Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv november 2019

November var en bra månad och fondens värde ökade med 3,3 procent vilket var 1,6 procent bättre än vårt jämförelseindex. Vår bedömning är att fonden ”ligger bra” i marknaden, den drar på uppåt när börsen stiger och håller emot fint när det är turbulent. Under just den här månaden utvecklades Vestas och Adobe starkt, två bolag som har kommit in med riktigt fina rapporter. På den negativa sidan finner vi Yes Bank och Beijer Ref, den förra väntar på sin kapitalinjektion och den senare finns det inget nytt att rapportera om.

Som förvaltare var det en magisk känsla att se fonden fylla fem år den 28 november! Vår målsättning är att skapa en årlig avkastning på 15 procent per år över tid. Det här innebär implicit att fondens andelsvärde skall dubbleras var femte år och dagen då fonden fyllde år så var andelsvärdet upp 100,6 procent på fem år. En nästan kusligt bra och exakt siffra.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Världen går nu in i ett jämviktsläge, det blir varken mycket bättre eller mycket sämre. Det viktigaste är att konsumenten (som kan uppgå till 70-80 procent av en ekonomi) fortsätter att må mycket bra vilket håller igång maskineriet. Vår syn är att cykliska aktier kommer ha det ganska jobbigt under en lång period framöver och vi har därför ökat upp vår vikt mot de trender som kommer fortsätta gå starkt, likt skönhet och hälsa, digitala betalningar och hållbarhet. Även Indien, som vi besökte förra månaden, ser lovande ut för kommande år.

Förändringar i portföljen

Under månaden sålde vi Adler Real Estate, en special situations-aktie som tyvärr inte fungerat för oss trots låg värdering. Dessa pengar har vi istället investerat i ett av de mest spännande verkstadsföretagen som vi har träffat på länge, nämligen italienska Carel som producerar kontrollutrustning till kyl- och fryssystem. Företaget är baserat utanför Venedig och likt Beijer ref så rider de på starka hållbarhets- och miljötrender. Välkommen att läsa mer om vårt möte med grundarna på vår hemsida coeli.se/global.

Fondens positionering

Vi har hittills i år haft 119 företagsinteraktioner med företag i allt från Australien, Taiwan, Indien och Turkiet till Europa, USA och Brasilien. Vår fond är fullproppad med världens finaste bolag och det är med stor förväntan som vi nu börjar blicka in i 2020.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK3,28%33,22%49,83%99,51%
Jämförelseindex1,63%31,90%45,64%82,16%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.