3 anledningar till att spara i en globalfond

Funderar du på hur du skall kunna få dina pengar att växa? Är du nervös för att investera i något du inte vet om det kommer vara en vinnare imorgon, i övermorgon eller inte alls? Här är tre anledningar till att en global aktiefond kan vara ett bra alternativ.

1. Högre avkastning över tid

En fondförvaltare får ett helt annat urval när hen kan välja att investera i vilket företag i hela världen jämfört med endast svenska företag. Olika länder är bra på olika saker. Teknologibolag och hälsovård är starka i USA medan lyxbolag finns framförallt i Frankrike, Italien och Schweiz. Visst finns det många fina företag i Sverige, men det finns så många fler att välja på för den som har hela världen som sitt arbetsfält. En globalfond ges fler möjligheter att skapa högre avkastning över tid.

2. Jämnare avkastning

Med en globalfond sprider du ut risken när dina sparpengar fördelas på olika geografiska marknader och i fler branscher. Även i dessa dagar när så gott som hela världen drabbas av ett virus så finns det fortfarande många branscher och företag som går bra, såsom e-handel. Det svänger mindre i globalfonder än i exempelvis europeiska småbolagsfonder eller i en bred Sverigefond.

3. Mer spännande portfölj att äga

Du får också en roligare och mer spännande portfölj då du äger bolag över hela världen. Bolag som du förmodligen använder i din vardag såsom Apple, Mastercard och Microsoft. Med det sagt så måste du fortfarande göra ett val – du måste välja en globalfond. Olika globalfonder har olika inriktningar och aktiva fondförvaltare jobbar utifrån sin övertygelse.

Andreas Brock och Henrik Milton på Coeli väljer ut runt 30 av världens finaste bolag till sin fond. Fonden har fått högsta möjliga betyg av oberoende utvärderaren Morningstar på både avkastning och risk men också hållbarhet.

Vill du veta vilka företag vi har på vår lista över världens finaste bolag just nu tillsammans med våra kommentarer och tips?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.