Coeli Total

Aktivt förvaltad blandfond

Coeli Total är unik och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall och extra gas när börsen går bra.

Förvaltarna är också aktiva och tydliga i allokeringen mellan regioner, länder och branscher, samt i valet av vilka bolag vi investerar i. Fonden tar tydliga ställningstaganden och har endast ett lager av förvaltningsavgifter. Coeli Total har en neutral risknivå med 75 procent aktier som tillåts variera mellan 65–95 procent för att parera marknaden. Investeringarna består i huvudsak av direktinvesteringar från våra högt rankande förvaltare för att få kostnadseffektiv förvaltning med djup förståelse för olika risker och bättre förutsättningar att skapa avkastning.

Andreas Brock och Henrik Milton som förvaltar Coeli Global Selektiv står för direktinvesteringarna i globala aktier. Gustav Fransson som förvaltar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond står för direktinvesteringarna i företagsobligationer. Fonden har även möjlighet att investera i alternativa investeringar som hedgefonder. När investeringar görs i Coelis egna fonder sker det utan förvaltningsavgift. Fonden passar dig som vill ha en bred och aktiv grund i ditt långsiktiga sparande.

Grafplaceholder

Fondfakta

Förvaltare

Erik Lundkvist

Inriktning

Blandfond

Min. insättning

(I SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(I SEK)= 1.70 % per år

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Nej
Risk / Avkastningsprofil
1
2
3

4

5
6
7

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltare

Erik Lundkvist

Hem Våra fonder Coeli Total