mellan de olika alternativ.  Därutöver används data för så kallad  Predictive Modelling. Baserat på data om din nuvarande hälsa och dina hälsoproblem kan programmen förutspå vilka hälsoproblem som du troligen kommer få 10-20 år framåt i tiden. Doktorn kan sen ge dig råd för hur du kan undvika dessa.

 Det här, kombinerat med en strategi att besöka kunderna i sina hem, så förstår vi varför Optum växer runt 8 procent organiskt per år och varför 90 procent av alla sjukhus i USA använder Optums produkter.

3. Framtiden är ljus. Under senaste kvartalet växte UNH sin vinst med 19 procent och i våra diskussioner med UNH känner vi oss komfortabla med att de kan fortsätta att växa vinsten med runt 15 procent kommande tre-fem år.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.