Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv december 2020

14,8 procent i avkastning blev facit när vi nu ser tillbaka på 2020. Det är helt i linje med vad vi förväntade oss när året inleddes och vi är stolta över att ha uppnått det målet trots allt som hände. För december månad specifikt blev avkastningen ganska exakt 2 procent, vilket var 1,4 procent bättre än vårt jämförelseindex. De som bidrog mest till detta var aktier som adidas och Pagseguro, medan de som gick svagt inkluderar Fiserv och Thermo Fisher. Extra roligt är att fonden fortsätter slå nya all time high, vilket är glädjande för då vet vi att ni andelsägare har tjänat pengar oavsett när ni investerade i fonden.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?
Brexit och coronakrisen har dominerat nyheterna men är inte de trender som är av högsta vikt när vi blickar framåt. Betydligt större är exempelvis det snabbt accelererande globala teknologikrig vi just nu befinner oss i. I boken ”Samsung Rising” kan man läsa att företagets ordförande redan 1993 förutspådde att när det kalla kriget försvann skulle ett nytt krig börja, det tekniska kriget, ett kallt och hårt krig. Det sker nu dagligen via cyberattacker, handelskonflikter och mängder av företagsförvärv inom teknologi av kinesiska och amerikanska bolag. En annan stor trend som har påverkat världen i årtionden är den gradvisa sänkningen av räntorna världen över, som skett dels som svar på den svaga inflationen, dels som svar på det enorma kapital som skapas. Båda dessa trender fortsätter dominera världens börser. Vårt jobb är att översätta dem till aktieval inom fonden och se till att trenderna jobbar med oss, inte mot oss.

Förändringar i portföljen med kort motivering
Under december månad gjorde vi två portföljförändringar. Bland våra svenska innehav sålde vi av fettillverkaren AAK och investerade i stället i småländska IT-företaget Fortnox, som byggt upp ett fantastiskt redovisningsprogram som troligen en hel del av er som driver företag känner till. Den andra förändringen är att vi sålt av vårt australiensiska kontorsfastighetsbolag Dexus, ett fint företag som säkert kommer klara coronakrisen fortsatt väl, men vars aktie troligen kommer stå stilla ett tag till. Istället investerade vi de pengarna i en ny special situation aktie, nämligen franska Renault. Renault har fått in en ny företagsledning och kommer under 2021 genomgå ett ordentligt kostnadsbesparingsprogram samt ompositionering av sin produktportfölj. En special situation aktie likt Renault kommer ofta med både högre upp- och nedsida, men vår bedömning är att om de här omstruktureringsaktiviteterna bara delvis lyckas, så har aktien en attraktiv 50-100 procent uppsida under kommande ett till två år.

Fondens positionering – marknadstro framåt
Vi vågar sticka ut hakan och påstå att vi aldrig har haft en så bra portfölj som nu och inte heller så många nya investeringsidéer som i nuläget. Vår förhoppning är att få möjlighet att komma ut och besöka våra företag på plats snart igen. Vi gjorde över 100 företagsinteraktioner under 2020 och målet är att göra bra många fler under 2021. Nu kör vi!

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK1,99%14,78%47,42%132,07%
Jämförelseindex0,63%2,18%33,95%88,13%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.