Expertens börsvarning: Det tar brutalt lång tid att spela ut

”Sandvik redo för storm” var rubriken på Dagens Industris förstasida efter att verkstadskoncernen inlett rapportsäsongen för det andra kvartalet 2022. VD Stefan Widing uppgav att bolaget förbereder sig för tuffa tider och dimensionerar efter en kraftig lågkonjunktur.

När rapporterna för det första kvartalet i år kom överträffade verkstadsbolagen alla förväntningar. Alliemas, Sandviks avknoppning, vd Göran Björkman uttryckte vad alla tänkte: ”Alla letar efter en lågkonjunktur men ingen hittar den.”

Enligt Coelis kapitalförvaltningschef, Erik Lundkvist är det inte konstigt att lågkonjunkturen ständigt skjuts på framtiden. Tidigare lågkonjunkturer har varit regelrätta kriser, som it-bubblan vid millennieskiftet och finanskrisen 2008. Dessa kriser har lett till en urblåsning på börsen som sedan har kunnat återhämta sig.

Lundkvist förklarar att det nuvarande ekonomiska läget är annorlunda. Den inkomstdrivna överhettningen och de enorma stimulansåtgärderna under covid-pandemin, särskilt i USA, har lett till att människor fortsätter spendera trots räntehöjningar och ökade levnadskostnader. Sparöverskottet hos amerikanska hushåll har minskat avsevärt och förväntas vara helt borta i början av det fjärde kvartalet. 

Han varnar för att höjda räntor kan påverka hårt skuldsatta svenskar negativt och betonar att de två mest tillförlitliga konjunkturindikatorerna, den amerikanska yieldkurvan och inköpschefsindexet, förutspår en lågkonjunktur eller mycket låg tillväxt mot slutet av året. 

Fortsatt volatilitet

På kort sikt förväntas börsen handlas i sidled med fortsatt volatilitet. Lundkvist påpekar att det är viktigt att välja rätt bolag under denna period. Under den ”stilla” ytan på indexet kan det ske betydande kursrörelser åt båda håll. Även om teknikjättarna som Apple, Microsoft, Google och Nvidia har drivit uppgången på den amerikanska börsen, har nu även småbolagen börjat stiga. Lundkvist ser detta som ett positivt tecken. 

Han rekommenderar att man, så länge det positiva sentimentet fortsätter, överväger cykliska värdebolag, särskilt inom verkstadssektorn i Sverige. Han betonar också att man bör vara kortsiktig om man överväger att sälja de stora tillväxtbolagen, då det kan vara möjligt med en konsolidering efter den starka uppgången.  

Detta är en sammanfattning av en intervjuartikel publicerad i Dagens Industri.

➜ Kontakta oss om du vill ta del av Coelis syn på makro och aktuella investeringsmöjligheter.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltningschef

Erik Lundkvist

KapitalförvaltningschefErik Lundkvist har arbetat på Coeli sedan 2004 och har mer än 15 år i branschen. Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik är även auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm och medverkar i Coelis Husvy varje månad.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.