Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond november 2018

Per 30 november, 2018

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) backade under november med 0,23 procent. Sedan årsskiftet har fonden därmed ökat i värde med 1,21 procent. Utvecklingen i den nordiska företagsobligationsmarknaden var negativ med ökande kreditspreadar och fallande obligationspriser. Särskilt svag var utvecklingen för obligationer från fastighetsbolag efter att Castellum och Heimstaden Bostad i två större emissioner tvingats betala högre räntor än väntat för att attrahera kapital.

Under månaden gynnades fonden av positiva avkastningsbidrag från innehaven av säkerställda bostadsobligationer från bland annat Länsförsäkringar Hypotek och Swedbank Hypotek. Även obligationer från Golar LNG Partners utvecklades väl efter att bolaget presenterat en förhållandevis stark kvartalsrapport. Förutom god operationell utveckling meddelade bolaget även att det kommer att sänka utdelningen, vilket ur ett kreditperspektiv är positivt. Fraktmarknaden för flytande naturgas (LNG) är för närvarande mycket stark med de högsta raterna på över sex år vilket bådar gott för intjäningen från bolagets fartyg som opererar med kortare kontrakt.

På den negativa sidan återfanns bland annat Kungsleden som handlades ned i linje med andra fastighetsbolag. Den svaga marknadsutvecklingen satte press på flertalet av fondens innehav med prisnedgångar för 37 av 53 innehav. Störst nedgångar sågs för obligationer från Dometic och rederiet MPC Container, båda med kursfall på cirka 2,75 procent.

Com Hem och Enea lämnade portföljen, den förra efter att bolaget annonserat ett återköp av de utestående obligationerna inför samgåendet med Tele2. Obligationerna från Enea avyttrades då mer tilltalande investeringar identifierats på annat håll.

Under månaden genomfördes en nyinvestering i Swedish Elctromagnetic Invest (SEM) som är en tillverkare av komponenter till bland annat motorer och drivlinor. Bolaget är specialiserat och besitter nyckelkompetens inom sin nisch, produkterna utvecklas ofta i samarbete med kunderna vilket resulterar i långa kundrelationer och förhållandevis god visibilitet på efterfrågan. Bolaget har hälsosamma marginaler och relativt stabil intjäning – obligationen bedöms erbjuda mycket god riskjusterad avkastning. Bland fondens investeringar i shippingbolag genomfördes ett byte där Borealis Finance avyttrades till förmån för en investering i obligationer från Songa Containers med kortare löptid.

November kännetecknades av fortsatt turbulens på de finansiella marknaderna med allmänt fallande riskaptit. De långa statsobligationsräntorna föll tillbaka något när investerarna sökte sig till mindre riskfyllda tillgångar. Mot slutet av månaden repade dock flera av de stora börserna mod igen och återhämtade åtminstone delar av nedgången.

I kreditmarknaderna var stämningsläget likaledes dystert med allmänt stigande spreadar och sjunkande obligationspriser. Marknadsbalansen påverkades negativt av fortsatta utflöden ur både europeiska och amerikanska fonder.

Många av de utmaningar som påverkade marknaderna negativt under oktober var aktuella även under de mellan USA och Kina, överläggningarna kring Brexit och budgetförhandlingar i Italien.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve valde under månaden att behålla sin styrränta oförändrad och fortsatte att signalera att en räntehöjning är att vänta i december. I ett tal av Fed’s ordförande Jerome Powell uppgavs att nuvarande styrränta på 2,00–2,25 procent ligger ”strax under” neutral nivå. Tongångarna var något mjukare än förväntat och kan innebära att Fed inte kommer att höja räntan fullt lika mycket under nästa år som marknaden tidigare förutspått.

I Sverige rapporterades det att inflationen föll tillbaka något under oktober och är därmed återigen någon tiondel under Riksbankens prognos. Därtill presenterades statistik för BNP i Sverige som visade att den ekonomiska aktiviteten minskade med 0,2 procent under det tredje kvartalet, vilket var det första nedgången sedan 2013. Statistikreleaserna i november kan ses som argument mot en decemberhöjning från Riksbanken. En höjning i december bedöms fortsatt som trolig, men med allt fler signaler om att konjunkturen nu viker minskar sannolikheten för att Riksbanken skall kunna höja räntan mer än marginellt under kommande år.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – R SEK-0,23%1,21%10,50%12,21%

Gustav Fransson

förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond.

Översikt
Startdatum2014-06-18
Förvaltningsavgift1 %
Prestationsbaserad avg.N/A
Riskgrad2 av 7
PPM-nummer351049
Största innehav (%)
LANSBK 1.25%
16-20.09.23
4,7%
WHITE MOUNT FRN
17-22.09.47
4,1%
MARINE HARV FRN
18-12.06.23
3,6%
SWEDBK 1% 
15-15.06.22
3,5%
SAGAX 2%
18-17.01.24
3,0%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.