Förvaltarkommentar Coeli Global Opportunities februari 2024

Avkastningen för Coeli Global Opportunities var 1,87 % vilket innebär att årets avkastning hittills är 1,87 %.

Ännu en rapportsäsong börjar gå mot sitt slut och överlag är vi väldigt nöjda med rapporterna, framförallt de från Stellantis, Elmos Semiconductor och Modine Manufacturing.

Vi allokerar om från fastigheter till nya innehav

Den räntehöjningscykel marknaden befunnit sig i en tid har haft en stor effekt på fastighetsmarknaden och pressat i princip alla aktier i sektorn. Detta gjorde att vi investerade i Balder under förra året, till vad vi ansåg, en väldigt attraktiv värdering. I takt med att fastighetssektorn återhämtat sig har Balders aktiekurs haft en fin utveckling och innehavet har varit en god bidragsgivare till fondens avkastning. Då värderingen på Balder börjat närma sig mer normala nivåer så minskar vi vår exponering i aktien och tar ner den från våra tre största innehav.

I februari köpte vi tre nya innehav till fonden: YouGov PLC, Legacy Housing Corporation och Enghouse Systems.

YouGov – En champion på bolagsdata

Om du är ett stort företag som behöver information och förståelse för hur din produkt uppfattas eller hur den säljs, måste du vända dig till ett företag som YouGov som kan tillhandahålla denna information åt dig.

YouGov är en global leverantör av marknadsinformation till stora kunder som Facebook, Unilever, Samsung etc.
YouGov har årligen växt sitt fira kassaflöde per aktie med 27 % sedan 2011, och vi ser potential hos bolaget att fortsätta med denna fina tillväxt framöver.

Legacy Housing Corporation – En champion på husmarknaden
Den typiska affärsmodellen för att sälja hus i USA är att köpta en bit mark och bygga ett större hus på marken som finansieras av banken. Legacy Housing arbetar annorlunda då man säljer små, massproducerade hus som man själva erbjuder finansiering för.

 Berkshire Hathways Clayton Homes är störst på denna Marknad med 50 % i marknadsandel. Legacy Housing har dock seglat upp som en stark konkurrent då man framför allt fokuserar på områden med hög tillväxt så som Texas och andra sydlig delstater i USA. Bolagets grundare äger mer än 50 % av bolaget och resan man gjort de senaste 18 åren har varit imponerade. Deras equity har växt mer 46 % årligen och är nu värt 430 miljoner USD.

Enghouse Systems – En kanadensisk serieförvärvare
Att agera serieförvärvare har varit en vanlig tillväxtstrategi i många år, framför allt i det lågränteklimat marknaden befunnit sig i. Det är dock så att själva värdeskapandet dessa serieförvärvare åstadkommit i stort har varit mediokert. Enghouse Systems är dock ett undantag. Bolaget grundades av Steve Sadler som fortfarande driver bolaget. Steve äger 11,5 % av aktierna och har skapat stora värden för Enghouse genom att förvärva och förädla mjukvarubolag. I stället för att fastna i fällan att förvärva bolag som är fast i en verksamhet med hög kostnadsbas och lågt kassaflöde så har Steve haft fullt fokus på att förbättra lönsamheten och kassagenereringen vilket skapat fin avkastning åt aktieägarna över tid.

Det ska bli väldigt intressant att följa hur marknaden utvecklas under resten av 2024. Vi har en pipeline med flera intressanta idéer att eventuellt ta in i portföljen framöver.

Vi tackar för förtroendet att förvalta ert kapital.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Christopher Wright

Analytiker

Christopher Wright

AnalytikerVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.