Förvaltarkommentar Coeli Global Opportunities mars 2024

Coeli Global Opportunities steg med 3,53% i mars, vilket summerar årets avkastning till 5,97%. Q1 2024 som helhet summeras som positivt trots viss volatilitet kring en del av bolagens rapporter.

Ni som följt Coeli Global en tid känner säkerligen till vår filosofi kring Champions och Special Situation. I denna fond har vi ett lite större fokus på Special Situations, bolag där vi anser att marknaden missförstår bolagets nuvarande situation och därför har en mer pessimistisk syn än vad som är motiverat.

Detta kortsiktiga tänk hos marknaden gör att det uppstår lägen där man i princip kan köpa en Champion till en låg värdering. Vi kan alltså köpa kvalitetsbolag till en låg värdering tack vara att marknaden är för pessimistisk kring “problem” som är övergående för bolaget.

Nedan ser du exempel på två Special Situations i fonden. 

Mortgage Advice Bureau (MAB)
MAB är ett kvalitetsbolag som blev negativt påverkade av den “Mini Budget” kris som inträffade i UK 2022 och skapade likviditetsproblem för staten. Konsekvensen för aktiekursen blev att den sjönk från cirka £14 till £5. Krisen löstes dock snabbt och förtroendet för MAB återvände. Bolaget kom nyligen med sin senaste rapport som visade på en stark återhämtning av resultatet. Vi fick alltså möjligheten att köpa ett kvalitetsbolag runt 6 £ på grund av att marknaden överreagerade under en kortare period.   

Stellantis
Stellantis (tidigare Fiat Chrysler/Peugeot) är en lågt värderad och välskött biltillverkare. Vissa biltillverkare har svag lönsamhet, dålig balansräkning och ett svagt kassaflöde. Stellantis är inte ett av dessa bolag. Bolaget har över 20 miljarder EUR i nettokassa, har en av de högsta EBIT-marginalerna i industrin, gör återköp av aktier och delar ut pengar till aktieägarna. I tillägg till detta så handlas bolaget till P/E 4.

I dagens samhälle med stort fokus på teknikbolag så kanske inte en biltillverkare låter som en så spännande investering. Det intressanta är dock att om du investerat i Stellantis 2013 så hade du haft en bättre avkastning än Microsoft, Apple, Amazon och S&P500. Inte dåligt för ett bolag som idag handlas till P/E 4.

Coeli Global har bytt namn till Brock Milton Capital

Vi passar också på att nämna att vårt förvaltningsbolag har bytt namn till Brock Milton Capital. Bolagsnamnet är kopplat till grundarna, Andreas Brock och Henrik Milton, vilket signalerar ett starkt åttaganande, igenkänning och långsiktighet.

Vi tackar för förtroendet att få förvalta ert kapital.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Christopher Wright

Analytiker

Christopher Wright

AnalytikerVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.