Bolagsbesök hos italienska Carel

Ett av de roligaste mötena som vi har gjort i våra karriärer gjorde vi tidigare i höstas i Italien, i en liten stad utanför Venedig. Där fick vi tillfälle att träffa både vd och grundarna (vännerna Luigi Rossi Luciani och Luigi Nalini) till det framgångsrika verkstadsföretaget Carel. Carel gör framförallt kontrollutrustning för kyl- och frysaggregat samt luftkonditionering. Företaget tillverkar produkter såsom termostater, regulatorer, expansionsventiler, effektmätare och varvtalsreglerare. Många av företagets produkter är inriktade på att skapa mer energieffektiva lösningar i de enheter som de är installerade i.

Bilden nedan visar att företaget växer så det knakar. 2015 omsatte de 200 miljoner euro och nu 2019 så når de en bra bit över 300 miljoner euro. Vinsten växer snabbare än omsättningen (vilket är det brukliga när verkstadsföretag växer) och har nästan dubblerats på de här fyra åren. Carel är det ledande företaget globalt i den nisch de verkar i. Från en aktiemarknadssynpunkt är Carel ett ganska litet företag med ett marknadsvärde på 1,4 miljarder euro och grundarna äger fortfarande 75 procent av aktierna. I finansvärlden är det väldigt få som känner till företaget.

Källa: Bloomberg, Carel, Coeli analys

Det som fick oss att åka ned och träffa Carel var att företaget ser ut att ha en mycket lovande framtid. Mycket på grund av liknande drivkrafter som Beijer Ref, det vill säga utfasningsprogrammet enligt den europeiska F-gasförordningen som pågår fram till 2030 och som gör att många kyl- och frysaggregat över hela Europa måste uppgraderas alternativt bytas ut. Andra likheter med Beijer Ref är att företaget växer genom förvärv på nya marknader. Det är framförallt i USA som den stora potentialen finns. Om de lyckas bli lika stora i USA som de är i Europa idag bör företaget växa med runt 50 procent i storlek på bara det.


Källa: Company data, Carel

Andra saker som vi gillar med företaget är att de växer inom service samt deras stora fokus på forskning och utveckling, något de lägger nästan 6 procent av sin omsättning på. Hur vi än vrider och vänder på företaget så är det här en riktig global verkstadspärla.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.