Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Total

Viktig information till alla andelsägare i Coeli Total

Coeli SICAV I – total var den mottagande fonden i en fusion med SEF – Coeli Total  år 2022. Båda fonderna förvaltas i enlighet med samma strategi och med samma portföljförvaltare. Information i den historiska avkastningen inkluderar därför avkastningen före som efter fusionen.

Aktivt förvaltad blandfond

Coeli Total är unik och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall och extra gas när börsen går bra.

Förvaltarna är också aktiva och tydliga i allokeringen mellan regioner, länder och branscher, samt i valet av vilka bolag vi investerar i. Fonden tar tydliga ställningstaganden och har endast ett lager av förvaltningsavgifter. Coeli Total har en neutral risknivå med 70 procent aktier som tillåts variera mellan 55–85 procent för att parera marknaden. Investeringarna består i huvudsak av direktinvesteringar från våra högt rankande förvaltare för att få kostnadseffektiv förvaltning med djup förståelse för olika risker och bättre förutsättningar att skapa avkastning.

Andreas Brock och Henrik Milton som förvaltar Coeli Global Select står för direktinvesteringarna i globala aktier. Gustav Fransson som förvaltar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond står för direktinvesteringarna i företagsobligationer. Arne Lundberg står för direktinvesteringarna i svenska aktier. Fonden har även möjlighet att investera i alternativa investeringar som hedgefonder. När investeringar görs i Coelis egna fonder sker det utan förvaltningsavgift. Fonden passar dig som vill ha en bred och aktiv grund i ditt långsiktiga sparande.

Fondfakta

Förvaltare

Erik Lundkvist & Arne Lundberg

Inriktning

Blandfond

Min. insättning

(I SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(I SEK)= 1,5 % per år

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja
Hem Våra fonder Coeli Total