Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv december 2019

Bra slut på året! Den stora bilden är att vi hade ett riktigt bra 2019, där fonden ökade med 35 procent under årets gång, vilket var 1,7 procent bättre än vårt jämförelseindex. Fondens strategi är att äga världens finaste bolag, och även i år kunde vi se hur lyckad en sådan strategi är. Det känns inte bara bra i magen att äga fina företag, det är även bra för plånboken!

December specifikt var också en bra månad för oss där fonden ökade med 1,33 procent vilket var 0,25 procent bättre än vårt jämförelseindex. Vårt relativt nya innehav Teamviewer ökade med över 20 procent under månadens gång och även Beijer Ref samt SIKA bidrog mycket positivt till månadens utveckling. På den sämre sidan så gick kapitalanskaffningen dåligt för vår indiska bank, Yes Bank. Vi lyckades sälja av en stor del av innehavet i början av månaden när aktiekursen fortfarande var hög och den dåliga utvecklingen kostade oss således en begränsad 0,3 procent av fondens andelsvärde.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Världen går nu in i ett jämviktsläge, det blir varken mycket bättre eller mycket sämre. Det viktigaste är att privatkonsumtionen (som kan uppgå till 70-80 procent av en ekonomi) fortsätter att må mycket bra vilket håller igång maskineriet. Vi känner oss marginellt lite mer positiva än vad vi gjort de senaste månaderna och skulle inte bli förvånade om en hel del cykliska företag faktiskt kan visa upp lite vinstökningar det här året. Våra cykliska innehav SIKA, IMCD och TSMC kommer vara stora vinnare ifall det sker, för att inte tala om vår special situations aktie Sterling Construction.

Förändringar i portföljen

Under månaden sålde vi av Yes Bank och gick in i amerikanska Martin Marietta (MLM), ett bolag som vi ägde mellan 2014-2018 och som nu är tillbaka i vår fond. Martin Marietta är USA ledande bolag inom krossad sten och grus, en industri som kanske låter som väldigt tråkig och basic, men lita på oss, den generar stora vinster. De senaste fyra åren har vinsten dubblerats för MLM och för 2020 så bedömer vi att vinsten lätt kan öka med 20 procent till och aktiekursen med ungefär detsamma. I vår fond har vi nästan hälften av våra investeringar i USA och vill ni läsa mer om varför vi gillar amerikanska aktier så mycket vill vi tipsa om att läsa vårt senaste blogginlägg på coeli.se/global.

Fondens positionering

Vår fond är fullproppad med världens finaste bolag och det är med stor förväntan som vi nu  går in i 2020. Rapportsäsongen startar om ett par dagar och det kommer bli en spännande och rolig period. Mer om det i nästa månadsbrev!

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK1,33%35,00%50,03%102,18%
Jämförelseindex1,08%33,32%46,29%84,12%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.