Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv mars 2020

I mars blev det stora marknadsreaktioner på coronavirusets spridning, i princip alla aktieindexen var ned. Vår globalfond minskade i värde och fonden var ned -9,05 procent, med det var ändå 1,86 procent bättre än vårt jämförelseindex. Tittar vi på fondens resultat första kvartalet så är fonden ned -13,44 procent vilket är 2,67 procent bättre än vårt jämförelseindex.

De största positiva bidragen till avkastningen under mars kom från Teamviewer, Carel Industries, DSV Panalpina och Amazon. De innehav som hade en sämre utveckling under månaden är vår exponering i tillväxtländer RBL Bank, Stone, Pagseguro och Magazine de Luiza. Trots tuffa marknader har vi ändå nio bolag som har haft en positiv avkastning under mars och vissa bolag gynnas av krisen. Exempelvis har Teamviewer ökat sin fakturering med 60 procent, Amazon gynnas av all ”ny” e-handel och vill anställa 100 000 personer för att klara det ökade trycket och Microsofts produkter Teams (videomöten) och Azure (datacenter) växer starkt. Vi skulle egentligen varit i Brasilien under mars för bolagsmöten men istället blev vi kvar i Sverige och gjorde om dessa möten till videomöten. Vi kan konstatera att även brasilianarna jobbar hemifrån i corona-tider.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Europa och USA är nu epicentrum för coronavirusets härjningar och det är här som effekterna just nu är som störst. Samtidigt verkar inte allt nattsvart, vi får information om att situationen i Kina förbättras och nyligen hoppade inköpschefsindexet upp från låga 35,7 till mer normala 52,0. Det innebär att kineserna startar sina fabriker igen. I Europa och USA jobbar både regeringar och centralbanker hårt för att rädda ländernas ekonomi. De centralbanker som har haft möjlighet att sänka sina styrräntor har gjort det. För att ”tina upp” marknaden för företagsobligationer har centralbanker gjort stora stödköp av obligationer. Regeringarna agerar med finanspolitiska åtgärder för att hålla igång företagen så gott det går. Tyvärr kommer arbetslösheten att stiga kraftigt men förhoppningsvis tillfälligt. Är man optimistisk har situation förbättrats mot sommaren. Vi får alla hjälpas åt att hålla igång ekonomin genom att fortsätta att leva så normalt som möjligt för att stötta företagen.

Förändringar i portföljen

De stora rörelserna på aktiemarknaderna har gett oss möjligheter att köpa nya bolag och trimma vår aktiefond ytterligare. Under månaden sålde vi Brembo och Watsco. Istället köpte vi tre nya special situations-aktier då vi tyckte dessa blev alldeles för billiga. Vi har adderat Nordea och Amazon vilket är välbekanta bolag för de flesta. Vi har även köpt den danska börs-älsklingen DSV Panalpina – vårt senaste blogginlägg handlar just om DSV Panalpina. Läs också gärna vårt blogginlägg om Nvidia, väldigt spännande.

Fondens positionering

Under månaden ökade vi fondens andel i special situation med 7–8 procent eftersom marknadsrörelserna har gett oss många intressanta investeringsmöjligheter. Av alla tjugotal bolagsidéer som vi har på vår radar har vi valt att satsa på de bolagen som vi tror snabbast kommer tillbaka till sina ursprungskurser. Vi tycker att vi har en superportfölj med fantastiska bolag och är det någon tid man ska äga våra champions så är det nu. Vår bedömning är att den senaste tidens nedgång gör att Coeli Global Selektiv har en väldigt attraktiv värdering.

För er som förvaltar stiftelsepengar så vill vi påminna att Coeli Global Selektiv har en utdelande andelsklass som kommer ge en utdelning på 4 procent i maj. Det är många av de svenska bolagen som i dagens rådande läge väljer att slopa eller skjuta upp vårens utdelning.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK-9,05%-13,45%22,08%75,00%
Jämförelseindex-10,92%-16,12%16,76%54,45%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.