Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv oktober 2020

Oktober var en spännande månad med många företagsrapporter och mot slutet av månaden lite större negativa börsrörelser på grund av det amerikanska valet och framförallt den andra coronavågen, som nu sprider sig över stora delar av världen igen. Som ett resultat av rörelserna minskade fonden i värde under oktober med -4,1 procent, vilket var -1,2 procent sämre än vårt jämförelseindex. Även om det svider att vi inte slog börsen under den här månaden finner vi tröst i det faktum att sedan årsskiftet ligger vi mer än 11 procent före vårt jämförelseindex totalt.

Om vi istället tittar på våra investeringars rapporteringar kan de inte beskrivas annat än riktigt imponerande. Bolag efter bolag har slagit förväntningarna och det har hittills bara varit två innehav, Mastercard och Beijer Ref, som på marginalen varit lite svaga. De två bolagen som hade allra bäst rapporter jämfört med vad som var förväntat var byggnadsmaterialbolaget Martin Marietta och den indiska banken Kotak Mahindra. De här två bolagen var också de som bidrog mest positivt till fondens utveckling under oktober månad. De mest negativa bidragen var Mastercard som hade en lite svagare rapport, samt Global Payments som däremot hade en riktigt bra rapport och vars svaga kursutveckling inte alls känns motiverad.

Händelser och trender i marknaden som dominerar utvecklingen

Mycket av det som händer på börsen just nu handlar förstås om coronakrisen och presidentvalet i USA. I våra ögon är den absolut viktigaste faktorn att någon sorts lösning på pandemin sker. Det råder inget tvivel om att konsumenten har ett uppdämt konsumtionsbehov, så kan vi bara få positiva nyheter på vaccinfronten kommer vi troligen stå inför en ordentlig återhämtning i ekonomin med signifikanta börsuppgångar.

Förändringar i portföljen

Under oktober investerade vi i det polska e-handelsbolaget Allegro och vill ni läsa mer om den investeringen är ni välkomna in på vår hemsida.

Fondens positionering

Fonden ligger bra i marknaden och är väl positionerad inför årsslutet samt inför 2021, ett år vi blickar positivt framåt på då vinsttrenderna för våra företag fortsätter att peka uppåt. Vi har en fin balans mellan våra sektorer och är inte alltför beroende av någon enskild sektors utveckling.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK-4,13%5,39%40,66%113,07%
Jämförelseindex-2,92%-5,78%24,96%73,47%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.