Förvaltarkommentar Coeli Global Select juni 2022

Juni månad var återigen en tuff period för aktier i stort. Flera centralbanker höjde räntorna och satte press på aktiemarknaderna. Under juni minskade globalfonden med 7,26 procent i värde vilket var 3,04 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Om vi tittar på de långa inflations- och räntegraferna tror vi att marknaden börjar närma sig någon form av botten. En annan datapunkt som visar att vi kan vara nära en botten är att värderingarna på de viktigaste aktieindexen är relativt attraktiva. Just nu handlas S&P 500 till 15x vinsten för 2023 och NASDAQ till 20x vinsten för 2023. Vi går nu in i en intressant rapportperiod som vi hoppas ska särskilja de bra bolagen (Champions) från de dåliga.

De aktier som gick starkast under månaden var United Health, Estée Lauder och Zoetis. På den negativa sidan så finner vi PagSeguro, HCA Healthcare samt ASML.

I början av juni var vi på William Blairs aktiekonferens i Chicago där vi träffade många spännande amerikanska bolag. Vi hade bland annat ett intressant möte med S&P Global som är ett innehav i globalfonden. Här kan du läsa mer om bolaget på vår blogg.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

I förra månadsbrevet (maj) gjorde vi en utläggning om var inflationen har kommit från, Coronapandemin samt kriget mellan Ryssland och Ukraina. Det vi ser nu är att aktiemarknaderna reagerar på att centralbankerna börjar höja styrräntorna för att stävja den höga inflationen. Vår egen Riksbank höjde nyligen reporäntan med 0,5 procentenheter och Federal Reserve höjde fed funds target rate med 0,75 procentenheter. Ni som följer våra månadsbrev och bloggen vet att om räntorna stiger blir det oftast negativt för aktiekurserna. Centralbankerna kommer fortsätta höja räntan till dess att man ser att inflationen mattas av. Under tiden kan vi få uppleva en recession vilket innebär att man har negativ BNP-tillväxt i två kvartal efter varandra. Att vi har gått igenom en recession behöver inte betyda något negativt för aktiemarknaden utan snarare tvärt om. Det aktiemarknaden räknar med då är att centralbankerna behöver sänka styrräntorna (eller sluta höja) för att stimulera ekonomin och det brukar aktiemarknaderna gilla.

För att lära er mer om hur värderingen på bolag kan påverkas av en ränteuppgång rekommenderar vi att ni läser vårt senaste blogginlägg om Nvidia.

Vi går nu in i en spännande rapportperiod där vi ska ta pulsen på bolagen i portföljen. Vår analys visar att de bolag som vi i huvudsak äger har en stark affärsmodell och produkter med stor efterfrågan vilket gör att de bör klara sig bra även i dåliga tider. Även om det finns vissa bolag på aktiemarknaden som har det jobbigt just nu, exempelvis fastighetsbolagen, så finns det andra bolag som det går bra för. Tre exempel på bolag i globalfonden som gynnas av det höga resandet är Estée Lauder, Lóreal och Mastercard. Estée Lauder och Lóreal får sälja mer kosmetika på flygplatsen medan Mastercard tar hand om betalningen.

Förändringar i portföljen

Under juni månad investerade vi i två nya bolag, MSCI och Atlas Copco. Atlas Copco är den ledande kompressortillverkaren i världen och MSCI är verksamma inom finansindustrin. MSCI är bland annat leverantör av fondens jämförelseindex MSCI AC World Index. Bolaget satsar nu också på att bli ledande inom ESG-information till finansmarknadens aktörer. De bolag vi sålde för att lämna plats åt våra två nya Champions var Intercontinental Exchange och Carrier. Vi brukar uppgradera kvalitén på portföljen efter större nedgångar för att ge er andelsägare en ännu starkare portfölj.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Global Select är nu positionerat för en rapportperiod som ska gynna bolag som rider på sekulära trender och har ”pricing power”. Vi har ökat vikterna i våra 15 största innehav med bäst momentum i sin affärsmodell och som kan tjäna pengar trots att vi genomgår en period med svagare tillväxt och högre inflation än normalt.

Nyheter

Vi har startat en ny fond, Coeli Global Small Cap Select, som är en global småbolagsfond. Vi använder samma investeringsprocess för denna fond som för Coeli Global Select. Målet med småbolagsfonden är att vi ska skapa en hög positiv avkastning till er andelsägare och medverka till en hållbar utveckling av vår värld.

→ Mer information om fonden hittar du här.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK-7,26%-20,41%29,84%138,16%
Jämförelseindex-4,22%-9,75%31,66%121,32%


Förvaltarkommentar Coeli Global Select juni 2022

Förvaltarkommentar Coeli Global Select juni 2022-

Förvaltarkommentar Coeli Global Select juni 2022--

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.