Förskoleföretaget Bright Horizon Family Solutions är nytt spännande innehav

Vi har köpt USA:s största och ledande kedja för förskolor, Bright Horizon Family Solutions. Bolaget driver 1094 förskolor och majoriteten av skolorna finns i USA, Storbritannien och Nederländerna. De driver också förskolor i Kanada och Indien men de är betydligt färre till antalet. Bright Horizon har också verksamhet i form av familjestöd och utbildningsrådgivning, men förskoleverksamheten är den största delen och utgör 82 procent av omsättningen. I Sverige är det i huvudsak kommunerna som sörjer för förskoleplats åt våra barn medan i USA och Storbritannien får barnomsorgen betalas med privata pengar. Bright Horizon har en lång historik och har drivit förskolor i mer än 30 år och de har ingen större konkurrent varken i USA eller i Storbritannien. Bright Horizons förskolor drivs i ett samarbete med stora internationella bolag som erbjuder förskoleplatser till bolagets anställdas barn som en förmån. I slutet av 2019 hade Bright Horizon avtal med 1150 olika bolag. Exempel på bolag som de har avtal med är Microsoft, Amgen, Pepsi, Toyota, Pfizer och Johnsson & Johnsson.

Vårt investeringscase bygger på att barnomsorg är något som internationella storföretag måste erbjuda sina anställda för att de ska kunna fokusera på jobbet och leverera toppresultat. Idag är arbetslösheten i USA 13,3 procent och i Storbritannien 7,8 procent och vi ser att arbetslösheten kommer att sjunka till lägre nivåer under en 12–18 månaders period. I takt med att arbetslösheten faller kommer Bright Horizon öppna fler förskolor och intäkter kommer tillbaka till historiska nivåer. Vi gör också bedömningen att några av konkurrenterna har blivit utslagna vilket gör att Bright Horizon har färre aktörer att konkurrera mot. Under coronakrisen har vi sett i andra branscher att de starka bolagen med en bra affärsmodell blir starkare medan de svaga slås ut eller tappar omsättning.

Vi bedömer det högst sannolikt att Bright Horizon också kommer att fortsätta göra förvärv. Utgår vi från historiken lär det bli mest förvärv i USA och Storbritannien de kommande åren.


Bright Horizon Family Solution har en 30 procents uppsida till historiska kurser. Källa: Bloomberg.

Vi räknar med en 30 procents uppsida i Bright Horizon när arbetslösheten faller. Oftast har marknaden rätt men i det här fallet tycker vi att marknaden har fel eftersom behovet av barnomsorg underskattas. Det borde finnas en relativt stor sannolikhet att kursen kommer att komma tillbaka till något som påminner om historiska kurser som bolaget handlades till innan coronakrisen.

Författare

Henrik Milton
Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01