Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Adelis gör en lyckad avyttring av Logent

Adelis Equity Partners Fund I (“Adelis”) har sålt sin majoritetsandel i Logent AB (“Logent”) till Stirling Square Capital Partners.

Adelis förvärvade en majoritetspost i Logent 2013. Under Adelis ägarskap har Logent om positionerats från ett bolag med fokus på logistikbemanning till att bli en ledande leverantör inom kontraktlogistik med ett kunderbjudande med högt mervärde.

Mats Steen, Sara Fors och resten av Logents ledning har gjort ett fantastiskt jobb i att bygga Logent till en ledande oberoende leverantör inom kontraktlogistik i Sverige och Norge. De har byggt en stark grund för framtiden och Logent är nu redo för tillväxt, vilket bolagets starka säljmomentum tydligt visar. Vi tror att Stirling Square Capital Partners blir en utmärkt partner för att stöda Logents spännande resa framöver. Vi på Adelis är mycket stolta över att få ha varit del av Logents omvandling till ett bolag som är helt ledande i sin bransch”, säger Joel Russ och Jan Åkesson från Adelis.

Mats Jönsson, styrelseordförande på Logent säger: “Det har varit en ära att jobba med ett så fint team som Logents. Framgångsrika investeringar i att bygga en stark grund och kultur har lett till starka resultat för våra kunder, medarbetare och ägare.

Vi i Logents ledningsgrupp är stolta över den utveckling som bolaget har åstadkommit tillsammans med Adelis och vår styrelse under de senaste åren. Det täta samarbetet har spelat en avgörande roll för den framgångsrika strategiska transformationen av bolaget. Nu ser jag fram emot Logents nästa kapitel tillsammans med Stirling Square Capital Partners och en fortsatt positiv utveckling”, säger Mats Steen, VD på Logent.

Rådgivare till Adelis har varit Nordea, Vinge och Alvarez & Marsal.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Affären är villkorad av
godkännande av konkurrensmyndigheten.