Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Select maj 2021

Avkastningen för Coeli Global Select under maj månad var 0,62 procent, vilket var 1,06 procent bättre än vårt jämförelseindex. Våra tre bästa aktier under månaden var adidas, Traton och Beijer Ref., medan bolagen med sämst avkastning var Mastercard, Vonovia och Amazon. Två bolag som lämnade starka rapporter var PayPal och Nvidia. PayPal hade det starkaste kvartalet någonsin med en tillväxt i årstakt på 29 procent. Nvidas tillväxt i omsättning landade på hela 84 procent i årstakt drivet av en stark tillväxt i Gaming och Datacenter. Under månaden aviserade Vonovia förvärvet av Deutsche Wohnen vilket blev ett sänke för aktiekursen. Vill ni läsa mer om PayPal har vi nyligen publicerat ett blogginlägg på vår hemsida. 

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Trots att inflationssiffran i april från USA var hög har det haft en liten påverkan på den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan som nu hovrar runt 1,6 procent. Räntan har kommit upp från sin bottennotering, cirka 0,5 procent i juni förra året och vi tror att den nu har hittat ett jämnviktsläge. Detta gynnar till exempel teknologibolag som handlar på högre värderingar än cykliska aktier.

Vi kan med glädje notera att fler länder börjar öppna upp i och med ökningen av andelen vaccinerade, vilket kommer gynna resebranschen och konsumtionen. Estee Lauder, L’Oréal, adidas, Renault, Fiserv och Mastercard är några av de bolag i vår globalfond som kommer dra nytta av de minskade restriktionerna.

Vi tror också att det så kallade ”value-racet” (uppgång i cykliska aktier) är över för denna gång, eftersom de flesta cykliska aktier handlar på historiskt höga kurser och värderingar. De flesta aktiekurserna har nu diskonterat att bolagens omsättning kommer att återkomma till normala nivåer. Det finns också en positiv kostnadseffekt i aktiekursen då många cykliska bolag har varit tvungna att se över sina kostnader vilket har påverkat aktiekurserna positivt.

Förändringar i portföljen med kort motivering

Under maj månad gjordes inga förändringar i globalfonden.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Den senaste tiden har vi haft möten med tre av våra special situations-aktier Traton, Carrier och John Deere. Mötet med Traton bekräftade vår investeringshypotes att lastbilstillverkaren är lågt värderad. I mötet med Carrier fick vi återigen en bekräftelse på att bolaget borde handla på en högre multipel (P/E-tal) än vad det gör idag. John Deere berättade att de höjer priserna på sina traktorer och att man satsar på att digitalisera jordbruket med en molnlösning för bönderna. Detta handlar dock inte om att det ska regna på grödorna, utan att bönderna ska kunna ladda upp data mot en databas i molnet. Vi tror att det är våra bolag i Emerging Markets, Special Situations och Global Tech som kommer lämna det bästa bidraget till avkastningen de kommande månaderna. Vi har en bra mix mellan stabila tillväxtbolag och billigare cykliska bolag.

Coeli Global Select

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Select – R SEK 0,62% 8,61% 47,81% 152,05%
Jämförelseindex -0,44% 11,81% 38,73% 110,36%

USA

USA57.9%

Tyskland

Tyskland8.4%

Sverige

Sverige5.7%

Nederländerna

Nederländerna5.2%

Brasilien

Brasilien4.9%

Indien

Indien4.7%

Frankrike

Frankrike4.4%

Övrigt

Övrigt8.8%
0%20%40%60%80%100%

Teknik

Teknik27.0%

Konsument, stabil

Konsument, stabil21.9%

Industri

Industri18.7%

Finans

Finans14.6%

Konsument, cyklisk

Konsument, cyklisk9.2%

Fastigheter

Fastigheter5.7%

Kommunikation

Kommunikation2.8%

Övrigt

Övrigt0.0%
0%20%40%60%80%100%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Select

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %
Riskgrad 5 av 7
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World
NTR $ i SEK
Största innehav (%)
MICROSOFT CORP. 4,2%
CARRIER GLOBAL CORPORATION 3,9%
HCA HEALTHCARE INC 3,8%
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,8%
SIKA LTD 3,7%

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om Coeli Global Select

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.