NVIDIA får det overkliga att kännas verkligt

NVIDIA är en riktig champion och ett kärninnehav i fonden

Ta en titt på datorn som du använder. Förmodligen står det på skärmen eller i medföljande produktbeskrivning att den har NVIDIA. Eller kanske står det Geforce. Det innebär helt enkelt att du har ett fantastiskt bra grafikkort i din dator och att du har lagt pengar på något som kommer andelsägarna i Coeli Global Selektiv till gagn, för NVIDIA är en riktig ”champion” och ett kärninnehav i fonden. Vi har haft flera bra möten med NVIDIA och vill härmed berätta lite mer om varför vi tycker det är en sådan bra investering.

NVIDIA (från latinska invidia, ”avundsjuka”) är ett amerikanskt teknologibolag som skapades 1993 av tre personer, varav en var Jensen Huang. Huang är idag företagets VD och han äger 3,5 procent av företaget, vilket gör honom god för ungefär 50 miljarder SEK. Företaget är ledande inom snabba grafikprocessorer, det vill säga processor som används i olika sorters bildbehandling inom spel och filmindustrin. Spelet Quake (om någon minns det, det var stort i slutet av 90-talet) var spelet som verkligen gjorde NVIDIA som företag. För att spela Quake bra så behövdes helt enkelt ett mycket bra grafikkort - i praktiken ett kort från NVIDIA och det var då som företagets försäljning tog fart på riktigt. Idag sitter det ett NVIDIA-kort i många av världens hemdatorer men också i de snabbaste datorerna i världen som till exempel den amerikanska Summit-datorn som använder 27 000 NVIDIA processorer.

Gaming och datacenter är de två största försäljningsområdena

Företaget omsätter idag runt 11 miljarder USD per år, vilket är upp ordentligt från 4,5 miljarder USD år 2015. Två segment, gaming och datacenter - motsvarar 80 procent av omsättningen och de har båda har haft en otrolig utveckling under de senaste åren.


Källa: Bloomberg


Källa: Bloomberg

Raytracing-teknologi bådar gott för framtiden

Framtiden ser ljus ut för NVIDIA då trenderna går mer och mer mot mer spelande och mer datacenter som kan lagra molndata och göra AI-beräkningar. NVIDIA har utvecklat en ny teknikplattform som går under samlingsnamnet ”Turing architecture” (namngett efter den berömda brittiska matematikern Alan Turing) och där deras raytracing-teknologi gör det möjligt att få skuggor, reflektioner och annan ljussättning i spel och film. Det ser otroligt bra ut. Deras teknologi får helt enkelt det overkliga att kännas verkligt. När man gör spel idag så använder utvecklarna olika ”game engines” och där är Unreal och Unity de två dominerande företagen där ungefär 90 procent av alla spel görs med dessa två. Båda stödjer såklart NVIDIAs raytracing-teknologi. Kort sagt, vill du spela framtidens spel fullt ut så måste du köpa ett NVIDIA-kort.

Inte nog med det, Adobe, Autodesk, Pixar och ungefär 80 procent av alla filmstudios i världen använder NVIDIA-teknologi. Visste ni att det till exempel kan ta en filmstudio ett år att bara jobba med det digitala efterarbetet som hör till dagens filmer? Mycket pengar läggs på grafik i både spel och filmer och allt det här gynnar så klart NVIDIA. Framtiden ser med andra ord mycket ljus ut. Men vi kan också hitta NVIDIA i mer det verkliga livet, såsom samarbetet mellan Volvo och NVIDIA. Företagets produkter finns redan i många bilar och framtidens självkörande bilar och lastbilar kommer troligen använda NVIDIA-kort till stor utsträckning.

Volvo och NVIDIA signerade ett samarbetsavtal förra året

Källa: https://www.volvogroup.com/en-en/news/2019/jun/news-3340185.html
Jensen Huang bär som vanligt sin svarta skinnjacka

Balansräkningen är urstark och aktien har gått bra hittills under coronakrisen

Som alltid när det gäller de företag vi väljer att investera i så har NVIDIA en urstark balansräkning med över 100 miljarder SEK i sin kassa. Ja, du läste rätt - 100 miljarder SEK. Företaget har alltså mer kassa än börsvärdet av SKF och Trelleborg tillsammans. Det är en hel del pengar det. Under coronakrisen har aktien gått bra (i bilden nedan jämförs aktien i amerikanska och svenska börsen), då trenderna för mer spelande och mer och fler datacenters bara har förstärkts.


Källa: Bloomberg
NVIDIA är på samma nivå idag som i början på året, S&P 500 är ned -20%, OMX -25% (allt mätt i SEK, per 2020-03-25 kl 12 CET)

På deras webcast i tisdags berättade företaget bland annat att:

  • I Kina har de sett en minskad försäljning i butiker men en ökad försäljning på nätet. Samma trender kan ses även i Nordamerika. Försäljningen ökar nu i Kina igen.
  • Under den senaste månaden har de sett ökad nivå på spelande och ökad nivå av arbete hemifrån, vilket troligen kommer öka efterfrågan på deras produkter över tid. De räknar dock med mindre försäljning mot bilsektorn (det segmentet är ungefär 5 procents av företagets omsättning).
  • Det finns över 5 000 start-ups inom Artificiell Intelligence (AI) runt om i världen som kommer behöva deras produkter och de förväntar sig att många existerande datacenter runt om i världen kommer bli AI-kapabla.
Sammanfattningsvis

Vi känner oss mycket glada över att äga ett sådan här fint företag i fonden - ett företag vars växande vinster rider på starka trender och en tillväxt som högst troligt kommer gagna fondens andelsägare under många år.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.