Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv oktober 2020

Oktober var en spännande månad med många företagsrapporter och mot slutet av månaden lite större negativa börsrörelser på grund av det amerikanska valet och framförallt den andra coronavågen, som nu sprider sig över stora delar av världen igen. Som ett resultat av rörelserna minskade fonden i värde under oktober med -4,1 procent, vilket var -1,2 procent sämre än vårt jämförelseindex. Även om det svider att vi inte slog börsen under den här månaden finner vi tröst i det faktum att sedan årsskiftet ligger vi mer än 11 procent före vårt jämförelseindex totalt.

Om vi istället tittar på våra investeringars rapporteringar kan de inte beskrivas annat än riktigt imponerande. Bolag efter bolag har slagit förväntningarna och det har hittills bara varit två innehav, Mastercard och Beijer Ref, som på marginalen varit lite svaga. De två bolagen som hade allra bäst rapporter jämfört med vad som var förväntat var byggnadsmaterialbolaget Martin Marietta och den indiska banken Kotak Mahindra. De här två bolagen var också de som bidrog mest positivt till fondens utveckling under oktober månad. De mest negativa bidragen var Mastercard som hade en lite svagare rapport, samt Global Payments som däremot hade en riktigt bra rapport och vars svaga kursutveckling inte alls känns motiverad.

Händelser och trender i marknaden som dominerar utvecklingen

Mycket av det som händer på börsen just nu handlar förstås om coronakrisen och presidentvalet i USA. I våra ögon är den absolut viktigaste faktorn att någon sorts lösning på pandemin sker. Det råder inget tvivel om att konsumenten har ett uppdämt konsumtionsbehov, så kan vi bara få positiva nyheter på vaccinfronten kommer vi troligen stå inför en ordentlig återhämtning i ekonomin med signifikanta börsuppgångar.

Förändringar i portföljen

Under oktober investerade vi i det polska e-handelsbolaget Allegro och vill ni läsa mer om den investeringen är ni välkomna in på vår hemsida.

Fondens positionering

Fonden ligger bra i marknaden och är väl positionerad inför årsslutet samt inför 2021, ett år vi blickar positivt framåt på då vinsttrenderna för våra företag fortsätter att peka uppåt. Vi har en fin balans mellan våra sektorer och är inte alltför beroende av någon enskild sektors utveckling.

Coeli Global Selektiv

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Selektiv – R SEK -4,13% 5,39% 40,66% 113,07%
Jämförelseindex -2,92% -5,78% 24,96% 73,47%

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare av Coeli Global Selektiv

Henrik Milton

Fondförvaltare av Coeli Global Selektiv

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %
Riskgrad 6 av 7
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World
NTR $ i SEK
Största innehav (%)
VONOVIA SE /NAMEN 4,5%
ZOETIS INC -A- 4,4%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,3%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. 4,2%
SIKA LTD 4,2%

 

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Läs mer om Coeli Global Selektiv

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.