Förvaltarkommentar Coeli Global Opportunities mars 2023

Fondens utveckling

Under mars sjönk Coeli Global Opportunities med 3,61 %. Under månaden har det varit mycket oro i banksektorn i Europa och USA som också har påverkat problemfria banker. Den schweiziska banken Credit Suisse togs över av UBS och i USA var Silicon Valley Bank, Signature Bank och First Republic Bank inblandade i svårigheter. Detta satte press på aktiekurserna i hela banksektorn och däribland fondens innehav i den franska banken Société Générale.

Fondens positionering och marknadstro framåt

Låt oss titta närmare på några av fondens innehav.

AutoNation: Även om AutoNation relativt nyligen rapporterat det bästa kvartalet i företagets historia och bland annat köpt tillbaka 10 % av sina aktier under kvartalet, var bolaget inte immun mot oron som startade i banksektorn i USA. Denna oro härrör från att AutoNations kunders är beroende av lånefinansiering för att köpa en bil. Det är dock så att en betydande del av denna finansiering kommer från OEM-biltillverkare/välkapitaliserade storbanker. Efter att ha varit i kontakt med ledning och konkurrenter var kommentarerna generellt sett positiva och vi ser denna tillbakagång som en möjlighet för bolaget att använda sitt stora återköpsbemyndigande för att fortsätta återköpa aktier.

Sterling Infrastructure: Sterling kom in med ett starkt helårsresultat som var i linje med våra förväntningar där vinst per aktie ökade med hela 50 %. Detta Texasbaserade byggföretag fortsatte att växa kraftigt inom e-infrastruktur vilket kommer förbättra bolagets marginalprofil. Efter att nyligen besökt Texas (ett separat inlägg om resan kommer på bloggen), återvände vi hem med en mycket positiv känsla. Det sprudlar verkligen i de södra delstaterna i USA, förstärkta av trenden med homeshoring, fortsatt tillväxt av nya datacenter och lager. Aktien handlas till PE 10x och företaget har en stark balansräkning med 200 MUSD i kassan som kan användas för att ytterligare konsolidera marknaden.

Technoprobe. Vårt italienska halvledarbolag rapporterade ett stabilt resultat för fjärde kvartalet i slutet av februari . Aktien reagerade dock negativt på rapporten då bolaget guidade för ett svagare 2023, tillfälligt påverkat av lägre konsumtion av bland annat hemelektronik, som en konsekvens av ett tuffare ekonomiskt klimat. Vår uppfattning är att bolaget handlas till en rimlig värdering, med 10 % av börsvärdet i kassa, tillgängligt för potentiella förvärv och en attraktiv långsiktig tillväxtprofil.

Då vi fortsatt får data från USA som indikerar att momentum i inflationstakten mattas av så tror vi att FED börjar närma sig slutet på räntehöjningscykeln. Detta borde få marknaden att fokusera fullt ut på det bolagen faktiskt levererar och lägga makro åt sidan för en stund. En tendens vi sett under inledningen av året och något vi som stockpickers välkomnar.

Vi ser fram emot att följa våra bolag under den kommande rapportperioden. Sammantaget är vi medvetna om riskerna i ekonomin och vi håller ett extra öga på vad våra bolag levererar.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.