Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Global Select

Coelis globalfond har världens finaste bolag

Coeli Global Select är en aktivt förvaltad aktiefond med global inriktning. Fondens målsättning är att skapa en hög positiv avkastning över tid för andelsägarna, till en relativt låg risk. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta runt 30 bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter och en attraktiv värdering. En viktig del i arbetet med att hitta de bästa bolagen är att göra företagsbesök och träffa ledningen och andra företagsrepresentanter.

Aktivt förvaltad globalfond

  • Koncentrerad portfölj, alltid mellan 25-35 bolag
  • Stark historisk avkastning
  • Investerar inte i företag som producerar alkohol, tobak, vapen, betting  olja & gas (> 5% av omsättning) eller som bryter mot internationella normer vad gäller mänskliga rättigheter,  arbetsvillkor, miljö och korruption

Håll dig uppdaterad på Coelis globalfond genom att läsa förvaltarkommentar och produktblad.

Läs mer och få listan på fondens innehav

Fondfakta

Startdatum

2014-11-28

Förvaltare

Andreas Brock & Henrik Milton

Inriktning

Aktiefond med global inriktning

Årlig avkastning sedan start

(R SEK) = 14,78 % per december 2020

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK
(I SEK) = 20 000 000 SEK
(BT SEK) = 100 000 000 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 1,4 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift
(MSCI AC World NTR $ i SEK)
(I SEK) = 0,7 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift
(MSCI AC World NTR $ i SEK)
(BT SEK) = 0,5 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift
(MSCI AC World NTR $ i SEK)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

PPM

422709
Hem Våra fonder Aktiefonder Coeli Global Select