Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond november 2018

Per 30 november, 2018

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) backade under november med 0,23 procent. Sedan årsskiftet har fonden därmed ökat i värde med 1,21 procent. Utvecklingen i den nordiska företagsobligationsmarknaden var negativ med ökande kreditspreadar och fallande obligationspriser. Särskilt svag var utvecklingen för obligationer från fastighetsbolag efter att Castellum och Heimstaden Bostad i två större emissioner tvingats betala högre räntor än väntat för att attrahera kapital.

Under månaden gynnades fonden av positiva avkastningsbidrag från innehaven av säkerställda bostadsobligationer från bland annat Länsförsäkringar Hypotek och Swedbank Hypotek. Även obligationer från Golar LNG Partners utvecklades väl efter att bolaget presenterat en förhållandevis stark kvartalsrapport. Förutom god operationell utveckling meddelade bolaget även att det kommer att sänka utdelningen, vilket ur ett kreditperspektiv är positivt. Fraktmarknaden för flytande naturgas (LNG) är för närvarande mycket stark med de högsta raterna på över sex år vilket bådar gott för intjäningen från bolagets fartyg som opererar med kortare kontrakt.

På den negativa sidan återfanns bland annat Kungsleden som handlades ned i linje med andra fastighetsbolag. Den svaga marknadsutvecklingen satte press på flertalet av fondens innehav med prisnedgångar för 37 av 53 innehav. Störst nedgångar sågs för obligationer från Dometic och rederiet MPC Container, båda med kursfall på cirka 2,75 procent.

Com Hem och Enea lämnade portföljen, den förra efter att bolaget annonserat ett återköp av de utestående obligationerna inför samgåendet med Tele2. Obligationerna från Enea avyttrades då mer tilltalande investeringar identifierats på annat håll.

Under månaden genomfördes en nyinvestering i Swedish Elctromagnetic Invest (SEM) som är en tillverkare av komponenter till bland annat motorer och drivlinor. Bolaget är specialiserat och besitter nyckelkompetens inom sin nisch, produkterna utvecklas ofta i samarbete med kunderna vilket resulterar i långa kundrelationer och förhållandevis god visibilitet på efterfrågan. Bolaget har hälsosamma marginaler och relativt stabil intjäning – obligationen bedöms erbjuda mycket god riskjusterad avkastning. Bland fondens investeringar i shippingbolag genomfördes ett byte där Borealis Finance avyttrades till förmån för en investering i obligationer från Songa Containers med kortare löptid.

November kännetecknades av fortsatt turbulens på de finansiella marknaderna med allmänt fallande riskaptit. De långa statsobligationsräntorna föll tillbaka något när investerarna sökte sig till mindre riskfyllda tillgångar. Mot slutet av månaden repade dock flera av de stora börserna mod igen och återhämtade åtminstone delar av nedgången.

I kreditmarknaderna var stämningsläget likaledes dystert med allmänt stigande spreadar och sjunkande obligationspriser. Marknadsbalansen påverkades negativt av fortsatta utflöden ur både europeiska och amerikanska fonder.

Många av de utmaningar som påverkade marknaderna negativt under oktober var aktuella även under de mellan USA och Kina, överläggningarna kring Brexit och budgetförhandlingar i Italien.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve valde under månaden att behålla sin styrränta oförändrad och fortsatte att signalera att en räntehöjning är att vänta i december. I ett tal av Fed’s ordförande Jerome Powell uppgavs att nuvarande styrränta på 2,00–2,25 procent ligger ”strax under” neutral nivå. Tongångarna var något mjukare än förväntat och kan innebära att Fed inte kommer att höja räntan fullt lika mycket under nästa år som marknaden tidigare förutspått.

I Sverige rapporterades det att inflationen föll tillbaka något under oktober och är därmed återigen någon tiondel under Riksbankens prognos. Därtill presenterades statistik för BNP i Sverige som visade att den ekonomiska aktiviteten minskade med 0,2 procent under det tredje kvartalet, vilket var det första nedgången sedan 2013. Statistikreleaserna i november kan ses som argument mot en decemberhöjning från Riksbanken. En höjning i december bedöms fortsatt som trolig, men med allt fler signaler om att konjunkturen nu viker minskar sannolikheten för att Riksbanken skall kunna höja räntan mer än marginellt under kommande år.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – R SEK-0,23%1,21%10,50%12,21%

Gustav Fransson

förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond.

Översikt
Startdatum2014-06-18
Förvaltningsavgift1 %
Prestationsbaserad avg.N/A
Riskgrad2 av 7
PPM-nummer351049
Största innehav (%)
LANSBK 1.25%
16-20.09.23
4,7%
WHITE MOUNT FRN
17-22.09.47
4,1%
MARINE HARV FRN
18-12.06.23
3,6%
SWEDBK 1% 
15-15.06.22
3,5%
SAGAX 2%
18-17.01.24
3,0%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.