Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv januari 2021

Januari bjöd på stora marknadsrörelser med relativt stora förändringar i aktiekurserna. Coeli Global Selektivs utveckling under månaden blev -0,94 procent, vilket var 2,19 procent sämre än vårt jämförelseindex. Utvecklingen är trots det hanterbar på grund av 2020 års mycket starka avkastning för fonden. Thermo Fisher, ASML, TSMC och John Deere var de bolag som bidrog mest positivt under januari, medan bolagen som gick svagare var Global Payment, Fiserv, adidas och Pagseguro. Femton av våra bolag har nu rapporterat och de starkaste rapporterna hittar vi inom teknologi, halvledarsektorn och hälsovård. Vi noterar att det finns en brist på halvledare i världen, framförallt i bilindustrin, vilket gynnar våra innehav inom halvledarindustrin.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?
Vi välkomnar Joe Biden som ny president i USA och gläds åt att världens största ekonomi nu återupptar sitt deltagande i olika miljösamarbeten. Vår globalfond påverkas positivt av finansministern Janet Yellens förslag på stimulanspaket på 1900 miljarder dollar, vilket är ett kraftfullt agerande av USA för att förhindra att landet hamnar i recession, samt även av hennes uttalande om att hon är positiv till en svagare dollar för att gynna USA:s export. Världens ekonomier bör också få sig en rejäl skjuts framåt nu när covid-vaccineringen kommit igång i större skala, vilket innebär omstart och återhämtning för många länder.

Ett fenomen som varit aktuellt, som framförallt har drabbat amerikanska hedgefonder, är att icke professionella aktietraders har gaddat ihop sig på det amerikanska internetforumet Reddit och sedan synkront köpt aktier i bolag som varit kraftigt blankade av hedgefonder. Resultatet för hedgefonderna har blivit en så kallad ”short-squeeze”, vilket innebär att aktiekurserna i de blankade bolagen stiger kraftigt då hedgefonderna köper tillbaka aktierna för att täcka sina kortpositioner. När det finns ett begränsat utbud av aktier till salu och många köpare stiger aktiekursen kraftigt, vilket kan resultera i stora aktiekursrörelser på kort tid. Två bolag vars aktier har varit föremål för dessa aktioner är amerikanska Gamestop och finska Nokia, där blankarna har fått betala dyrt för sina kortpositioner. Detta är dock inget som skulle drabba Coeli Global Selektiv, eftersom vi aldrig blankar aktier.

Förändringar i portföljen med kort motivering
Under januari månad sålde vi en av våra special situation aktier JPMorgan Chase efter en uppgång på cirka 25 procent. I stället köpte vi halvledartillverkaren Intel, som också hamnar i kategorin special situation då vi ser en 50 procent uppsida på 12–18 månader. Aktien handlas till 13x vinsten och vi tycker den är för billig givet att det råder brist på halvledare i världen samt att det endast är ett fåtal bolag som klarar av att tillverka de mest avancerade halvledarna. Vår bedömning är att Intel åtminstone borde ha en värdering på P/E-tal 20, vilket ger uppsida på 50 procent. Att addera till detta case är att Intel också genomgår ett förändringsprogram som kommer göra dem ännu vassare och lönsammare.

Vi har sålt två champions, Visa och Global Payment, för att ge plats åt nya championaktien Paypal, ett av världens största betalningsbolag inom e-handel och betalningar via internet. Paypal är högintressant som ny konkurrent till Klarna, samt att de nu erbjuder förvaring och handel med bitcoin.

Fondens positionering – marknadstro framåt
Vi ser en god balans i fonden mellan våra champions som är pålitliga tillväxtbolag och våra special situations, bolag som står inför en positiv förändring med hög vinstpotential. Vi är fantastiskt nöjda med det starka börsåret 2020 och går nu in i 2021 med Coeli Global Selektiv fortsatt positionerad med en spännande och högkvalitativ mix av världens finaste bolag.

Coeli Global Selektiv

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Selektiv – R SEK -0,94% -0,94% 43,96% 129,89%
Jämförelseindex 1,25% 1,25% 33,25% 90,49%

USA

USA57.5%

Tyskland

Tyskland7.4%

Frankrike

Frankrike5.3%

Nederländerna

Nederländerna5.0%

Indien

Indien4.8%

Brasilien

Brasilien4.1%

Sverige

Sverige3.9%

Övrigt

Övrigt11.98%
0%20%40%60%80%100%

Teknik

Teknik26.18%

Konsument, stabil

Konsument, stabil22.03%

Industri

Industri17.92%

Finans

Finans14.81%

Konsument, cyklisk

Konsument, cyklisk8.90%

Fastigheter

Fastigheter5.44%

Kommunikation

Kommunikation4.37%

Övrigt

Övrigt0.33%
0%20%40%60%80%100%

 

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Selektiv

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Selektiv

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %
Riskgrad 6 av 7
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World
NTR $ i SEK
Största innehav (%)
MICROSOFT CORP. 4,3%
VONOVIA SE /NAMEN 4,1%
FISERV INC 4,0%
HCA HEALTHCARE INC 3,9%
MASTERCARD INC. SHS-A- 3,8%

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Läs mer om Coeli Global Selektiv

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.