Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv januari 2021

Januari bjöd på stora marknadsrörelser med relativt stora förändringar i aktiekurserna. Coeli Global Selektivs utveckling under månaden blev -0,94 procent, vilket var 2,19 procent sämre än vårt jämförelseindex. Utvecklingen är trots det hanterbar på grund av 2020 års mycket starka avkastning för fonden. Thermo Fisher, ASML, TSMC och John Deere var de bolag som bidrog mest positivt under januari, medan bolagen som gick svagare var Global Payment, Fiserv, adidas och Pagseguro. Femton av våra bolag har nu rapporterat och de starkaste rapporterna hittar vi inom teknologi, halvledarsektorn och hälsovård. Vi noterar att det finns en brist på halvledare i världen, framförallt i bilindustrin, vilket gynnar våra innehav inom halvledarindustrin.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?
Vi välkomnar Joe Biden som ny president i USA och gläds åt att världens största ekonomi nu återupptar sitt deltagande i olika miljösamarbeten. Vår globalfond påverkas positivt av finansministern Janet Yellens förslag på stimulanspaket på 1900 miljarder dollar, vilket är ett kraftfullt agerande av USA för att förhindra att landet hamnar i recession, samt även av hennes uttalande om att hon är positiv till en svagare dollar för att gynna USA:s export. Världens ekonomier bör också få sig en rejäl skjuts framåt nu när covid-vaccineringen kommit igång i större skala, vilket innebär omstart och återhämtning för många länder.

Ett fenomen som varit aktuellt, som framförallt har drabbat amerikanska hedgefonder, är att icke professionella aktietraders har gaddat ihop sig på det amerikanska internetforumet Reddit och sedan synkront köpt aktier i bolag som varit kraftigt blankade av hedgefonder. Resultatet för hedgefonderna har blivit en så kallad ”short-squeeze”, vilket innebär att aktiekurserna i de blankade bolagen stiger kraftigt då hedgefonderna köper tillbaka aktierna för att täcka sina kortpositioner. När det finns ett begränsat utbud av aktier till salu och många köpare stiger aktiekursen kraftigt, vilket kan resultera i stora aktiekursrörelser på kort tid. Två bolag vars aktier har varit föremål för dessa aktioner är amerikanska Gamestop och finska Nokia, där blankarna har fått betala dyrt för sina kortpositioner. Detta är dock inget som skulle drabba Coeli Global Selektiv, eftersom vi aldrig blankar aktier.

Förändringar i portföljen med kort motivering
Under januari månad sålde vi en av våra special situation aktier JPMorgan Chase efter en uppgång på cirka 25 procent. I stället köpte vi halvledartillverkaren Intel, som också hamnar i kategorin special situation då vi ser en 50 procent uppsida på 12–18 månader. Aktien handlas till 13x vinsten och vi tycker den är för billig givet att det råder brist på halvledare i världen samt att det endast är ett fåtal bolag som klarar av att tillverka de mest avancerade halvledarna. Vår bedömning är att Intel åtminstone borde ha en värdering på P/E-tal 20, vilket ger uppsida på 50 procent. Att addera till detta case är att Intel också genomgår ett förändringsprogram som kommer göra dem ännu vassare och lönsammare.

Vi har sålt två champions, Visa och Global Payment, för att ge plats åt nya championaktien Paypal, ett av världens största betalningsbolag inom e-handel och betalningar via internet. Paypal är högintressant som ny konkurrent till Klarna, samt att de nu erbjuder förvaring och handel med bitcoin.

Fondens positionering – marknadstro framåt
Vi ser en god balans i fonden mellan våra champions som är pålitliga tillväxtbolag och våra special situations, bolag som står inför en positiv förändring med hög vinstpotential. Vi är fantastiskt nöjda med det starka börsåret 2020 och går nu in i 2021 med Coeli Global Selektiv fortsatt positionerad med en spännande och högkvalitativ mix av världens finaste bolag.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK-0,94%-0,94%43,96%129,89%
Jämförelseindex1,25%1,25%33,25%90,49%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.