Förvaltarkommentar Coeli Global Select maj 2021

Avkastningen för Coeli Global Select under maj månad var 0,62 procent, vilket var 1,06 procent bättre än vårt jämförelseindex. Våra tre bästa aktier under månaden var adidas, Traton och Beijer Ref., medan bolagen med sämst avkastning var Mastercard, Vonovia och Amazon. Två bolag som lämnade starka rapporter var PayPal och Nvidia. PayPal hade det starkaste kvartalet någonsin med en tillväxt i årstakt på 29 procent. Nvidas tillväxt i omsättning landade på hela 84 procent i årstakt drivet av en stark tillväxt i Gaming och Datacenter. Under månaden aviserade Vonovia förvärvet av Deutsche Wohnen vilket blev ett sänke för aktiekursen. Vill ni läsa mer om PayPal har vi nyligen publicerat ett blogginlägg på vår hemsida. 

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Trots att inflationssiffran i april från USA var hög har det haft en liten påverkan på den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan som nu hovrar runt 1,6 procent. Räntan har kommit upp från sin bottennotering, cirka 0,5 procent i juni förra året och vi tror att den nu har hittat ett jämnviktsläge. Detta gynnar till exempel teknologibolag som handlar på högre värderingar än cykliska aktier.

Vi kan med glädje notera att fler länder börjar öppna upp i och med ökningen av andelen vaccinerade, vilket kommer gynna resebranschen och konsumtionen. Estee Lauder, L’Oréal, adidas, Renault, Fiserv och Mastercard är några av de bolag i vår globalfond som kommer dra nytta av de minskade restriktionerna.

Vi tror också att det så kallade ”value-racet” (uppgång i cykliska aktier) är över för denna gång, eftersom de flesta cykliska aktier handlar på historiskt höga kurser och värderingar. De flesta aktiekurserna har nu diskonterat att bolagens omsättning kommer att återkomma till normala nivåer. Det finns också en positiv kostnadseffekt i aktiekursen då många cykliska bolag har varit tvungna att se över sina kostnader vilket har påverkat aktiekurserna positivt.

Förändringar i portföljen med kort motivering

Under maj månad gjordes inga förändringar i globalfonden.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Den senaste tiden har vi haft möten med tre av våra special situations-aktier Traton, Carrier och John Deere. Mötet med Traton bekräftade vår investeringshypotes att lastbilstillverkaren är lågt värderad. I mötet med Carrier fick vi återigen en bekräftelse på att bolaget borde handla på en högre multipel (P/E-tal) än vad det gör idag. John Deere berättade att de höjer priserna på sina traktorer och att man satsar på att digitalisera jordbruket med en molnlösning för bönderna. Detta handlar dock inte om att det ska regna på grödorna, utan att bönderna ska kunna ladda upp data mot en databas i molnet. Vi tror att det är våra bolag i Emerging Markets, Special Situations och Global Tech som kommer lämna det bästa bidraget till avkastningen de kommande månaderna. Vi har en bra mix mellan stabila tillväxtbolag och billigare cykliska bolag.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK0,62%8,61%47,81%152,05%
Jämförelseindex-0,44%11,81%38,73%110,36%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.