Förvaltarkommentar Coeli Global Opportunities augusti 2023

Coeli Global Opportunities steg med 6,10 % under augusti, vilket summerar årets avkastning till 24,8%. Den starka utvecklingen under månaden förklaras av att några av våra innehav kom med fina rapporter som verkligen belönades av aktiemarknaden.

Modine Manufacturing 

Modine Manufacturing rapporterade sitt första kvartal den 2:a augusti. En riktigt trevlig rapport där man fick se frukten av deras hårda arbete med att förbättra tillväxten och marginalen. Omsättningen steg med 15 % och marginalen gick från 8 % till 13 % (Q1 2022 till Q1 2023), vilket fick justerad EBITDA att öka med hela 91 %.

Tack vare den starka trend bolaget nu befinner sig i, valde Modine efter bara ett kvartal, att höja sin guidning för helåret med 6-11 % när det gäller försäljning och 32-39% för justerad EBITDA. Med tanke på att deras verksamhet mot datacenter väntas växa 60-70 % och ”Advanced Solutions” med 25-35 %, ser vi verkligen fram emot vad bolaget kan leverera framöver.

Sterling Infrastructure

Under månaden levererade Sterling Infrastructure ytterligare en stark rapport. Bolaget har genomgått en transformation där man gått mot att erbjuda mer nischade produkter med högre marginaler. Samtliga tre affärsområden, E-infrastruktur, transport och bygg, ökade sin omsättning och marginaler kraftigt. Bolaget kommunicerade också att man ser god tillväxtpotential för resten av året.

USA genomgår en infrastrukturboom och Sterling har gjort ett utmärkt jobb med att dra nytta av denna, samtidigt som man har lyckats transformera verksamheten och gå mot projekt med högre marginaler.

Förändringar under månaden

Vi sålde vår position i Autonation efter att bolaget gått starkt en tid och därmed fått en mer rimlig värdering. Vi tog in två nya innehav i form av Stellantis och Elmos Semiconductor.

 Sammanfattning

Hittills i år har våra investeringsuppslag i stort sett fungerat som förväntat och det ska bli intressant att se vad våra nya innehav kan leverera. Fonden har haft en stark utveckling under 2023 och vi ser fortsatt positivt på resten av året.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.